Progress

Progress is een early adopter op vele fronten. Gefocust op zijn omgeving en waar deze heen beweegt, weten wij hier ondernemend op in te spelen. Pushen wij onszelf altijd tot het maximale om de beste versie van onszelf te zijn. Een absolute winnaar die je graag in je team hebt. Wij zijn geïnteresseerd, open-minded en zijn benaderbaar voor iedereen. Wij zijn benieuwd naar het verhaal en de gedrevenheid achter de kandidaat en onze partners. Wij zijn een organisatie van het uiterste. Van nuchterheid, maar zijn bereid all-in te gaan, voor onze kandidaten en partners. Dit doen wij #ALTIJDMAXIMAAL


Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Senior Projectmanager Stedelijke Infrastructuur

De gemeente Amersfoort is een dynamische organisatie waar ruimte is voor ontwikkeling en interessante uitdagingen. Afdeling Programma’s en Projecten De afdeling Programma’s en Projecten is de gemeente brede afdeling voor procesmanagement, in het bijzonder programma- en projectmanagement. Bovendien vervullen we gemeente brede vastgoedbeheertaken en verrichten we allerhande vastgoed gerelateerde zaken. Er werken ruim 100 mensen. Er werken doeners, gericht op resultaat en op samenwerken. De sfeer is dynamisch en optimistisch. Er zijn zes teams: Projectrealisatie openbare ruimte (POR); Proces- en projectmanagement (PPM); Vastgoedontwikkeling en – beheer (VOB); Team informatiseringsprojecten (TIP); Team assistentie projectmanagement (TAP); Team NEXT033. We geven leiding aan nieuwe ontwikkelingen. Het resultaat kan van alles zijn: een fysiek project, een grondtransactie, een ITvoorziening, een meerjarig programma, een maatschappelijk initiatief, een bijzonder proces. Het gaat ons om het eindresultaat, maar we voelen ons net zo verantwoordelijk voor de weg ernaartoe. Wat het product precies wordt, bepalen de opdrachtgevers en andere partners (zoals de gebruikers, eigenaren of andere betrokkenen – intern of extern). We doen dit voor het bestuur van de stad, maar ook met inwoners, ondernemers en honderden collega’s uit de organisatie. Met de handen uit de mouwen. We maken het niet moeilijker dan nodig, maar ook niet gemakkelijker dan de realiteit. “We make it happen”. De scope voor deze opdracht ligt bij de projectenportefeuille van het team POR. De projectenportefeuille bevat opdrachten voor de infrastructurele projecten die alle betrekking hebben op de openbare ruimte. De opdrachten komen voort uit opgaven voor verkeer, opgaven voor onderhoud en reconstructie of opgaven voor herontwikkeling. Daarbij gaat het om zowel de bestaande infrastructuur als ook aanleg van nieuwe infrastructuur. De opdrachtportefeuille behelst onder andere projecten voor rioolreconstructie, herinrichting van wegen, bouw- en woonrijp maken, onderhoud en aanleg van civiele kunstwerken en cultuurtechnische projecten. Vanwege het aflopen van het huidige inhuurcontract zoeken wij een projectmanager met ruime ervaring met binnenstedelijke infraprojecten.De aan te trekken projectmanager werkt binnen een portfolioteam en is met de overige projectmanagers in het portfolioteam gezamenlijk verantwoordelijk uitwerking van de projecten in het projectenportfolio. Daarbij heeft de projectmanager de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding van het project, de aansturing van projectteamleden, de projectbeheersing en de voorbereiding van de(bestuurlijke)besluitvorming. Het takenpakket van de projectmanager omvat o.a: Aansturen van (multidisciplinair samengestelde) projectteams en adviseurs; Opstellen van fasedocumenten en overige inhoudelijke en procesmatige documenten evenals het begeleiden van het besluitvormingsproces; Opstellen en bewaken van projectplanningen en – budgetten; Periodiek rapporteren over de voortgang van het proces, gerelateerd aan de opdrachtverstrekking; In samenwerking met derden bepalen en uitvoeren van communicatiestrategie voor het project; Vertegenwoordigen van de gemeente in gesprekken en onderhandelingen met externe partijen en andere betrokkenen. We zoeken een projectmanager met ruime ervaring met stedelijke infrastructuur binnen een 50.000 plus gemeente. Dus geen projectmanager die voornamelijk ervaringen heeft in gebiedsontwikkelingsprojecten of utiliteits- of woningbouwprojecten. De betreffende persoon moet de infrastructurele projecten integraal en met een uitstekend gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen kunnen managen. De in te huren procesmanager is in staat om de projecten binnen budget en planning te realiseren. Hij is voor het project overall verantwoordelijk en geeft daartoe leiding aan de betreffende gemeentelijke projectorganisatie. Voorts is hij aanspreekpunt voor de verantwoordelijke wethouder(s), de ambtelijk opdrachtgever(s),marktpartijen en bewoners. De rolinvulling van projectmanager vindt plaats binnen het portfolioteam waar in samenwerking met de overige projectmanagers binnen het team een gezamenlijk verantwoordelijkheid ligt voor de totale projectportefeuille. Wij zoeken een projectmanager met uitstekende projectmatige en communicatieve vaardigheden, met ruim voldoende ervaring met soortgelijke vraagstukken, met een uitstekende bestuurlijke en maatschappelijke antenne.
Uren:
32

Over de werkgever

Wat wij bieden

Een salaris conform CAO op basis van 32 uur per week tussen de € 3635 en € 4920 bruto per maand;
Reiskostenvergoeding;
Vakantiegeld en vakantie-uren;
Een fantastisch mooie opdracht waaraan jij graag je steentje bijdraagt.

Vaardigheden

Je beschikt minimaal 4 jaar aantoonbare relevante werkervaring in de afgelopen 8 jaar als projectmanager bij een 50.000 plus gemeente;
Je hebt minimaal afgeronde HBO bachelor opleiding in een van de aangegeven opleidingsrichtingen uit de meegezonden lijst relevante opleidingen. Of een aantoonbaar gelijkwaardig opleidingsniveau opgebouwd uit een of meerdere vakmodules behorend tot een van de aangegeven opleidingsrichtingen uit de meegezonden lijst relevante opleidingen;
Je beschikt over de volgende competenties: strategisch handelen en actief schakelen, anticiperen en analyseren, samenwerken en onderhandelen.

Opleiding

hbo

Wat wij bieden

Salaris:
€ 3.635,- tot € 4.920,-
Yorg Lelieveld Recruitment Manager bij Progress bv  t: +31(0)85 273 17 87 m: +31(0)6 1899 8547 a: Sylvain Poonsstraat 36,  2292 JN Wateringen w: www.pro-gress.nl e: yorg@pro-gress.nl 

Yorg Lelieveld Recruitment Manager bij Progress bv  t: +31(0)85