DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Recruiter Inhuurdesk Banenafspraak (8) 36 u/w

Standplaats: Rotterdam
Duur: 19-07-2021 t/m 19-07-2022
Optie tot verlenging: Ja, bij goed presteren is dit mogelijk
Reageren voor: 27 mei 2021
Opdracht omschrijving
Als recruiter inhuurdesk draag je bij aan de inhuur van extern personeel op verschillende niveaus (VMBO/MBO/HBO/WO) en ben je verantwoordelijk voor het gehele inhuurproces vanaf de capaciteitsbehoefte tot en met de voorlopige gunning.

Samen met de inhurende manager stel je wervingsprofielen en selectiecriteria op. Je bent in deze functie - samen met een collega recruiter- verantwoordelijk voor de uitvoering én procesbegeleiding van de aanvragen van de politie. Hierin ben je de spil tussen de leverancier en de interne klant.

Op een dienstverlenende en klantgerichte wijze stuur je op de uitvoering van een rechtmatig en doelmatig aanbestedingsproces. Jij bent ervaren op het gebied van inhuur van personeel en de (aanbestedings-) wet- en regelgeving die daarbij komt kijken. Je informeert en adviseert de aanvrager over het uitzetten van aanvragen middels de aanbestedingswet en de beoordelingssystematiek conform het DAS.

De functie bevat veel administratieve taken, zoals het publiceren van de aanvragen, het beoordelen van de offertes, het uitnodigen en afwijzen van kandidaten en het opstarten van het screeningsproces.

Verantwoordelijkheden
- Het opstellen van wervingsprofielen en selectiecriteria
- Het publiceren van aanbestedingen
- Beoordelen van offertes
- Opstarten van screeningsprocessen
- Bijhouden administratie

Vakmatige taken
je begeleidt en bewaakt het proces van inhuur van externe medewerkers van de capaciteitsvraag tot aan de inleenopdracht;
je stelt i.s.m. de aanvrager de DAS aanvragen op;
je onderhoudt een constante dialoog met de aanvrager, leveranciers en backoffice;
je beoordeelt de binnengekomen cv's;
je bent verantwoordelijk voor de administratieve vastlegging van het proces en de gemaakte afspraken;
je informeert en adviseert de aanvrager over het uitzetten van aanvragen middels de DAS methodiek;

Contacten
Je hebt contact met collega´s binnen de politieorganisatie en je hebt contact met leveranciers.

Eisen
Eis 1. Leverancier dient een Offerte in inclusief cv en voorstelblad (profielbeschrijving)
Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring en behaalde diploma's/certificaten van de kandidaat.
Eis 2. Leverancier 'kent' de aangeboden kandidaat. Daarmee wordt bedoeld dat leverancier uit ervaring weet, dan wel uitgebreid en nauwkeurig nagaat, voor welke werkzaamheden de kandidaat geschikt is en welke begeleiding en/of voorzieningen een kandidaat eventueel nodig heeft om het gevraagde takenpakket goed te kunnen uitvoeren. Dit dient - naast de vermelding van bepaalde competenties, eventuele relevante werkervaring, werk- en denkniveau, diploma's etc. - in de Offerte van de leverancier duidelijk tot uitdrukking te komen in de profielbeschrijving (voorstelblad).
Eis 3. Leverancier verifieert, voordat een kandidaat bij Opdrachtgever wordt aangeboden, of hij/zij is opgenomen in het doelgroepregister, dan wel voldoet aan de voorwaarden voor opname daarin zoals bepaald door de wetgever, conform relevante vigerende wet- en regelgeving.
Eis 4. Vereiste (gedrags)competenties:
Klantgericht
Samenwerken
Flexibel
Organisatie sensitiviteit
Zelfreflectie
Bovenstaande competenties moeten middels concrete voorbeelden duidelijk uitkomen tijdens het verificatiegesprek.
Eis 5. De kandidaat heeft uitgebreide aantoonbare werkervaring met Microsoft Office. Denk hierbij aan MS Word, MS Excel, MS Teams, MS Outlook.
Eis 6. De kandidaat is afstuderend op minimaal hbo niveau of beschikt over een diploma op minimaal hbo niveau, bij voorkeur in het vakgebied HRM, Toegepaste Psychologie o.i.d.

Gunningscriteria (wensen)
Wens 1. De kandidaat heeft enige relevante werkervaring bijvoorbeeld als Intercedent, HR medewerker of recruiter. 50 %
Wens 2. De kandidaat beschikt over een pro actieve werkhouding. De kandidaat doet niet alleen wat hem of haar wordt opgedragen, maar gaat ook op zoek naar mogelijkheden om zelf invulling aan het werk te geven. 20%
Wens 3. De kandidaat beschikt over een hoge mate van zelfstandigheid en kan na een inwerkperiode zelfstandig aan de slag. 10%
Wens 4. De kandidaat is Nederlands vaardig in woord en geschrift. Kandidaat is in staat telefonisch en mailcontact te hebben met verschillende stakeholders. Benoem de taalvaardigheden expliciet in het CV. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt. 20%

Het verificatiegesprek zal plaatsvinden in afstemming met leverancier en Externe.

Screening
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de Externe het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist