Gemeente Amsterdam

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Basisarts infectieziektebestrijding

In de huidige corona pandemie lever je een belangrijke bijdrage aan de preventie en bestrijding en heb je een coördinerende rol op onderdelen van het uitbraak management.

 • Je voert volgens rooster beschikbaarheidsdiensten uit voor de infectieziektebestrijding;
 • Je adviseert de afdeling infectieziekten;
 • Je geeft medisch advies en informatie aan externe instanties;
 • Je draagt bij aan deskundigheidsbevordering en (na)scholing;
 • Je ondersteunt de verpleegkundigen en BCO’ers die je raadplegen bij dagelijkse casuïstiek;
 • Je verzamelt en signaleert nationale en internationale ontwikkelingen en uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek;
 • Je draagt bij aan door de afdeling uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek.
Wij vragen Ingeklapt
 • Een ba­sis­arts;
 • Op­lei­ding of er­va­ring in de pu­blie­ke ge­zond­heid of spe­ci­fiek in de in­fec­tie­ziek­te­be­strij­ding strekt tot aan­be­ve­ling;
 • Goe­de be­heer­sing van de En­gel­se taal, zo­wel schrif­te­lijk als mon­de­ling;
 • Er­va­ring en af­fi­ni­teit met epi­de­mi­o­lo­gisch on­der­zoek strekt tot aan­be­ve­ling;
 • Een flexi­be­le in­stel­ling en be­reid­heid om bij ca­la­mi­tei­ten ook bui­ten kan­toor­uren te wer­ken.
Competenties Ingeklapt
 • Zelf­stan­dig­heid
 • Be­sluit­vaar­dig­heid
 • Stress­be­sten­dig­heid
 • Com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den
Wij bieden Ingeklapt
 • Een pret­ti­ge werk­om­ge­ving waar sa­men­wer­ken cen­traal staat. Het gaat om een aan­stel­ling voor de duur van 3 maan­den bij wij­ze van proef.
 • Het sa­la­ris be­draagt, af­han­ke­lijk van op­lei­ding en er­va­ring, mi­ni­maal € 2.914,-(aan­loop­schaal 10) en maxi­maal € 5.067,-(uit­loop­schaal 11) bru­to per maand bij een vol­le­di­ge werk­week van 36 uur.
 • Wer­ken in een di­ver­se stad met goe­de be­reik­ba­re lo­ca­ties in Am­ster­dam en de kans je te blij­ven ont­wik­ke­len.
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, o.a. op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van jouw jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen. Voor een over­zicht van alle ove­ri­ge ar­beids­voor­waar­den, klik hier.
De organisatie Ingeklapt

De Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam biedt een uitgebreid pakket aan diensten op het gebied van de openbare gezondheidszorg in de gemeente Amsterdam en omstreken.

De GGD Amsterdam is de oudste Geneeskundige en Gezondheidsdienst van Nederland. Ongeveer 1000 GGD medewerkers, verspreid over meer dan dertig gebouwen in de regio, zijn iedere dag druk in de weer om de gezondheid van de inwoners te bewaken en te bevorderen.

Het team Algemene Infectieziekten is één van de zes teams van de afdeling Infectieziekten en omvat de onderafdeling Infectieziektebestrijding (IZB)en het Reizigersadvies-en vaccinatiebureau (RAV). Daarnaast is het bureau van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR)bij het team Algemene Infectieziekten ondergebracht.

De onderafdeling Infectieziektebestrijding houdt zich bezig met de opsporing, diagnostiek, preventie, epidemiologie en bestrijding van meldingsplichtige infectieziekten, exclusief TBC.

Sollicitatieprocedure Ingeklapt

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 24 maart 2021 via de sollicitatiebutton.

Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure.

In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Word je uitgenodigd voor een eerste gesprek, dan plannen wij vooralsnog een video-gesprek met je in. Wij nemen tijdig contact met je op om de instructies hiervoor met je door te nemen, ruim voordat het gesprek plaatsvindt.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.

Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers.

Acquisitie stellen we niet op prijs.

Uren:
32 - 36 (2 fte)
Dienstverband:
fulltime, parttime
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

Opleiding

Hbo

Wat wij bieden

Salaris:
€ 5.067,-
Contract:
Parttime - Fulltime (Parttime fte)