Projectleider Digitaal Stelsel Omgevingswet (12) 20 u/w

Solliciteer op de website van de werkgever

Standplaats: Utrecht
Duur: 01-06-2021 t/m 31-12-2021
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 11 mei 2021

Functiebeschrijving
Werken bij de provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten.

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Voor de provincie is dit een belangrijke wetswijziging, omdat het al onze kerntaken raakt in 'wat' we doen en 'hoe' we dat doen. Het programmateam invoering Omgevingswet staat voor de uitdaging de provincie klaar te maken voor de komst van de wet en dit samen met organisatie en bestuur en onze samenwerkingspartners tot een succes te maken. De Routekaart invoering Omgevingswet (zie website) is daarbij de leidraad.

Het programma bestaat uit 5 sporen:
Omgevingsvisie en -verordening
Vergunningverlening, toezicht en handhaving
Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO)
Aanpassen manier van werken
Nationale wet-, regelgeving en visie

We zijn op zoek naar een projectleider die vanuit het spoor DSO de verbinding legt met de omgevingsdiensten en diens deelnemers om ook interbestuurlijk klaar te zijn voor de komst van het Digitaal Stelsel.

Digitaal Stelsel Omgevingswet en vergunningverlening, toezicht en handhaving
Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is een landelijk project waarin alle overheden samenwerken aan een digitaal landelijk loket, het Omgevingsloket. Voor een goed werkend loket moeten alle overheden voorbereidingen in eigen huis treffen. Het hoofddoel van het spoor DSO binnen de provincie is dat de provincie bij inwerkingtreding van de Omgevingswet (OW) digitale omgevingsbesluiten kan publiceren en digitaal vergunningaanvragen en meldingen kan verwerken. Daarnaast moet de provincie1 januari 2022 gereed zijn om aanvraagformulieren via vragenbomen te kunnen opstellen en aanvragen en meldingen te kunnen ontvangen. Intern moeten hierom processen rondom beleid/regels en uitvoering worden afgestemd. Dat betekent dat alle betrokken medewerkers hun werkproces moeten digitaliseren.

Bij de vergunningverlening spelen veel partijen een rol. Een groot deel van onze vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) wordt uitgevoerd door de RUD Utrecht. De natuur regelgeving wordt uitgevoerd in eigen huis en de complexe bedrijven worden uitgevoerd door omgevingsdienst Noordzeekanaal. Daarnaast kunnen ook andere overheden een rol spelen, zoals gemeenten en waterschappen. Goede samenwerking met diverse overheden is dus cruciaal voor een goed lopend VTH-proces.= Voor de implementatie zijn we op zoek naar een projectleider die in nauwe samenwerking met de spoortrekkers DSO en VTH (zie 5 sporen hierboven) en andere betrokken organisaties bij het VTH-proces de samenwerking regelt om digitaal vergunningen te kunnen ontvangen en verwerken.

De provincie beschikt reeds over lopende licenties voor de benodigde plan-, toepasbare regel- en vergunningensystemen, maar zal in 2022 een nieuwe aanbestedingstraject ingaan. Hierom wordt vanuit deze implementatierol de projectleider ook gevraagd voorbereidingen te treffen voor aanbestedingseisen voor de genoemde systemen.

Eisen:
- De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde opleiding op Wo- bachelor, master niveau.
- De aangeboden kandidaat heeft kennis van de impact van de Omgevingswet op de benodigde plan-, toepasbare regel en vergunningsystemen. Deze kennis is middels projecten verworven.
- De aangeboden kandidaat heeft middels projecten algemene kennis op het gebied van omgevingsinformatie verworven.
- De aangeboden kandidaat heeft in de rol van projectleider minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met de realisatie van digitale dienstverlening en de implementatie daarvan doorvoeren naar bedrijfsprocessen.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van het landelijke digitale stelsel Omgevingswet (DSO). Deze kennis is middels projecten op het gebied van DSO verworven.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met de coördinatie van projectgroepen met verschillende disciplines en belangenorganisaties.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring als projectleider binnen een overheidsorganisatie op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Wensen:
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring als projectleider binnen een overheidsorganisatie op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met de coördinatie van projectgroepen met verschillende disciplines en belangenorganisaties.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van het landelijke digitale stelsel Omgevingswet (DSO).
- De aangeboden kandidaat heeft in de rol van projectleider minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met de realisatie van digitale dienstverlening en de implementatie daarvan doorvoeren naar bedrijfsprocessen.
- De aangeboden kandidaat heeft middels projecten algemene kennis op het gebied van omgevingsinformatie verworven.
- De aangeboden kandidaat heeft kennis van de impact van de Omgevingswet op de benodigde plan-, toepasbare regel en vergunningsystemen. Deze kennis is middels een project verworven.

CV eis:
Onder het curriculum vitae (cv) verstaan wij een overzicht van de voor de functie relevante werkervaring van de kandidaat. Uw cv is in het Nederlands opgesteld, in een Word- of Pdf-formaat.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later
Contactgegevens

Maya Toekoen
085-0201022
maya.toekoen@dcengineers.nl

DC Engineers B.V.
Chroomstraat 36
2718RR,  Zoetermeer