DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Projectleider Burgerzaken 16-24 u/w

Standplaats: Uden
Duur: 1-6-2021 t/m 31-12-2021
Optie tot verlenging: n.v.t.
Reageren voor: 21 mei 2021

Opdrachtomschrijving
Waar kom je te werken?
De gemeente Uden is een actieve organisatie die haar werknemers voorbereidt op veranderingen in de toekomst. De organisatie heeft 4 afdelingen en ongeveer 350 werknemers. Uden werkt nauw samen in de regio met andere (overheids)organisaties.

De gemeenten Landerd en Uden hebben op 16 april 2020 het herindelingsadvies vastgesteld tot het vormen van een nieuwe gemeente Maashorst per 1 januari 2022.

Vanaf 1 januari 2022 vormen de gemeenten Landerd en Uden één nieuwe gemeente: Gemeente Maashorst. Op weg naar de herindeling, zijn we druk bezig met alle voorbereidingen. De nieuwe gemeente Maashorst biedt ook een kans voor nu en de toekomst. Denk aan een betere dienstverlening, vermindering van regeldruk en de continuïteit van verbeteringen in werkprocessen borgen. Deze opdracht heeft betrekking op het Burgerzaken.

Wij achten (vinden) het noodzakelijk dat er binnen Burgerzaken gestart wordt voor met de harmonisatie en optimalisatie van de werkprocessen voor de Gemeente Maashorst. Zodanig dat onze medewerkers Burgerzaken op 1 januari 2022 weten hoe zij hun werk kunnen doen.

Dit betekent dat we keuzes moeten maken: wat moet er vóór herindelingsdatum geharmoniseerd zijn in de uitvoering, wat kan (of moet) na de herindelingsdatum. Deze keuzes worden beïnvloed door keuzes die gemaakt zijn m.b.t. werkgroep harmonisatie beleid, maar ook keuzes die in andere werkgroepen gemaakt zijn/worden, denk daarbij aan de teamindeling, het dienstverleningsconcept, verdeling van taken over functies en de harmonisatie van vak applicaties, huisvestingskeuzes, etc.

Belangrijk is dat we vroegtijdig bewuste keuzes maken, zodat we (ook i.r.t. eventuele ambities die er nog liggen) weten dat wat we willen bereiken ook haalbaar is, of waar nodig extra capaciteit kunnen inschakelen. Of toch nog scherpere keuzes maken. Vertraging moet (op tijd) gesignaleerd worden en daar moet vervolgens op geacteerd worden

Kandidaatomschrijving
Een projectleider met actuele kennis van de processen van burgerzaken en van de ontwikkelingen op het gebied van burgerzaken. In staat om te coachen en begeleiden van de medewerkers en proces.

Het begeleiden van de Harmonisering processen en beleid

De projectleider moet:
Overzicht houden en tijdsplanning bewaken
Betrekken medewerkers voor gedragen werkprocessen
Zorgen voor inbreng in werkprocessen zodat processen toekomstproof zijn
Inbreng expertise van processen
Maken plan van aanpak met inzicht hoe betrekken medewerkers
Aanbrengen prioritering
Beschikbaarheid zo snel mogelijk voor 16-24 uur per week tot het einde van het jaar.

Aanvullende voorwaarden
Wij vragen een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) op van de kandidaat aan wie de opdracht voorlopig wordt gegund.

Toelichting op rooster: Het gaat om 16 - 24 uur per week.

Eisen
- De kandidaat beschikt over een relevante afgeronde HBO opleiding aantoonbaar middels een diploma.
- De kandidaat beschikt over relevante ervaring als projectleider blijkend uit het CV.
- De kandidaat beschikt over actuele ervaring bij gemeenten met processen burgerzaken, blijkend uit het CV.

Gunningscriteria
- MotivatiebriefBij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
1. De kandidaat motiveert waarom hij/zij de geschikte kandidaat is voor deze opdracht.
2. De kandidaat motiveert waarom hij/zij deze opdracht bij gemeente Uden wil doen.

Aanleveren bij offerte
HBO diploma

Interviewplanning
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal kandidaten gesprekken gevoerd. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling.

De gesprekken vinden plaats op dinsdag 1 juni 2021.

Doorgevraagd gaat worden naar de motivatie van de kandidaat. Getoetst wordt of de kandidaat voldoet aan de kandidaat omschrijving. Verder wordt er gekeken naar de staat van de gevraagde kennis, competenties en ervaringen. Als laatste vinden wij het belangrijk dat er een 'klik' is tussen de organisatie, teamleden en de kandidaat.

Afhankelijk van de situatie m.b.t. het coronavirus en het advies van het RIVM, wordt t.z.t. beoordeeld of het interview fysiek in het gemeentehuis kan plaatsvinden of via videoconferencing " Zoom" wordt gehouden. Wij gaan ervan uit dat belangstellenden op deze datum/dit tijdstip beschikbaar zijn voor een gesprek.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist