DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Milieuspecialist 32 u/w

Standplaats: Borculo
Duur: 01-06-2021 t/m 31-12-2022
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 6 mei 2021

In deze functie trek je samen op met collega's van jouw eigen en andere specialismen. Je werkt nauw samen met vergunningverleners, de handhavers van de afdeling toezicht & handhaving en de RO-medewerkers van gemeenten. Als allround milieuspecialist ben je adviseur voor interne collega's en externe partners en ben je voornamelijk bezig met werkzaamheden op het gebied van milieuzonering en milieueffectrapportages. In dat kader beschik je over een generalistische blik, waarmee je kunt schakelen tussen de verschillende bij de ODA aanwezige milieuspecialisten op onder meer het gebied van geluid, lucht en externe veiligheid. Zo mogelijk ondersteun je bij advieswerkzaamheden op het gebied van lucht (geur, luchtkwaliteit, stikstof). Je adviseert vooral gemeenten over ruimtelijke plannen/omgevingsplannen en omgevingsvergunningen. Bijdragen aan gemeentelijke projecten op het gebied van omgevingsvisies en deelname aan omgevingstafels behoren eveneens tot het takenpakket. We zoeken een nieuwe collega met passie voor het vakgebied en voldoende kennis/ervaring om direct aan de slag te gaan.

Vanwege de geldende coronamaatregelen werken wij momenteel zoveel mogelijk vanuit huis. Dat houdt voorlopig in dat je je werkzaamheden zo veel mogelijk op afstand uitvoert. In een 'normale' situatie gaat onze voorkeur uit naar een kandidaat die minimaal één dag per week op de werklocatie in Borculo aanwezig is voor afstemming.

Wat je gaat doen:
Toepassen van de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering voor verschillende doeleinden;
toepassen van de VNG-publicatie Milieuzonering nieuwe stijl onder de Omgevingswet;
uitvoeren van milieuzoneringsonderzoek voor bedrijventerreinen of individuele bedrijven en andere omgevingsbelastende ontwikkelingen;
uitvoeren van milieuzoneringsonderzoek voor nieuwe of uitbreiding van bestaande milieugevoelige objecten;
adviseren over de milieuzoneringsparagraaf voor een bestemmingsplan/omgevingsplan en het opstellen daarvan;
beoordeling van de toelaatbaarheid van bedrijven op grond van het bestemmingsplan/omgevingsplan bij uitgifte van bedrijfskavels of bij aan- en verkoop van bedrijfslocaties;
adviseren over de noodzaak van m.e.r.- m.e.r.-beoordeling en inhoudelijke beoordeling van milieueffectrapporten en aanmeldnotities m.e.r.-beoordeling, inclusief de afstemming tussen de verschillende hierbij betrokken milieuspecialisten;
adviseren over de diverse onderdelen van jouw specialisme voor vergunningverlening, meldingen, toezicht & handhaving en ruimtelijke procedures;zo mogelijk ondersteuning bieden bij adviesvragen op het gebied van lucht (geur, luchtkwaliteit, stikstof);
voorbereiden op Omgevingswet en het overdragen van kennis richting gemeentelijke medewerkers en ODA-collega's;
aanschuiven bij gemeentelijke omgevingstafels en fungeren als case-manager voor de ODA, waarbij je indien nodig andere specialisten aanhaakt;
bijdragen aan bestuurs- en managementrapportages en bijhouden van het zaaksysteem.

Wat je gaat doen:

Toepassen van de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering voor verschillende doeleinden;
toepassen van de VNG-publicatie Milieuzonering nieuwe stijl onder de Omgevingswet;
uitvoeren van milieuzoneringsonderzoek voor bedrijventerreinen of individuele bedrijven en andere omgevingsbelastende ontwikkelingen;
uitvoeren van milieuzoneringsonderzoek voor nieuwe of uitbreiding van bestaande milieugevoelige objecten;
adviseren over de milieuzoneringsparagraaf voor een bestemmingsplan/omgevingsplan en het opstellen daarvan;
beoordeling van de toelaatbaarheid van bedrijven op grond van het bestemmingsplan/omgevingsplan bij uitgifte van bedrijfskavels of bij aan- en verkoop van bedrijfslocaties;
adviseren over de noodzaak van m.e.r.- m.e.r.-beoordeling en inhoudelijke beoordeling van milieueffectrapporten en aanmeldnotities m.e.r.-beoordeling, inclusief de afstemming tussen de verschillende hierbij betrokken milieuspecialisten;
adviseren over de diverse onderdelen van jouw specialisme voor vergunningverlening, meldingen, toezicht & handhaving en ruimtelijke procedures;zo mogelijk ondersteuning bieden bij adviesvragen op het gebied van lucht (geur, luchtkwaliteit, stikstof);
voorbereiden op Omgevingswet en het overdragen van kennis richting gemeentelijke medewerkers en ODA-collega's;
aanschuiven bij gemeentelijke omgevingstafels en fungeren als case-manager voor de ODA, waarbij je indien nodig andere specialisten aanhaakt;
bijdragen aan bestuurs- en managementrapportages en bijhouden van het zaaksysteem.

Jouw profiel:
Wij zoeken een collega met HBO werk- en denkniveau en minimaal 3 jaar werkervaring (bij voorkeur op het vlak van milieuzonering en milieueffectrapportages). We vragen kennis van relevante wet- en regelgeving op in ieder geval het gebied van de aspecten milieuzonering en milieueffectrapportage. Een meer generalistische basis is sterk gewenst. Je hoeft inhoudelijk zelf inhoudelijk niet alles te weten, maar je moet wel het gehele speelveld op milieugebied kunnen overzien en weten wanneer de inbreng van andere milieuspecialisten nodig is. Algemene kennis van in ieder geval de aspecten geluid, lucht, gebiedsbescherming Natura 20000 en externe veiligheid is gewenst. Je bent in staat om vanuit de wet- en regelgeving een vertaalslag te kunnen maken naar ruimtelijke plannen. Andersom ben je in staat om ruimtelijke plannen op correcte wijze te interpreteren en toe te passen. En je hebt bij voorkeur werkervaring in of voor gemeentelijke organisaties.

Eisen:
- Minimaal 3 jaar relevante werkervaring
- Aantoonbaar hbo werk- en denkniveau.

Competenties die wij voor deze functie belangrijk vinden zijn:
• goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
• politieke sensitiviteit
• samenwerkingsgericht
• oplossingsgericht
• stevige gesprekspartner
• omgevingsbewust
• overtuigingskracht
• adviesvaardig

Competenties te toetsen in interviewfase
1. communicatief vaardig
2. stevige gesprekspartner
3. In staat om SMART te omschrijven in hoeverre hij/zij in staat is om de verantwoordelijkheden die bij deze functie horen uit te voeren.

CV eis:
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 3 pagina's A4.

De interviews zullen plaatsvinden op 12 mei 2021. Gelieve hier rekening mee te houden.
Uren:
40
Dienstverband:
parttime

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist