DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Adviseur Financien & Control 18 u/w

Standplaats: Doorn
Duur: 31-05-2021 t/m 30-11-2021
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 14 mei 2021

Adviseur financiën en control
De financiële informatievoorziening binnen het thema Buitenruimte heeft een verbeterslag nodig. Deze is namelijk onvoldoende op peil om te sturen. Zo blijkt vaak pas op een heel laat moment in een project dat er onvoldoende geld beschikbaar of dat er juist te weinig geld is uitgegeven. Doel van de sturing is om het werk binnen de budgetten uit te voeren en ook te kunnen sturen op de tijdigheid van het werk. De informatievoorziening die dit mogelijk moet maken is nu van onvoldoende niveau.
We zoeken een adviseur die in staat is om onderstaande opdracht te realiseren.
Je bent in staat om deze opdracht samen met anderen tot een goed resultaat te brengen waarbij je zelf kennis en ervaring inbrengt en in grote mate zelfstandig onderdelen uitwerkt.

Werk activiteiten en resultaten
Uitvoeren van een 0-meting, waar staan we nu tav de financiële informatievoorziening. Deze 0-meting dient als input voor de onderstaande producten. De 0 meting moet de blinde vlekken inzichtelijk maken en tot een verbetervoorstel leiden.
De financiële informatievoorziening van de investerings- en exploitatie budgetten een niveau verder brengen daarbij gebruikmakend van de beschikbare instrumenten en procedures binnen de gemeente zodat er sturingsinformatie beschikbaar komt.
Zorgdragen dat de onderliggende basis van de financiën op orde is t.w. de financiële processen van begroten en begrotingswijzigingen t/m administreren en rapporteren en verantwoorden incl. afspraken over TBV en termijnen.
Inzichtelijk maken van de budgetten die begroot zijn, waarom ze begroot zijn.
Inzicht geven wie waarvoor verantwoordelijk is ten aanzien van financiën en hoe dit geborgd wordt (TBV - taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden).
Vervolgstap is projectleiders en budgetbeheerders binnen thema buitenruimte begeleiden zodat zij een professionaliseringsslag maken in het gebruiken van financiële informatie in de sturing.
Implementeren van voortgangsrapportages voor de diverse investeringsbudgetten en exploitatiebudgetten

We verwachten dat je in ieder geval de volgende producten oplevert:
0-meting financiële informatievoorziening
Verbetervoorstel financiële informatievoorziening afgestemd met Opdrachtgever
Implementatie van het verbetervoorstel waarin ook bovenstaande activiteiten worden meegenomen.

Het betreft een reguliere functie. Deze kan daarom niet op zzp-basis worden uitgevoerd. Eventueel geïnteresseerde zzp'ers kunnen zich op detacheringsbasis (= met loonuitbetaling) laten aanbieden door een detacherings- of adviesorganisatie. Doorleenconstructies zijn nadrukkelijk niet toegestaan.

CV eis:
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4.

De gesprekken vinden plaats in de week van 24 mei.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist