Yacht

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Juridisch adviseur vergunningverlening

Hoogwaterveiligheid, duurzaamheid, leefbaarheid èn economische ontwikkeling. Een bouwplan voor een nieuwe woonwijk in het rivierbed van de Maas, initiatieven voor het realiseren van windmolens langs onze autosnelwegen, het (her)inrichten van een haven langs een kanaal. Als allround adviseur is dit het speelveld waarin je, als ondersteuning van de (senior) adviseurs vergunningverlening, mensen en expertises verbindt en werkbare keuzes maakt bij tegenstrijdige belangen.

Als adviseur ondersteun je de (senior) adviseurs bij de behandeling van complexe en/of politiek-bestuurlijk gevoelige dossiers. Je bent in een vroegtijdig stadium betrokken bij initiatieven van derden die raakvlak hebben met het areaal van opdrachtgever. Variërend van een nieuwe woonwijk buitendijks langs de Maas tot laadstations en windmolens langs onze Rijkswegen maar ook vergroening van de Binnenvaart. Samen met de initiatiefnemer en andere betrokkenen beoordeelt jij, zelfstandig of als ondersteuning van een (senior) adviseur, de haalbaarheid van deze initiatieven. Passend binnen jouw niveau zul je ook zelfstandig dossiers afhandelen, vergunningen schrijven en samen met afdeling Handhaving legalisatietoetsen uitvoeren.
Bij het afhandelen van dossiers werk je samen met experts op het gebied van o.a. waterveiligheid, rivierkunde, nautisch of infrastructuur. Vraagstukken analyseer je vanuit verschillende disciplines en weegt het belang van opdrachtgever (kwaliteit, kwantiteit en veiligheid van onze drie netwerken) af tegen het belang van initiatiefnemer en eventuele andere belanghebbenden.

In jouw rol denk je actief mee over de manier van werken op de afdeling. Je inbreng en creativiteit worden zeer gewaardeerd. Binnen Vergunningverlening werk je nauw samen met collega’s van binnen en buiten de afdeling. Daarnaast werk je samen met waterschappen, gemeenten en provincie. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2022 wordt deze samenwerking nog belangrijker. Dit vraagt veel van jouw netwerk- en communicatieve vaardigheden. Het is daarnaast noodzakelijk dat je beschikt over kennis van het areaal, stakeholders en hun belangen. Je weet wat er ‘buiten’ speelt en signaleert dit. Zowel in- als extern ben je aanspreekpunt en vraagbaak.
 • ondersteunen adviseurs bij de behandeling van complexe en/of politiek-bestuurlijk gevoelige dossiers.
 • beoordelen van de haalbaarheid van initiatieven.
 • dossiers afhandelen, vergunningen schrijven en samen met afdeling Handhaving legalisatietoetsen uitvoeren.
 • vraagstukken analyseren vanuit verschillende disciplines en belangen wegen van opdrachtgever tegen het belang van initiatiefnemer en eventuele andere belanghebbenden.
Uren:
36
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

Onze opdrachtgever beheert en ontwikkelt de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken zij aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. 

Organisatieonderdeel Zuid-Nederland

Zuid-Nederland is een samenvoeging van de diensten Noord-Brabant en Limburg. De ambitie van opdrachtgever geldt ook voor Zuid-Nederland. Zij willen zo optimaal mogelijk bij dragen aan de ambitie en de doelen. Wel hebben zij een organisatorische ambitie die ze aan de organisatie ambitie toe voegen: Zij willen als Zuid-Nederland als één eenheid, met één werkwijze, de organisatie elke dag beter maken.

De Regionale onderdelen zijn integraal verantwoordelijk voor de in beheer zijnde netwerken en voor het optimaal beheer, gebruik en de ontwikkeling van deze netwerken. Hier moet ook het spanningsveld gemanaged worden tussen Regionaal maatwerk enerzijds en Landelijke Prestaties en Uniformiteit anderzijds. De processen in de Regionale onderdelen zijn vormgegeven vanuit het Assetmanagement en Omgevingsmanagement. Bij omgevingsmanagement staat niet zozeer het managen van de omgeving centraal, maar vooral vanuit goed relatiebeheer en klantencontact samenwerken met onze partners in de regio. Assetmanagement wordt strategisch en risicogestuurd ingevuld op basis van de hele levenscyclus van de assets. Naast Assetmanagement en Omgevingsmanagement wordt vanuit Vergunningverlening & Handhaving de initiatieven gereguleerd op de drie netwerken en houdt RWS integraal toezicht op de deze netwerken.

Afdeling Vergunningverlening

Tot de kerntaken van de afdeling behoren het verlenen van vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen, het beoordelen van meldingen en het bijdragen aan het opstellen van projectplannen.
Verder draagt de afdeling zorg voor het adviseren van andere bevoegde gezagen, coördineren en afstemmen met andere waterbeheerders bij de vergunningverlening in samenloopgevallen.
De afdeling levert capaciteit, kennis en expertise met betrekking tot het adviseren van initiatiefnemers in voortrajecten en vroegtijdig en proactief betrokken zijn bij omgevingsstrategie en ruimtelijke ordeningsplannen van externe partijen, bij aanleg- en onderhoudsprojecten van de organisatie en derden.
De afdeling draagt bij aan crisismanagement door het beschikbaar stellen van expertise respectievelijk aan handhavingsprogramma’s vanuit regio-specifieke kennis. De afdeling telt momenteel 22 medewerkers.
Wat wij bieden

 • Startdatum in overleg per zsm.
 • Duur van de opdracht tot en met het einde van het jaar. Verlenging mogelijk voor 2x een jaar.
 • Opdracht in dienst bij Yacht of ZZP mogelijk.
 • Yacht biedt oa persoonlijk contact, kennissessies, opleidingen, collegiaal netwerk
 • Locatie Maastricht of Den Bosch. Momenteel geldt thuiswerken.
 • VOG van toepassing.
 • Deadline 2 juni as. 

Vaardigheden

 • een afgeronde HBO opleiding, in de richting van het bestuursrecht
 • 2 jaar aantoonbare werkervaring met het verlenen van vergunningen en advisering 
Pre:
 • Ervaring met waterstaatrecht 
 • Werken in multidisciplinaire teams

Opleiding

hbo

Wat wij bieden

tijdelijk