DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Projectleider Wet Elektronische Publicaties (WEP) (10) 32-36 u/w

Standplaats: Naaldwijk
Duur: 4 maanden, start zsm
Optie tot verlenging: Nee
Reageren voor: 20 mei 2021

Organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. De medewerkers zijn onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concern control en eenheid bureau gemeentesecretaris.

Cluster Bedrijfsvoering
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen en wordt er aangestuurd vanuit de 1ste, 2de en 3de lijn.

Taakveld
Het taakveld Bestuurlijk-Juridische Zaken (BJZ) bestaat uit circa 15 medewerkers en is verantwoordelijk voor de juridische advisering aan het bestuur en de organisatie. Dit gebeurt door het geven van tweedelijns juridisch advies, het beheren van de verzekeringsportefeuille en het afhandelen van schademeldingen en aansprakelijkstellingen. Ook de commissie bezwaarschriften van de gemeente Westland en de ondersteuning hiervan (zowel procesmatig als inhoudelijk) vallen onder dit taakveld.

Opdracht
Per 1 juli 2021 zal de Wet elektronische publicaties (WEP) in werking treden. De gemeente is vanaf dat moment verplicht om alle officiële publicaties op de website officielebekendmakingen.nl te plaatsen. Voor de burger wordt het dan mogelijk om op één website alle bekendmakingen, kennisgevingen en mededelingen te raadplegen. Als projectleider Wep ben je verantwoordelijk voor een goede en juiste implementatie van deze wetswijziging. Dankzij jouw enthousiasmerende en inspirerende wijze van projectleiding weet je alle betrokkenen mee te nemen in de voorbereiding en realisatie van het project. Daarbij hoort ook het opstellen van een uniform werkproces voor bekendmakingen. Je stelt een Plan van Aanpak op en voert dat uit met een door jou samen te stellen werkgroep, bestaande uit verschillende disciplines.

Vanuit je vakmanschap ben je in staat snel een overzicht te creëren van alle publicatieprocessen, herken je vlot knelpunten en kan je deze vertalen naar de Westlandse situatie en de gewenste aanpak vanuit taakveld BJZ.

Vereisten / knock-outcriteria
- Je beschikt over een gevolgde hbo bachelor opleiding.

Gunningscriteria (weging)
- Een afgeronde hbo of wo bachelor opleiding in het vakgebied Bedrijfskunde / Bestuurskunde / Rechten.
- Een afgeronde hbo bachelor opleiding (15 punten);
- Een afgeronde wo bachelor opleiding (20 punten);
- Geen afgeronde hbo- / wo bachelor opleiding in één van de bovengenoemde vakgebieden (0 punten).
- Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als operationeel / business Projectleider in de afgelopen 5 jaar (25 punten).
- Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het leiden en afronden van operationele bedrijfsvoeringprojecten op het gebied van wetgeving (duidelijk weergegeven in het cv) (30 punten).
- Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar binnen een gemeentelijke organisatie met bekendmakingen (graag hier een duidelijk voorbeeld van benoemen in het cv) (25 punten).

Competenties
- Je beschikt over de volgende competenties: verantwoordelijkheid, plannen en organiseren, samenwerken en resultaatgerichtheid.
- Je bent een zelfstandige en doortastende verbinder. Je beschikt over een sterk analytisch vermogen, bent accuraat en durft te zeggen waar het op staat.
- Je stijl van werken en denken is open, proactief en resultaatgericht. Uit het samen werken in een gedreven team haal je voldoening en je beschikt over een verbindend vermogen om de gewenste resultaten tot stand te brengen.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Overige informatie
De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
Het aantal te declareren uren mag het maximum van 1620 uur per jaar niet overschrijden. Er geldt een terugbetalingsverplichting voor het teveel gedeclareerde.
Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 21 mei 2021 vanaf 13.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 20 mei 2021 bericht.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist