Yacht

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Projectleider Civiel / Grondzaken

Je bent de Adviseur binnen de nieuwe directie Grondbedrijf die vanaf initiatieffase betrokken wordt voor het bepalen van de haalbaarheid en maakbaarheid van de binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. Je hebt continu het besef dat je werkt aan een onderdeel van een groter geheel en je bent in staat om de verschillende belangen goed af te wegen en te verwerken in jouw adviezen en keuzes, waarbij een politieke antenne belangrijk is.


Wat ga je concreet doen?

 • Je bent ook verantwoordelijk voor alle werkzaamheden die te maken hebben met het bouw- en woonrijp maken van locaties en gebieden;
 • Je functioneert in multidisciplinaire projectteams die onder leiding staan van een projectmanager. Zo’n team bestaat verder uit juristen, adviseurs vastgoed- en gebiedsontwikkeling, beleidsmedewerkers, planners, planeconomen etc;
 • Als opdrachtgever stuur je, je eigen team aan dat voor jou de diverse producten maakt en diensten levert die nodig zijn voor onder andere het bouw- en woonrijp maken;
 • In deze rol kun je verwachten dat je de complexere projecten onder je hoede krijgt. De complexiteit kan zitten in de omvang van de projecten, grote en/of tegenstrijdige belangen, het grote aantal stakeholders, de politieke gevoeligheid;
 • Je gaat de projectmanager en directie adviseren over scope afbakening en de vertaling naar concrete haalbare projecten met een financieel kader, een gedragen fasering en een gedegen uitvoeringsplanning;
 • Je verzorgt de levering van diensten en producten in de diverse projectfasen, van strategisch tot operationeel niveau. Dit doe je door een doelmatige en marktconfrome inkoop en aanbesteding van werken, diensten en leveringen;
 • In alle fasen van een project adviseer je de projectmanager binnen de grotere projectkaders over sloop, bodem en civiele techniek in de meest brede zin van het woord: (planning)technisch, financieel en juridisch. Je hebt daarbij oog voor ontwikkelingen zoals duuzaamheid, energietransiatie, ordening van de ondergrond en het belang daarvan in het kader van locatie- en gebiedsontwikkeling;
 • Aangezien jouw werkzaamheden raakvlakken heeft met andere onderdelen van stedelijke ontwikkeling verzorg je ook de coördinatie en afstemming binnen en tussen de afdelingen en diensten.;
 • Verder ben je in staat om de rol van mentor te vervullen waarbij je er ook plezier aan beleeft om minder ervaren collega's te begeleiden en daarmee draag je bij aan het verder professionaliseren van de afdeling Grondzaken.
Uren:
36
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

Afdeling Grondzaken:

Den Haag, de snelst groeiende stad binnen de metropoolregio Rotterdam – Den Haag, staat voor flinke uitdagingen: verdichten, vergroenen en verduurzamen. Het zijn hoge ambities van het gemeentebestuur die vragen om creativiteit en maatwerk voor de binnenstedelijke transformatie en gebiedsontwikkeling.


De afdeling Grondzaken bestaat naast civieltechnisch projectleiders uit juristen, adviseurs vastgoed- en gebiedsontwikkeling, verwervers, bouwkostendeskundigen en juridische en financiële ondersteuners. Daarnaast maak je deel uit van een verschillende projectteams, bestaande uit onder meer een projectleider, planeconoom, planner, diverse beleidsmedewerkers, adviseur vastgoed- en gebiedsontwikkeling en technisch projectleider. Grondzaken werkt voornamelijk aan projecten binnen DSO. Binnen deze projecten adviseert Grondzaken over verwerving, bouwen woonrijp maken en het uitgeven van grond in de breedste zin van het woord vanaf de initiatieffase tot en met de uitvoeringsfase bij actief grondbeleid. Ook bij een faciliterende rol van de gemeente adviseert Grondzaken over juridische en financiële aspecten. Daarnaast regelt en organiseert Grondzaken de uitvoering van projecten, door bijvoorbeeld het maken van overeenkomsten, het voeren van onderhandelingen, het aansturen van externe adviseurs, ingenieursbureaus en aannemers, het opstellen van ramingen en het maken van taxaties.


Kortom, Grondzaken zorgt ervoor dat ruimtelijke ontwikkelingen van de grond kunnen komen binnen de daarvoor vastgestelde kaders. Het werkveld is breed: van transformaties van gebouwen en de ontwikkeling van vastgoed tot gebiedsontwikkelingen. Deze ruimtelijke ontwikkelingen moeten bijdragen aan een prettig en duurzaam woon-, werk- en leefklimaat in Den Haag en omgeving. Met onze creatieve inzet van kennis en vaardigheden op het gebied van verwerving, bouw- en woonrijp maken, het uitgeven van grond en door de inzet van het geëigende juridische instrumentarium om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken, zorgt Grondzaken ervoor dat plannen realiteit worden

Wat wij bieden

De opdracht is in te vullen voor 24 tot 36 uur per week in ieder geval tot eind 2021. Daarna is verlenging mogelijk.


Deze opdracht kan op detacheringbasis maar ook als ZZP'er ingevuld worden!

Vaardigheden

Wat breng je mee?

 • Je hebt een afgeronde opleiding HTS civiele techniek;
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke rol dan wel aantoonbare ervaring in het organiseren en op een projectmatige manier uitvoeren van complexe werken binnen een gemeente;
 • Je bent in staat om op basis van een gedegen inzicht in de risico's voor complexe projecten de juiste keuzes te maken tussen de verschillende contractvormen en de bijbehorende ontwerp- en aanbestedingsprocessen;
 • Je hebt affiniteit met de fysieke kant van locatie- en gebiedsontwikkeling;
 • Als je kennis hebt van duurzaamheid in relatie tot het vakgebied dan is dat een pré.

Opleiding

wo

Wat wij bieden

tijdelijk