DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

2x Kwaliteitsmanager BAG en BGT 32 u/w

Standplaats: Apeldoorn
Duur: 01-07-2021 t/m 30-06-2022
Optie tot verlenging: n.v.t.
Reageren voor: 9 juni 2021

Opdracht omschrijving
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
Het team Kwaliteitsmanagement voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is op zoek naar 2 enthousiaste kwaliteitsmanagers BAG en BGT.

Voor een goede invulling van het kwaliteitsmanagement en het daadwerkelijk structureel verbeteren van de kwaliteit van deze basisregistraties, is het van belang om de diverse bronhouders, die verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke kwaliteit, in de dagelijkse praktijk actief te begeleiden en hulp te bieden daar waar nodig. De Kwaliteitsmanager BAG en BGT heeft als belangrijke taak om vanuit het Kadaster 'het gezicht' te zijn ten aanzien van de kwaliteit van de BAG en BGT richting de diverse bronhouders en afnemers namens de opdrachtgever, het ministerie van BZK.

Op basis van gerichte kwaliteitsanalyses (o.a. met behulp van kwaliteitsdashboards en/of lokale en landelijke query's), specifieke thema's, belangrijke nationale speerpunten of mogelijke stelselvergelijkingen (o.a. BAG/BGT/WOZ/BRT e.a.) wordt nagegaan in hoeverre bronhouders erin slagen de gewenste dan wel vereiste (normenkader) kwaliteit voor de BAG en BGT te behalen.

Belangrijke taak van de Kwaliteitsmanager BAG en BGT is het toetsen en actief helpen, stimuleren en begeleiden van bronhouders om die kwaliteit van de BAG en de BGT te verbeteren.

De afdeling Materiebeleid van de directie GVA
Je bent werkzaam binnen de directie Geo- en Vastgoedinformatie en Advies op de afdeling Materiebeleid.

De afdeling Materiebeleid richt zich op het beheer en de innovatie van de producten en processen van de directie Geo- en Vastgoed Informatie. Kwaliteitsmanagement is een belangrijke factor voor de Basisregistraties en Landelijke Voorzieningen die bij Materiebeleid in beheer zijn.

Opdrachtomschrijving
Het Kadaster is met ingang van 2021 verantwoordelijk voor het kwaliteitsmanagement voor de BGT en voert al geruime tijd (meer dan 5 jaar) het kwaliteitsmanagement voor de BAG uit. Wij zoeken een collega die energie krijgt van het, in nauwe samenwerking met de (diverse groepen) bronhouders, verbeteren van de inhoudelijke kwaliteit van geo-informatie en ervoor zorgt dat deze data geschikt is voor gebruik. Een collega die intern en extern aanspreekpunt is op het gebied van kwaliteit van de BAG en de BGT. Samen met je collega's van het team kwaliteitsmanagement bedenk je continu hoe het beter kan. Je richt je in eerste instantie op de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), maar gaandeweg kunnen ook andere registraties (Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)) en diensten onderdeel van je takenpakket gaan uitmaken.

Verantwoordelijkheden
De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:
Voor een goede invulling van kwaliteitsmanagement is het van belang om de diverse bronhouders (die verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke kwaliteit van de data) actief te begeleiden, stimuleren en te helpen. Jij bent het gezicht namens de opdrachtgever en aanjager op het gebied van kwaliteit binnen de ketens. Door onder andere kwaliteitsanalyses, dashboards, landelijke query's en stelselvergelijkingen monitor je of de bronhouders erin slagen om aan de gestelde (wettelijke) kwaliteitsnormen te voldoen. Relevante ontwikkelingen volg je op de voet. Je levert een actieve bijdrage aan verdere verbetering en vernieuwing van producten, diensten en processen. En daarmee werk je elke dag aan Nederland en de ontwikkeling van de Nederlandse geo-informatie infrastructuur.

In deze rol is het van belang dat je goed kunt schakelen op meerdere niveaus en dat je weet hoe je relaties beheert door je sensitieve talent en flexibiliteit in te zetten. Je hebt een duidelijke eigen mening en het lef om vast te houden aan je eigen visie.

Eisen
- Afgeronde HBO of WO opleiding en denkniveau;
- Taalniveau Nederlands minimaal B2;
- Door de kandidaat zélf geschreven CV en motivatie;
- Aantoonbare kennis op het GEO-vakgebied en daarbij behorende GIS applicaties, analysemogelijkheden, presentaties via dashboarden e.d. uitwisselingsformaten en standaarden;
- Minimaal 6 maanden ervaring met het stelsel van basisregistraties; specifieke kennis van de BAG en/of de BGT;
- Minimaal 6 maanden ervaring met relevante ontwikkelingen zoals op het gebied van DiS- Geo (o.m. kennis van ontwikkelingen rondom Haal Centraal en Common Ground);
- Minimaal 6 maanden ervaring met gebruik van kwaliteitsdashboards en analyse-tools, bij voorkeur ook kennis om deze dashboards zelf te kunnen samenstellen op basis van diverse broninformatie;
- Minimaal 6 maanden ervaring met meerdere kwaliteitszorg en managementmethodieken (PDCA);
- Goed kunnen schakelen op meerdere niveaus (operationeel, tactisch niveau bij bronhouders).

Gunningscriteria
- U geeft een beschrijving van uw ervaring met betrekking tot de gevraagde werkzaamheden (max. 400 woorden) gezien het specifieke vraagstuk van het Kadaster (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).
- U beschrijft 3 competenties (max. 300 woorden) die voor dit soort processen / opdrachten gewenst zijn en geeft hierbij aan hoe u deze inzet .
- U toont duidelijk aan (max. 300 woorden) op welke wijze de door u geleverde expertise en kennis binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

Competenties
- Communicatieve vaardigheden;
- Zelfstandigheid en onafhankelijkheid;
- Pro-actief en initiatiefrijk;
- Organiserend vermogen;
- Tact en diplomatie / politieke sensitiviteit;
- Conflictvermijdend en probleemoplossend vermogen;
- Analytisch vermogen en die te vertalen naar oplossingen, toepassingen en activiteiten;
- Gestructureerd en accuraat werkniveau;
- Risicogericht acteren; onderlinge vergelijking van bronhouders op basis van objectieve criteria;
- Gemakkelijk contacten leggen.

CV
U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal 3 pagina's A4 toe.

Gesprekken
De verificatiegesprekken zullen plaatsvinden op 16 juni 2021 via Microsoft Teams . Gelieve hier rekening mee te houden.

Aanleveren na gunning
VOG
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist