Emergis

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige ambulant ouderenpsychiatrie

Je taken en verantwoordelijkheden zijn gevarieerd en veelomvattend:

 • Je verleent directe hulpverlening aan cliënten met ernstige, complexe psychiatrische problematiek en hun systemen.
 • Je werkt nauw samen met collega’s in het multidisciplinaire team.
 • Je stelt sociaal psychiatrische diagnoses op basis van klinisch redeneren.
 • Je coördineert het behandelproces van de cliënt, je bent het aanspreekpunt voor de betrokkenen en je stelt de benodigde plannen op (behandelplan, risicotaxatie, andere deelplannen).
 • Je signaleert het effect van de ingezette behandeling en eventuele nieuwe aandachtspunten.
 • Je levert met enthousiasme een bijdrage aan de kwaliteit van de zorg en het verder vormgeven van het team ouderenpsychiatrie.
 • Je maakt gebruik van intensieve sociaal psychiatrische begeleiding- en psychotherapeutische methodieken vanuit diverse referentiekaders.
 • Emergis heeft een 24-uurs crisisdienst buiten kantooruren. Je draait mee in deze diensten.
Uren:
24 - 36
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

Emergis is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke zorg, opvang en welzijn. Jaarlijks behandelen of begeleiden we ongeveer 10.000 mensen met uiteenlopende problemen: psychiatrische stoornissen, verslaving, problemen op het gebied van wonen en werken, veiligheid, huiselijk geweld. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Dat gebeurt door zo'n 1.400 medewerkers op vijftig locaties door heel Zeeland. Dat zijn hulpverleners als preventiewerkers, verpleegkundigen, therapeuten, agogen, psychologen en psychiaters. Maar ook mensen in ondersteunende functies zoals secretaresses, receptionistes, huishoudelijk medewerkers en technisch personeel.

Geestelijke gezondheidsproblemen kunnen ieder van ons treffen. Het is onze ambitie deze zoveel mogelijk te voorkomen, waar mogelijk mensen te genezen en waar nodig hen te ondersteunen. De naam 'Emergis' betekent dan ook: jij komt boven.

Met iedere client kijken we welke hulp hij of zij wenst en nodig heeft: niet te weinig en niet te veel. We werken bij mensen thuis, op scholen, in wijkcentra, huisartsenpraktijken, ambulante centra, klinieken, beschermende woonvormen, werkleerbedrijven en opvanghuizen.

Emergis is actief op de gebieden:

 • Preventie en kortdurende behandeling
 • Behandeling, genezing en herstel
 • Wonen, werken en maatschappij
 • Onderdak en opvang
 • Forensische zorg

Ouderenpsychiatrie van Emergis behandelt en begeleidt cliënten van 65 jaar en ouder met een complexe combinatie van lichamelijke, psychologische en sociale problematiek. Dat doen we met ruim 150 medewerkers, stagiairs en vrijwilligers. We bieden verschillende vormen van zorg, van intensieve begeleiding thuis tot klinische behandeling en dagbesteding. Met de verwijzers en de ketenpartners werken we intensief samen. Onze teams kenmerken zich door betrokkenheid, loyaliteit en een constructieve werkhouding.
Het ambulante team heeft zo'n 300 cliënten in zorg. Behandeling is gericht op herstel en (herwinnen) van de eigen regie. Indien dit niet meer mogelijk is, wordt bekeken welke vervolgzorg het best passend is. Nieuwe cliënten doorlopen eerst een zorgpad waaruit een voorstel tot behandelplan en behandeltermijn voortkomt. Behandelgesprekken met cliënten vinden zowel bij Emergis op kantoor plaats als thuis.

Voor het ambulante team ouderenpsychiatrie, het gebied boven de Westerschelde, zijn we op zoek naar een sociaal psychiatrisch verpleegkundige met ervaring in het ambulant werken. Je beschikt over ambitie, je wilt graag de zorg verbeteren en je bent flexibel. Jij herkent jezelf in de visie dat een cliënt de behandeling krijgt die ondersteunend is aan zijn of haar herstel en bijdraagt aan het (herwinnen) van de eigen regie. Passende zorg, korte wachttijden, vlotte doorstroom, continuïteit, toegankelijkheid en duidelijke informatie horen daarbij. Dat doen we met een gedreven team waar o.a. een psychiater, sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen, psychologen, verpleegkundig specialisten, secretaresse deel van uitmaken.

Wat wij bieden

Als je werkt als Sociaal psychiatrisch verpleegkundige ambulant ouderenpsychiatrie bij Emergis maak je deel uit van een organisatie met korte lijnen die gelooft in bevlogen medewerkers die voldoende ontwikkelingsmogelijkheden krijgen. Wij bieden je:

 • De functie van sociaal psychiatrisch verpleegkundige is gewogen in FWG 55. In verband met het meedraaien in de 24-uurs crisisdienst buiten kantoortijd wordt het beloningsbeleid van Emergis toegepast en word je ingedeeld in FWG 60. De vergoedingsregeling voor de crisisdienst geldt conform CAO GGZ.
 • In FWG 60 begint het salaris met € 2963,- en eindigt op € 4620,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek.
 • De functie valt onder de cao GGZ. Dit betekent voor jou o.a. de volgende voordelen: eindejaarsuitkering, vakantietoeslag, collectieve zorgverzekering.
 • Diverse scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden, waaronder een breed aanbod aan e-learning.
 • Een contract voor 24 - 36 per week. In eerste instantie gaat het om een tijdelijke vacature maar met een goed vooruitzicht op een vaste aanstelling.

Vaardigheden

Wij zoeken iemand die samen met ons wil werken aan onze missie: een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Daarnaast herken jij jezelf in dit profiel:

 • Je beschikt over een verpleegkundige opleiding op hbo-niveau aangevuld met een specialistische vervolgopleiding op post-hbo-niveau.
 • Je bent BIG-geregistreerd.
 • Je hebt werkervaring in een soortgelijke functie.
 • Je hebt kennis van de sociale kaart, relevante wet- en regelgeving, de doelgroep en van de (specialistische) behandelmethoden.
 • Je hebt een duidelijke visie op de ambulante behandeling van cliënten in de GGZ.
 • Je bent bereid om mee te draaien in de crisisdienst buiten kantooruren en beschikt hiervoor over een rijbewijs en eigen vervoer en woont in het werkgebied van Emergis.
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband te werk gaan.
 • Je bent initiatiefrijk, integer, tactisch, flexibel en vasthoudend.
 • Volharding, geduld en doorzettingsvermogen zijn kenmerkende kwaliteiten voor jou.
 • Het zijn werkdagen van 8 uur met de intentie op een vast contract

Wij vragen een verklaring omtrent gedrag (VOG).

 • Liefst HBO niveau

Wat wij bieden

Salaris:
€ 60,-

Neem voor meer informatie contact op met Hessel Eveleens (Waarnemend manager ouderenpsychiatrie) via 06 1143 7126. Heb je interesse? Klik dan op 'direct solliciteren'

De vacature is gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. In eerste i