DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Implementatieleider Omgevingswet / Wet Kwaliteitsborging 8-24 u/w

Standplaats: Amsterdam
Duur: 1 jaar, start 1-6-2021
Optie tot verlenging: ja
Reageren voor: 18 mei 2021

Opdrachtomschrijving
Het met positief resultaat samen met de stedelijke projectleider(s) Ow/Wkb vormgeven van de lokale (binnen de stadsdelen) implementatie voor het leren en ontwikkelen van medewerkers (wat is nodig om de veranderingen succesvol te introduceren) binnen de gezamenlijke kaders en afspraken.
Het met positief resultaat ondersteunen van de leerlijn waaronder de webinars, botsproeven, casuïstiek, vakspecifieke trainingen en nog (verder) uit te werken leerinterventies.
Het signaleren van concrete leerbehoeften bij medewerkers. Deze duiden/vertalen en voorzien in de benodigde kennis en ondersteuning zodat de medewerkers het geleerde correct kunnen toepassen in hun dagelijkse werkzaamheden.
Het met positief resultaat ondersteunen van de implementatie van procesveranderingen Ow en Wkb.
Het fungeren als 1e aanspreekpunt voor medewerkers en hen waar nodig betrekken bij het vormgeven van de implementatieaanpak en de uitrol hiervan.
De implementatiebegeleider(s) werken onder regie/aansturing van de stedelijke projectleider(s) Ow/Wkb en vormen daarmee samen een team.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
Amsterdam West is één van de zeven stadsdelen van Amsterdam. De stadsdelen zijn de schakel tussen de buurt en het stadhuis. Ieder stadsdeel heeft een eigen dagelijks bestuur en stadsdeelcommissie. De stadsdeelcommissies bestaan uit vertegenwoordigers uit de buurten. Zij behartigen de belangen van bewoners en ondernemers en adviseren het dagelijks bestuur en het stadsbestuur over wat er speelt in het stadsdeel. De stadsdeelorganisaties zijn in de eerste plaats gericht op de uitvoering van stedelijk beleid. Veel ambtenaren die in de stadsdelen werken, zie je dagelijks op straat voor bijvoorbeeld het onderhoud van het groen, handhaving en het ophalen van huisvuil.

Onder stadsdeel West vallen onder andere het Westerpark, Oud-West, De Baarsjes en Bos en Lommer. Rustige woonbuurten worden afgewisseld met drukke, gezellige winkelstraten. Amsterdammers uit alle lagen van de bevolking wonen gebroederlijk naast elkaar en er vinden regelmatig (culturele) activiteiten plaats, zoals de populaire festivals in en rond de Westergasfabriek.

Eisen
- U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn
- De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
- Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot.
- De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een Wo werk- en denkniveau.
- Geef in maximaal 1 pagina aan waarom u de meest geschikte kandidaat bent voor deze opdracht. Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd.
- De kandidaat heeft (expert) kennis van de Ow en de Wkb.
- De kandidaat heeft heeft ervaring en affiniteit met procesmanagement, veranderprocessen.
- De kandidaat heeft werkervaring binnen het domein VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving).

Wensen
- De kandidaat heeft werkervaring opgedaan bij de gemeente Amsterdam.

Aantal kandidaten op interview: 2
Planning interviews: ntb
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist