DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Beleidsadviseur Jeugdgezondheidszorg 32 u/w

Standplaats: Nieuwe Achtergracht 100, Amsterdam
Duur: 1 jaar na startdatum, start z.s.m.
Optie tot verlenging: ja, met maximaal 1 jaar
Reageren voor: 14 mei 2021

Functieomschrijving / Werkzaamheden
Je maakt onderdeel uit van het beleidsteam van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) / Ouder en kindteams Amsterdam, een dynamische omgeving, waarin veel in beweging is. Je denkt mee over de opgaven waar de JGZ voor staat. Je stelt beleidsadviezen op en bent in staat om deze beleidsadviezen ook te realiseren. Je bent je bewust van de politiek-bestuurlijke ontwikkelingen en verhoudingen. Je adviseert je managers en collega's gevraagd en ongevraagd. Je verzorgt de voordracht en of presentatie van je adviezen, beleid of projecten voor besluitvorming aan het MT. Je onderhoudt effectief je relatienetwerk met samenwerkingspartners binnen en buiten de gemeente. Uiteraard werk je zelf inhoudelijk ook aan een of meerdere opgaven van de JGZ.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
GGD Amsterdam
De GGD Amsterdam is de grootste en oudste geneeskundige en gezondheidsdienst van Nederland en biedt een uitgebreid pakket aan diensten op het gebied van de openbare gezondheidszorg. De GGD werkt met ongeveer 1200 GGD professionals, voor de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Uithoorn, Ouder-Amstel, Diemen en Aalsmeer. Bij deze gemeenten wonen in totaal ongeveer 900.000 inwoners.

De GGD Amsterdam bewaakt en bevordert actief de gezondheid van de bevolking in haar werkgebied. Als openbare gezondheidsdienst is er een scherp oog voor wat de samenleving en bestuur van de GGD vraagt: gezondheidsachterstanden verkleinen om participatie en zelfredzaamheid te verbeteren.

De GGD Amsterdam organiseert de ziektepreventie, gezondheidsbevordering en interventies en wil gezondheidswinst boeken om bovenstaand doel te realiseren. De dienstverlening en samenwerking met de partners op dit vlak moeten aan de volgende eisen voldoen: zelfredzaamheid en aansluiting bij de beleving van individuele burgers, brede oriëntatie op factoren die gezondheid meebepalen, inzet op sociaaleconomische factoren, samenwerken en regisseren, gezondheid inwoners op de voet volgen en signalering, toeleiding en preventie van publieke gezondheid.

De GGD heeft een regionaal werkgebied. Er wordt nauw samengewerkt met alle clusters binnen de (regio) gemeente. Buitengemeentelijk heeft de GGD diverse samenwerkingspartners waaronder GGZ-instellingen, scholen, ketenparters, politie en justitie.

Afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ):
De afdeling Jeugdgezondheidszorg bestaat uit ca. 400 enthousiaste medewerkers in diverse disciplines zoals jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, logopedisten en (dokters)assistenten en heeft als doel: het gezond en veilig laten opgroeien van kinderen en jongeren.

Per 2015 is de Jeugdgezondheidsorganisatie als gevolg van de transitie Jeugd gewijzigd. Binnen Amsterdam maakt de Jeugdgezondheidszorg deel uit van de Ouder- en Kindteams Amsterdam. In de regio Amstelland zijn er diverse locaties voor Jeugdgezondheidszorg, deze zijn gelieerd aan de Sociale Teams van de diverse gemeenten in Amstelland. Elke locatie voor JGZ in Amsterdam en Amstelland is een laagdrempelig en outreachend centrum rond opvoeden, opgroeien en preventieve gezondheidszorg voor alle ouders en kinderen. De uitvoerende taken vinden plaats vanuit 35 over de gehele stad (inclusief regio)werkgebied verspreide locaties. Standplek voor deze functie is op het hoofdkantoor GGD Amsterdam.

Eisen
- U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie. Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn
- De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
- Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot.
- De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkend wo diploma in de richting van sociale wetenschappen, gezondheidswetenschappen of bedrijfs- / bestuurskunde, organisatiekunde, rechten of communicatie . Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.
- Geef in maximaal 0,5 pagina aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht. Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 2 jaar recente ervaring (max 3 jaar geleden) als beleidsadviseur binnen de publieke gezondheidszorg of het sociaal domein.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het schrijven van beleidsadviezen en coördineren van beleidsrealisatie/-implementatie binnen de publieke gezondheidszorg of het sociaal domein.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het managen van een breed scala aan stakeholders met verschillende achtergronden en niveaus binnen het sociaal domein (bijvoorbeeld informeel netwerk, onderwijspartners, onderzoekers en medische disciplines).
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het managen van stakeholders in een complexe* setting. Onder complex wordt verstaan: acteren op strategisch, tactisch en operationeel niveau (brug- en vertaalfunctie), de beleidsadviezen en - implementaties kennen een grote politieke gevoeligheid, de beleidsadviezen en -implementaties raken meerdere interne en externe stakeholders met diverse achtergronden, communicatie vindt plaats op verschillende niveau' s.

Wensen
- De kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van diverse projectmanagement methodieken en minimaal 1 certificaat in een klassieke methodiek zoals Prince of Ipma en 1 certificaat conform agile methodiek. U kunt meerdere antwoorden selecteren.
De certificaten dienen duidelijk te blijken uit het cv.
Let op! De kandidaat moet het document desgewenst kunnen tonen tijdens het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet kan de score worden bijgesteld.
- De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 1 jaar werkervaring opgedaan binnen de jeugdgezondheidszorg, in de afgelopen 3 jaar. Het aantal jaren ervaring dient duidelijk te blijken uit het cv, evenals de periode waarin de ervaring is opgedaan.

Aantal kandidaten op interview: 3
Planning interviews: zsm na sluiting. In verband met de richtlijnen van het RIVM vinden de interviews telefonisch danwel digitaal plaats.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist