DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Juridisch medewerker toezicht en handhaving 16 u/w

Standplaats: Voorschoten
Duur: start z.s.m. t/m 31-12-2021
Optie tot verlenging: 3 x 3 maanden
Reageren voor: 11 juni 2021

Organisatie
Je komt te werken bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (RO), team Vastgoed, Toezicht & Handhaving. RO richt zich op de ontwikkeling van het fysieke domein. Zij houden zich onder meer bezig met verkeer en mobiliteit, groen, water, milieu, economische zaken en toerisme, vastgoed, toezicht, handhaving én vergunningen, wonen, stedenbouw, monumenten en cultureel erfgoed én archeologie. Een heel divers pakket dus!

WODV, dat zegt je misschien niets. Maar als we je vertellen dat WODV staat voor de Werkorganisatie Duivenvoorde en vernoemd is naar Kasteel en landgoed Duivenvoorde, gelegen tussen Den Haag en Leiden dan zegt het je misschien iets meer.

Onze organisatie is opgericht in 2013 en werkt voor twee gemeenten: Voorschoten en Wassenaar.

Inmiddels is gebleken dat beide colleges andere ambities hebben en is er een besluit genomen tot ontvlechting van de WODV. Aan de hand van een Plan van aanpak en het inrichtingsplan zijn beide gemeenten bezig met het opbouwen van een eigen organisatie.
Dit is een kans om deel uit te maken van het veranderproces en te ervaren hoe je aan het begin van een nieuwe organisatie mee kan bouwen.

Daarmee staan de gemeente Voorschoten als de gemeente Wassenaar voor de nodige uitdagingen. Deze uitdagingen worden gekenmerkt door de woorden transitie en transformatie.
In onze kennismaking vertellen we je er graag meer over!

Opdracht
In jouw brede rol als Juridisch medewerker Toezicht & Handhaving zet jij jouw kennis en kunde in om handhavingsdossiers zorgvuldig en met de hoogst mogelijke kwaliteit af te wikkelen. Jij bent immers verantwoordelijk voor de juridische handhaving op het gebied van het omgevingsrecht, WABO en bijzondere wetten. Hierbij versta jij de kunst om zaken ook niet-juridisch te benaderen om handhavingszaken prettiger en efficiënter tot een goed einde te brengen zonder juridische (bezwaar/beroep) procedures. Je maakt zorgvuldige afwegingen tussen de wettekst, het beoogde doel en het maatschappelijke als ook het politieke draagvlak. De invoering van de Omgevingswet heeft gevolgen voor de werkwijzen. Je denkt mee over veranderende werkwijzen en werkt samen met jouw collega's mee aan de ontwikkeling van het team.

De werkzaamheden zullen verder bestaan uit:
Het juridisch afhandelen handhavingsdossiers;
Advies geven op het gebied van WABO en Bijzondere Wetten;
Handhavingsbesluiten opstellen, zoals last onder bestuursdwang, last onder dwangsom, invorderingsbesluiten en het behandelen van zienswijzen;
Opstellen reactienota's en verweerschriften;
Vertegenwoordigen van de gemeente bij de commissie bezwaar- en beroepschriften;
Overleg met interne en externe stakeholders, zoals collega's van andere afdelingen en de Omgevingsdienst;
Het beleid uitvoeren en overtredingen toetsen aan de wet- en regelgeving;
College- en raadsbesluiten en raadsinformatiebrieven opstellen;
Vertegenwoordiging van het college in beroep- en hoger beroepzaken.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde HBO bachelor opleiding op het gebied van ruimtelijke ordening of bestuursrecht.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
1. Minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring als jurist (30 punten).
2. Aantoonbare werkervaring binnen een gemeente de afgelopen twee jaar (30 punten).
3. Aantoonbare kennis van flankerende wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, cultuur erfgoed en APV opgedaan d.m.v. relevante werkervaring of een opleiding / cursus (20 punten).
4. Aantoonbare werkervaring binnen een splitsende / ontvlechtende overheidsinstelling (duidelijk weergegeven in het cv) (20 punten).

Competenties
- Integraal adviseren: de medewerker kan de belangen van verschillende partijen inschatten, verwerken en combineren in een integraal beleidsadvies.
- Communicatietechniek: de medewerker kan de communicatie aanpassen aan situatie en publiek om het advies over te brengen.
- Werken in teamverband: maar ook zeker in staat zelfstandig in staat dossiers af te handelen.
- Politiek en omgevingssensitief.
- Proactieve houding.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld vast op maandag (8 uur) en de resterende uren flexibel inzetbaar over de resterende werkdagen per week, mede afhankelijk van de pieken en dalen in de procedure.

Planning
De gesprekken bij de Werkorganisatie Duivenvoorde zijn gepland op donderdag 17 juni 2021 van 09.00 uur tot 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 16 juni 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
Werkorganisatie Duivenvoorde zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist