DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Projectleider Dienstverlening 36 u/w

Standplaats: Apeldoorn
Duur: 05-07-2021 t/m 30-06-2022
Optie tot verlenging: Optioneel
Reageren voor: 10 mei 2021

Opdracht omschrijving
Het programma Politie in Verbinding als onderdeel van de portefeuille Dienstverlening zoekt een projectleider "Nieuwe contactmomenten. Vanuit de portefeuille dienstverlening willen we in verbinding staan met de maatschappij waarbij we werken vanuit een Customer Journey. Dit houdt in dat wij er onder andere voor willen zorgen dat het contact tussen burgers en de politie laagdrempelig is, plaatsvindt via kanalen die burgers wensen, faciliteert in een betekenisvolle intake waarin de (digitale) reis die de klant maakt centraal staat. Kom jij ons versterken?

Wat ga je doen?
De portefeuille dienstverlening is één van de 14 strategische hoofdportefeuilles binnen de politie. Een hoofdportefeuille is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van landelijk beleid. Als projectleider ben je onderdeel van het programma Politie in Verbinding (PiV). Je werkt nauw samen met de programmamanager PiV en de gemandateerd opdrachtgever. Je geeft richting aan en bent verantwoordelijk voor verschillende projecten binnen jouw cluster in samenwerking met de landelijk referenten dienstverlening.

Doelstelling
Je initieert, voert uit, bewaakt en levert (multidisciplinaire) projecten op, inclusief het opstellen van de projectdefinitie, en het coördineren van de projectorganisatie. Interne projectmedewerkers en/of derde partijen stuur je inhoudelijk aan. Hierbij ga je uit van een projectplan, zodanig dat de geformuleerde projectdoelstellingen binnen randvoorwaarden van kosten, kwaliteit, tijd, organisatie en communicatie worden gerealiseerd. Je zorgt er samen met de projectteams binnen het cluster voor dat grootschalige en kostbare projecten correct en efficiënt worden uitgevoerd, zodat deze op tijd en binnen het vastgestelde budget opgeleverd worden aan de programmamanager PiV vanuit het oogpunt van de klantreis. Projecten waar je dan aan kunt denken zijn: Webcare, vorm geven aan de Omnichannelstrategie en organiseren van digitale toegangsdienst voor de burger enz.

Verantwoordelijkheden
Verantwoordelijk voor de gezamenlijke aansturing van het landelijke projectteam (max.15 medewerkers).
Verantwoordelijk voor de projectrealisatie en aansluiting hiervan op de visie Politie in Verbinding in het cluster Nieuwe Contactmomenten;
Mede verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van de landelijke projecten voor de portefeuille Dienstverlening. Dit alles in goed overleg met de Programmamanager PiV, referenten, de gebruikers en externe partners, om de implementatieactiviteiten op elkaar af te stemmen.
Verantwoordelijk voor de projectimplementatie en de borging van landelijke projecten voor de portefeuille Dienstverlening. Dit alle is goed overleg met de Gemandateerd Opdrachtgever.

Vakmatige taken
Het optreden als projectleider voor de verschillende projecten die in het kader van Dienstverlening zullen worden uitgevoerd, zowel landelijk als regionaal;
Je bent de aanjager in een continu proces van verandering en verbetering in de keten. Je bevordert de deskundigheid, professionaliteit en zelfsturing van je team.
Door kennis en vaardigheden over te dragen en vertrouwen en ruimte te geven voor eigen ontwikkeling ben je in staat het projectteam te laten excelleren.
Je bent gezamenlijk verantwoordelijk voor de aansturing van het projectteam binnen het cluster Nieuwe contactmomenten en voor het behalen van de tactisch/operationele resultaten en werkt nauw samen met de programmamanager PiV
Je bent verantwoordelijk voor het inrichten en coördineren van werkprocessen in de projecten. Je bent alert op nieuwe informatie en zet analyses om in concrete oplossingen. Je informeert en instrueert het team over nieuwe ontwikkelingen en veranderende regelgevingen.
Je bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening en in dat kader organiseer je werkoverleg en coach je het team in de dagelijkse werkuitvoering.
Overleg binnen de context van het project met de gebruikersorganisatie, ketenpartners en externe partijen om de (realisatie)activiteiten op elkaar af te stemmen.
Zorgdragen voor de tijdige oplevering van de projectmanagement producten vanaf start tot einde project.
Zorgdragen voor de planning, voortgang, kwaliteit, kostenbewaking en op te leveren eindresultaat voor de eigen projecten.
Inspireren van het projectteam om de noodzakelijke resultaten neer te zetten binnen de oplevering en borging van realisatieprojecten en/of verandertrajecten.
Leidinggevende taken
Operationeel en organisatorisch leiding geven aan projectteams om nieuwe projecten te realiseren vanuit de visie Politie in Verbinding.
Tactisch leiding geven aan projectgroepen, die zijn samengesteld uit meerdere disciplines binnen het cluster Nieuwe contactmomenten.
De grootte van de teams waaraan leiding wordt gegeven is afhankelijk van de projecten en thema's.

Contacten
Vanuit de rol als projectleider is er contact met de programmamanager PiV, deelproject leiders projectleiders, referenten en stakeholders binnen de keten en contactpersonen binnen de operationele eenheden.
Gemandateerd opdrachtgever namens de portefeuillehouder
Portefeuillesecretaris namens het portefeuilleteam
ICT projectleiders;
Externe partijen en betrokkenen bij het programma;
Verschillende afdelingen van o.a. Beheer, Architectuur, IM).
Inzet in de lijn of project
Inzet is op projectmatige basis.

Opleiding
Een afgeronde erkende 4-jarige HBO opleiding;

Werkervaring
Aantoonbaar ervaring met het leiden van realisatieprojecten van initiatie tot project décharge.
Aantoonbaar ervaring als projectleider in politiek bestuurlijke projecten met publieke zichtbaarheid.
Ervaring als projectleider/manager binnen de overheid.
Ervaring met de projectmanagement
Ervaring binnen een Agile omgeving

Gunningscriteria (wensen):
- Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring als projectleider in politiek bestuurlijke projecten met publieke zichtbaarheid. 60%
- Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring als projectleider/manager binnen de overheid. 40%

Competenties:
Maatschappelijke oriëntatie;
Organisatiesensitiviteit;
Samenwerken;
Overtuigingskracht;
Coachen;
Organisatievermogen;
Klantgerichtheid;
Netwerkvaardigheid;
Resultaatgerichtheid;
Systeemdenken.

CV eis:
Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat.
U voegt een cv van maximaal 7 pagina's A4 toe. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen.
Het CV is in het Nederlands opgesteld op basis van ons CV template en in PDF-formaat i.p.v. Word.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist