Gemeente Amsterdam

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Jeugdverpleegkundige

Als jeugdverpleegkundige bied je sociaal-medische zorg aan zuigelingen, kleuters, schoolkinderen en hun ouders of verzorgers. Je geeft advies over groei en ontwikkeling. Je geeft voorlichting over gezondheid en opvoeding en begeleidt ouders of verzorgers hierin. Je speelt een belangrijke rol in de aanpak en begeleiding van kinderen met overgewicht en obesitas. Je werkt nauw samen met verschillende disciplines uit de wijk.

Wat maakt het werk bijzonder
 • Je werkt in de preventieve gezondheidszorg van een multiculturele samenleving in de grootste stad van Nederland;
 • Je levert een bijdrage aan het creëren van gelijke kansen voor alle kinderen;
 • Je werkt vanuit de nieuw ingerichte multidisciplinaire Ouder- en Kindteams;
 • Je hebt regelmatige werktijden en werkt vooral overdag;
 • Je maakt gebruik van onze interne scholingsmogelijkheden;
 • Je bent onderdeel van de GGD Amsterdam, waardoor er ook een beroep op je gedaan kan worden in overstijgende taken (bv vaccineren tegen Covid-19).
Wij vragen Ingeklapt
 • Een HBO-V di­plo­ma met BIG re­gi­stra­tie;
 • Een flexi­be­le en op­los­sings­ge­rich­te hou­ding;
 • Je ziet het als een uit­da­ging om een bij­dra­ge te le­ve­ren aan het om­gaan met de ste­de­lij­ke jeugd­pro­ble­ma­tiek;
 • Je be­heerst de Ne­der­land­se en En­gel­se taal goed.
Wij bieden Ingeklapt
 • Een ar­beids­over­een­komst voor de duur van 1 jaar met de mo­ge­lijk­heid op een vast con­tract.
 • Je sa­la­ris is mi­ni­maal € 2.756,- en maxi­maal € 4.048,- bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 9) op ba­sis van 36 uren per week.
 • Wer­ken in een di­ver­se stad met goe­de be­reik­ba­re lo­ca­ties in Am­ster­dam en de kans je te blij­ven ont­wik­ke­len.
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, o.a. op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van jouw jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen. Voor een over­zicht van alle ove­ri­ge ar­beids­voor­waar­den, klik hier.
De organisatie Ingeklapt

Wat doet de afdeling Jeugdgezondheidszorg

De doelstelling van de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is het bevorderen en beschermen van de gezondheid, groei en ontwikkeling van jeugdigen van 0-19 jaar. Zo’n 400 enthousiaste medewerkers uit diverse disciplines zetten zich hiervoor in. Dit zijn artsen, verpleegkundigen, logopedisten, doktersassistenten en OKT-assistenten. Zij werken vanuit 28 vestigingen verdeeld over Amsterdam en de regio Amstelland.

Sollicitatieprocedure Ingeklapt

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 19 juli 2021 via de sollicitatiebutton.

Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.
Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers.
Acquisitie stellen we niet op prijs.

Uren:
24 - 36 (5fte)
Dienstverband:
fulltime, parttime
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

Opleiding

Hbo

Wat wij bieden

Salaris:
€ 4.048,-
Contract:
Parttime - Fulltime (Parttimefte)