Nivel B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

interim Senior projectleider

Als Projectleider zorg je ervoor dat er eind 2021 een Integrale Beheervisie Openbare Ruimte is opgeleverd. Dit resultaat behaal je samen met je ondersteunend adviseur/specialist participatie en beheer en een projectgroep bestaande uit diverse disciplines uit de eigen organisatie (o.a. beleid, beheer, gegevensbeheer, financiƫn). Tezamen met projectgroep stel je als eerste een projectplan op met een realistische planning. Tijdens de uitvoering van het project bespreek je regelmatig de voortgang met en leg je verantwoording af aan de stuurgroep, bestaande uit de portefeuillehouder (bestuurlijk OG), hoofd BOR (ambtelijk OG) en een intern projectleider (ambtelijk ON).
Uren:
8

Over de werkgever

Voor de gemeente Schiedam zoekt Nivel een interim Senior Projectleider voor 8 uur per week voor 1 jaar.
Wat wij bieden

Marktconform salaris / uurtarief. Project heeft een duur van 1 jaar voor 8 uur per week. Start 17 mei.

REAGEREN VOOR 11 MEI.

Vaardigheden

 • Als senior projectleider beschik je minimaal over een relevante afgeronde HBO-opleiding, gericht op de openbare buitenruimte en/of leefomgeving.
 • Als senior projectleider ben je verantwoordelijk voor het opstellen van het plan van aanpak voor dit project. Het resultaat van het project is een door de raad vastgestelde integrale beheervisie. In het plan van aanpak wordt per fase uitgewerkt welke deelresultaten er worden opgeleverd. Inclusief de planning.
 • Als senior projectleider heb je het overzicht van - en worden relevante stukken zoals ambities, visies, beleid en opgaven opgenomen in de op te stellen beheervisie. Je pakt het integraal aan en zorgt waar mogelijk voor het behalen van meerwaarde.
 • Als senior projectleider ben je verantwoordelijk voor de advisering rondom het besluitvormingsproces; het gaat hierbij niet alleen om het inhoudelijk resultaat maar ook over draagvlak, borging en participatie van de gekozen koers. De dynamiek en het krachtenveld rondom dit soort projecten is bekend en wordt door de senior projectleider goed gemanaged, betrokkene voelt aan welke wijze van sturing nodig is.
 • Als senior projectleider pas je je ruime ervaring van de openbare ruimte toe, naast de bestaande werkvelden breng je ook de innovatieve en maatschappelijke thema's in en weet die te vertalen naar de lokale situatie. Daarnaast maakt de senior projectleider financieel inzichtelijk hoe de middelen ingezet worden en waar de kansen liggen.
 • Als senior projectleider heb je projectleiderservaring, zowel op inhoud als op proces. Je bent bekend met het beheer openbare buitenruimte en de integrale benadering hierbij.
 • Als senior projectleider weet je wat nodig is om beheergegevens, beheer- en onderhoudsplannen en de bijbehorende werkprocessen actueel, betrouwbaar en volledig te krijgen en te houden, maar ook hoe ze te gebruiken.
 • Als senior projectleider werk je samen met het projectteam, hierbij laat je een natuurlijk leiderschap zien en past naar gewenst verschillende communicatie stijlen toe.
Je hebt:
 • aantoonbare werkervaring in het opstellen en begeleiden van integraal en vernieuwend beleid (visies, thema's);
 • minimaal 5 jaar werkervaring als senior projectleider/procesmanager, in de afgelopen 8 jaar;
 • aantoonbare werkervaring met vergelijkbare projecten in het fysieke domein gericht op het ontwikkelen van visies, beleid en IBOR-plannen

Opleiding

HBO

Wat wij bieden

Contract:
tijdelijk