DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Project Handhaver BWT 36 u/w

Standplaats: Thorbeckelaan 5 Gouda
Duur: 24-05-2021 t/m 26-11-2021
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 13 mei 2021

Doel van de functie

Het zelfstandig constateren en rapporteren van oa. illegale (ver-)bouw en clandestien gebruik van panden en percelen (zoals onrechtmatige bewoning), achterstallig onderhoud, behandelen en afronden van wabo-gerelateerde klachten/meldingen op grond van de geldende regelgeving en het zelfstandig handhaven van deze regels en voorschriften indien deze niet in acht worden genomen, met als doel dat de zaken weer voldoen aan wet en regelgeving.

Specifiek voor deze functie neem je deel aan handhavingprojecten ter verbetering van de leefbaarheid en het naleefgedrag in onze vier aangesloten gemeenten. Concreet betekent dit dat je dagelijks bezig bent met het uitvoeren (en verwerken) van handhavingscontroles in het veld. Ingegeven door ontvangen klachten/meldingen of op basis van ontvangen handhavingsverzoeken.

Je bent een teamspeler maar in staat om op een efficiënte en doortastende wijze de handhavingszaken volledig zelfstandig in te plannen, uit te voeren en te rapporteren. Je zult eveneens veel samenwerken met onze juristen.

kerntaken
1. Handhaven
- deelnemen aan projectmatige aanpak voor grootschalige (integrale) handhavingsprojecten;
- incidenteel afleggen van (onaangekondigde) integrale handhavingscontroles op (over)bewoning;
- bij geconstateerde overtredingen, aanwijzingen en advies geven en eventueel de werkzaamheden stilleggen;
- zelfstandig handhavend optreden bij illegale sloop, strijdig gebruik of bij bouwen zonder omgevingsvergunning;
- zelfstandig handhavend optreden in geval van achterstallig onderhoud, gevaarlijke situaties, verontreinigde terreinen etc.
- het voeren van lastige gesprekken: door negatieve emoties of agressie laat je je niet uit het veld slaan, maar je verliest hierbij je professionaliteit uiteraard niet uit het oog;
- zorgdragen voor nauwkeurige, objectieve en feitelijke verslaglegging.

2. Adviseren en ontwikkelen
- overdracht van kennis en vaardigheden aan collega's;
- het opstellen van (bestuurlijke) memo's en handhavingsrapportages ten behoeve van het afdelingshoofd Bouw- en Woningtoezicht en bestuur;
- op de hoogte blijven van relevante wet- en regelgeving en nieuwe technische ontwikkelingen;
- voorstellen doen ter verbetering van de interne werkprocessen van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht;
- bijdragen aan uniforme taakinvulling en teamontwikkeling door het delen van kennis en werkwijzen.

3. Resultaat
- Deelname aan project "kamerbewoning", uitvoeren van 50 handhavingscontroles, inclusief het opstellen van rapportages.
- Deelname aan proefproject "Huisvestingsverordening", uitvoeren van 10 stuks handhavingscontroles, inclusief het opstellen van rapportages.
- Deelname aan diverse gemeentelijke handhavingsprojecten, uitvoeren van 70 handhavingscontroles, inclusief het opstellen van rapportages.
- Deelname aan projectmatige "integrale aanpak ondermijning", uitvoeren van 6 stuks handhavingscontroles, inclusief het opstellen van rapportages.

Eisen
- Na gunning van eventuele opdracht vraagt de ingehuurde medewerker bij de afdeling P&O ODMH de VOG aan
- Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie (handhaver) binnen een gemeente en/of bij een omgevingsdienst in de afgelopen 10 jaar.
- Kandidaat is in het bezit van rijbewijs B. Dit dient duidelijk naar voren te komen op het CV.

Wensen
- Kandidaat heeft ervaring met gecoördineerde handhaving en samenwerking met ketenpartners (zgn integrale handhavingsacties)
- Kandidaat heeft ervaring met handhaving (in relatie tot) kamerverhuur en adresonderzoeken (BRP-controles).
- Kandidaat heeft ervaring met registratiesysteem SquitXO.
- Kandidaat heeft op het CV een korte zelfgeschreven motivatie toegevoegd.

Competenties
- Zelfstandig kunnen werken
- Secuur
- Discreet & integriteit
- Teamspeler
- Stevige gesprekspartner / verbaal sterk
- Flexibel
- Overtuigingskracht

Toelichting op uur per week
Het incidenteel uitvoeren van avond- en/of weekendcontroles behoren tot de werkzaamheden.

CV
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4.

Selectiegesprekken data en/of info
Gesprekken vinden plaats op 19 mei in de ochtend. Zorg ervoor dat uw kandidaat beschikbaar is.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist