Yacht

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Eindredacteur Cultureel Erfgoed

Dit jaar loopt het vierjarig programma Instandhouding Archeologische Rijksmonumenten ten einde. De inspanningen, resultaten en bevindingen dienen te leiden tot een rapport dat aan de minister van OC&W zal worden aangeboden. Het rapport is ook bedoeld voor de archeologische vakwereld. Daarin worden onder andere de huidige fysieke staat van alle archeologische rijksmonumenten, de instandhoudingsopgave, de uitdagingen en de oplossingen beschreven. Het rapport wordt samengesteld door verschillende auteurs van de RCE.


Een eerste concept van het rapport dient in september gereed te zijn. Momenteel wordt door diverse auteurs aan het rapport geschreven. De definitieve versie zal uiterlijk 15 november 2021 verschijnen. Het rapport zal verschijnen in de reeks Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM). Zie ook schrijfwijzer.


 Naar verwachting zal het rapport tussen de 100 en 150 pagina’s in beslag nemen inclusief literatuurlijst. Naar verwachting zal iedere pagina ca. 400-500 woorden beslaan. Naar verwachting zal om de pagina een afbeelding en/of een grafiek zijn opgenomen.

Voor het rapport zoeken we een eindredacteur. De eindredacteur dient de volgende activiteiten op zich te nemen:

1)Taaltechnisch controle van de publicatie, inclusief literatuurlijst 

2)Controle van structuur van de publicatie

3)Controleren of termen juist gehanteerd worden aan de hand van een reeds vastgestelde begrippenlijst

4)Controle van tabellen en afbeeldingen op kwaliteit

5)Controle van kopij op compleetheid

6)A.d.h.v. een schrijfwijzer de kopij controleren op juiste schrijfwijzen (periode aanduiding, opbouw literatuurlijst, afkortingen etc).


Uren:
40
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

  • Aantoonbare ervaring als eindredacteur voor archeologische rapporten 
  • Kennis van archeologische monumentenzorg is een voorwaarde gezien de gehanteerde terminologie en de vakinhoudelijke onderwerpen

Opleiding

hbo

Wat wij bieden

tijdelijk