DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Omgevingsmanager 'Overvecht-Noord Aardgasvrij' 16 u/w

Standplaats: Utrecht
Duur: half mei tot begin oktober 2021
Optie tot verlenging: Ja, 18x 1 maand
Reageren voor: 6 mei 2021

Korte beschrijving speelveld
Overvecht-Noord wordt als eerste wijk van Utrecht aardgasvrij. Dit is een grote opgave die veel bewoners raakt. Bewoners moeten hun huis anders gaan verwarmen, en anders gaan koken.
www.utrecht.nl/overvechtaardgasvrij

Dit is je werk
Als omgevingsmanager heb je een aantal reguliere rollen en taken (zie hieronder). Daarnaast moet in de periode waarin vervanging wordt gezocht een (groot) participatietraject worden voorbereid. Rond de zomer worden de uitkomsten van 3 onderzoeken verwacht. Deze uitkomsten moeten met de wijk gedeeld worden. Uit de onderzoeken komt of woningen kunnen overstappen op een warmtenet of warmtepomp. De input van bewoners uit een eerder participatietraject van najaar 2020 wordt hierin verwerkt. Bewoners krijgen nog een keer de mogelijkheid om te reageren / in te spreken. Dit zal naar verwachting plaatsvinden in het najaar van 2021.

Dit vragen we van je
De reguliere rol van omgevingsmanager bij Overvecht-Noord aardgasvrij houdt in:
- De Omgevingsmanager is het eerste aanspreekpunt voor vragen vanuit bewoners en andere stakeholders in de wijk. Antwoorden stemt hij/zij af met de leden van het projectteam.
- De Omgevingsmanager onderhoudt contact met bestaande bewonersgroepen als de klankbordgroep, de energiedialoog, 2 buurtinitiatieven en het Wijkplatform Overvecht. Voor het project buurtwarmtenet is een projectleider aangetrokken, deze voert inhoudelijk de gesprekken rondom de uitvraag van het buurtwarmtenet omdat dit een sterk inhoudelijk traject is. Als omgevingsmanager blijft wel het contact met de buurtinitiatieven belangrijk om de algemene procesgang te ondersteunen.
- De omgevingsmanager houd ook binnen de gemeente contact met de verschillende deelprojecten in de wijk, zo heeft ze contact met het wijkbureau, gebiedsmanagement en Samen voor Overvecht
- De Omgevingsmanager werkt samen met de communicatieadviseurs aan een communicatie- en participatieplan (gereed voor aanvang van deze opdracht). Hierin staan de verschillende mijlpalen en welke aanpak daarbij hoort. De Omgevingsmanager is tevens projectleider van het participatietraject.

Dit breng je mee:
- Ca. 5 jaar ervaring in een relevante werkomgeving en is gewend aan de omgang met bewoners, ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties;
- Aantoonbare ervaring met omgevingsmanagement in een complexe omgeving, waar meerdere partijen en diverse belangen een rol spelen;
- Affiniteit met de vraagstukken rondom de energietransitie.

Je bent iemand die:
- Een serieuze gesprekspartner is voor alle betrokkenen en zo vertrouwen weet te winnen;
- Gericht is op samenwerking, verbinding en enthousiasmeren;
- Een open blik heeft en vraagstukken zo veel mogelijk benadert vanuit verschillende invalshoeken/perspectieven;
- Makkelijk contact legt met uiteenlopende doelgroepen met diverse culturele achtergronden, daarbij aansluiting kan vinden en dit weet te gebruiken voor (het zoeken naar) verbinding en het verkrijgen van draagvlak.
- Kan schakelen tussen abstracte doelen en praktische uitvoeringsaspecten.
- Projectmatig kunnen werken en activiteiten goed kunt regelen.
- Weet hoe je een vergadering voorzit met bewoners met verschillende belangen

Wensen
- Je brengt minimaal een afgeronde hbo opleiding mee in een relevante richting;
- Minimaal 4 jaar werkervaring in het vakgebied van omgevingsmanagement:
- Recente opdrachten in het vakgebied van omgevingsmanagement bij de overheid;
- Kennis/ervaring op het gebied van. Benoem hieronder de cijfers van de kennis/opdrachten die van toepassing zijn:
1. Energietransitie
2. Werken met bewoners met wisselende belangen
3. proeftuin ervaring PAW
4. omgaan met buurtinitiatieven
5. Ervaring met opzetten
6. participatietraject
​​​​​​​7.Ervaring met projectmatig werken
​​​​​​​
Goed om te weten:
We zoeken een omgevingsmanager in het kader van zwangerschapsvervanging. Tijdelijk vervanging vanaf juni (inwerken in tweede helft mei). De insteek is dat de vervanger het participatietraject zelf zal uitvoeren. De huidige omgevingsmanager komt in principe terug vanaf begin oktober.

Motivatie
Schrijf een motivatie t.b.v. deze opdracht, ga in op het gestelde profiel. (max 1/2 a4). Graag ontvangen wij een door de kandidaat zelf geschreven motivatie.

CV
Je CV is max 3 pagina's enkelzijdig en toont een volledig overzicht van je werkzaamheden tot dusver.
Het CV dient ter verificatie van de antwoorden op voorgaande vragen en wordt inhoudelijk beoordeeld op kwaliteit.
Daarnaast vermeldt het CV huidige nevenfuncties (bezoldigd en onbezoldigd) zodat de vacaturehouder mogelijke belangenverstrengeling kan uitsluiten.
Je CV is in het Nederlands opgesteld en in Pdf-formaat.

Referenties
Voor deze aanvraag ontvangen wij graag twee relevante referenties die door Gemeente Utrecht nagebeld mogen worden. Je geeft met het indienen van de referenties Gemeente Utrecht akkoord om contact op te nemen met de referenten.
Geef de volgende informatie op:
1. Naam organisatie waar opdracht werd vervuld
2. Contactpersoon
3. Afdeling
4, Telefoonnummer contactpersoon

Gesprekken
Gesprekken zijn gepland op 19 mei tussen 13.00 en 16.30 uur.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist