DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Transitiemanager (12) 36 u/w

Standplaats: Timmerhuis, Rotterdam. De opdracht zal conform het huidige Covid-19 beleid niet vanuit een gemeentelijk kantoor kunnen worden uitgevoerd. Dit kan veranderen indien het beleid wordt aangepast.
Duur: 6 maanden, start begin juni 2021
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden
Reageren voor: 12 mei 2021

Een transitie begeleiden schrikt jou niet af. Sterker nog, jij stroopt de mouwen al op! Klaar om van start te gaan met het implementeren en borgen van een nieuwe werkwijze, die bijdraagt aan het welbevinden van de Rotterdammer.

Jouw opdracht
Voor het implementeren en borgen van een nieuwe werkwijze en verdere professionalisering van de dienstverlening zijn wij op zoek naar een transitiemanager. Je ondersteunt en coacht de teammanagers ten tijde van de implemenatie van het nieuwe informatie-systeem. Je werkt nauw samen met de projectmanager business implementatie en onze communicatie-adviseur.

Als transitiemanager opereer je vanuit de kaders van een breder digitaliseringsprogramma. Met het ontwikkelen van slimme applicaties levert het programma een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de beste ondersteuning aan de burger bij het aanvragen van een uitkering levensonderhoud en het vinden van werk. We ontwikkelen hiervoor het informatiesysteem 'Thomas' dat eind mei zal worden geïmplementeerd voor het proces 'Aanvraag Levensonderhoud'.

De introductie van Thomas leidt tot verandering in werkzaamheden van de professional (nieuw systeem, nieuw proces) en tot verandering in de relatie tussen de professional en de Rotterdammer gezien het feit dat de Rotterdammer in toenemende mate zijn zaken via een burgerportal zal regelen en zaken daarmee transparanter zullen worden. Dit gaat ook andere eisen stellen aan de communicatie tussen professional en de Rotterdammer (meer gelijkwaardig).

Om een zo optimaal resultaat te kunnen behalen en te kunnen borgen, is het belangrijk dat er aandacht is voor de begeleiding van de verandering binnen de teams na het moment van implementatie. Primair zijn hiervoor de teammanagers verantwoordelijk. Zij worden hierin ondersteund door jou als transitiemanager.

Jouw profiel
Als transitiemanager ondersteun en coach je teammanagers en medewerkers bij de daadwerkelijke implementatie en borging van de nieuwe wijze van werken en het daarbij behorende gewenste gedrag en de gewenste mindset. Je bent in staat om zowel uitvoerend medewerkers als teammanagers te coachen en ondersteunen op de veranderkundige kant. Daarbij stem je de boodschap en communicatiestijl af op de doelgroep. Dat maakt jou goed benaderbaar. Het verhaal consistent en op een overtuigende wijze over brengen is voor jou geen kunst. Door je wijze van communicatie weet je partijen en verschillende doelstellingen met elkaar te verbinden. Je onderkent de ondersteuningsbehoefte van teammanagers en professionals en speelt hier op in. Daarnaast heb je gevoel voor verhoudingen binnen een gemeentelijke organisatie en een duidelijke visie op succesfactoren voor transitie- en/of verandertrajecten. Met de hands on mentaliteit en resultaatgerichtheid die jij meebrengt zie je dit project van tevoren al slagen. Je hebt naast dit alles een goede beheersing van de Nederlandse taal.

De afdeling
De gemeente Rotterdam heeft als ambitie om betrouwbare en transparante digitale dienstverlening te leveren die aansluit op de innovaties van vandaag. Voor de Rotterdamse burger, ondernemer én de professional die voor de gemeente Rotterdam werkt. Belangrijke innovaties van vandaag zijn het centraal stellen van de mens of het individu, het gebeurtenisgericht werken en het leveren van ondersteuning bij te maken keuzes.

De afdeling IT Regie van het cluster Werk & Inkomen richt zich hierbinnen op de realisatie van de digitaliseringopgave die hoort bij het beleidskader 'Mensenwerk'. Hierbij ontwikkelen we niet alleen digitale oplossingen maar zorgen we ook voor een succesvolle implementatie binnen de organisatie van de gemeente Rotterdam. Dit doen we samen met alle betrokken collega's omdat we de Rotterdammer alleen centraal kunnen stellen als we met elkaar samenwerken. Hieronder valt ook het inrichten van processen en begeleiden van professionals.

Eisen
•Je hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding;
•Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met project- en programmamanagement op het gebied van digitalisering en professionalisering van dienstverlening voor een (middel)grote organisatie (+250) medewerkers, opgedaan in de afgelopen 7 jaar;
•Je bent Agile/Scrum en PRINCE2 gecertificeerd;
•Je hebt minimaal 1 jaar ervaring als projectmanager binnen de semi-overheid in de afgelopen 5 jaar;
•Je hebt minimaal 1 jaar ervaring als change consultant voor management teams in de afgelopen 3 jaar;
•Je hebt minimaal 4 jaar ervaring met het identificeren, introduceren en verankeren van proces- en beleidsoptimalisaties in de afgelopen 5 jaar.

Wensen
•Je hebt ervaring in Change Management;
•Je hebt ervaring met de introductie en begeleiding van Scrum;
•Je hebt ervaring in het coachen van professionals in het kader van een gedragsverandering en een andere manier van werken.

Vormvereisten cv
- Volledige naam + voorletters kandidaat
- Beschikbaar voor x aantal uren vanaf startdatum
- Opleiding
- Werkervaring
- Specifieke kennis
- Systeem kennis
- Relevante nevenactiviteiten
- Gevraagde certificaten + naam instituut + datum behaald
- in het Nederlands
- maximaal 5 A4 enkelzijdig groot.

De aangeboden kandidaat wordt niet als ZZP-er aangeboden.
Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet op ZZP basis niet mogelijk. Inzet van een ZZP'er die aangeboden wordt middels een doorleenconstructie via een bureau is ook niet mogelijk. Een kandidaat die wordt aangeboden via een bureau dient bij het desbetreffende bureau in loondienst te zijn.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 2 kandidaten.
Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten. Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 21. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist