DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Plantoetser / Wabo vergunningverlener (10) 36 u/w

Standplaats: Pijnacker
Duur: 6 maanden, start z.s.m.
Optie tot verlenging: 1 x 12 maanden
Reageren voor: 12 mei 2021

Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 330 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd, wat blijkt uit ons 'Beste Werkgever'-keurmerk, en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

Over ons team
Het team Ruimte is onderdeel van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer. Het team bestaat uit 19 collega's: bouwplantoetsers, planjuristen, een stedenbouwkundige, juridisch medewerkers en administratieve toppers. Het team heeft in samenwerking met de afdeling Beleid een belangrijke rol bij de implementatie van de Omgevingswet en het tot stand komen van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Hoewel de invoeringsdatum pas 2021 is, zijn we al volop bezig met de voorbereidingen en werken we waar mogelijk in de geest van de Omgevingswet.

Opdracht
Als wabo-vergunningverlener behandel je aanvragen omgevingsvergunning. Je verzorgt en bewaakt het totale vergunningenproces tot en met besluitvorming. Daarnaast organiseer en begeleid je het (voor)overleg met de aanvrager. Je bent actief in contact met burgers en bedrijven over de voortgang van de aanvraag en het verstrekken van informatie. Je houdt je bezig met de volgende werkzaamheden:

zelfstandig toetsen van ingediende aanvragen omgevingsvergunning aan de geldende wet- en regelgeving;
om tot besluit te komen win je adviezen in bij in- en externe ketenpartners en draagt zorg voor een integrale eindconclusie;
bewaken van de voortgang van het proces van vergunningverlening binnen de afgesproken en wettelijke termijnen;
overzicht over de werkvoorraad en prioriteren;
zelfstandig opstellen van omgevingsvergunningen;
proactief bijdragen aan het oplossen van problemen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare actuele kennis op het gebied van omgevingsrecht (Wabo, Bouwbesluit, Wro) in de afgelopen 3 jaar;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau op het gebied van Bouwkunde, Ruimtelijk bestuursrecht of Omgevingsrecht (35 punten);
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als WABO vergunningverlener bij of in opdracht van een gemeentelijke instelling in de afgelopen 6 jaar (45 punten);
4. Uiterlijk beschikbaar per 1 juni 2021 (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties:
Klantgerichtheid;
Creativiteit;
Samenwerken / integraal werken;
Omgevingsbewustzijn;
Inlevingvermogen / politieke sensitiviteit;
Initiatief/proactief.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 18 mei 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 17 mei 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist