Gemeente Amsterdam

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Stagiair mbo 4 Handhavingspecialist

Als stagiair Handhavingspecialist werk je mee aan het uitvoeren van rechtmatigheidsonderzoeken. De werkzaamheden die hierbij horen zijn het onderzoeken van dossiers, het afleggen van huisbezoeken, overleggen met klantmanagers en het vastleggen van het onderzoek in een dossier. Je beoordeelt rechtmatigheid en legt deze vast in een rapportage. Daarnaast werk je mee aan het verhogen van het fraudebewustzijn in de organisatie. Verder onderhoudt je contacten met diverse instellingen, klanten en collega’s over de rechtmatigheid van bijstandsuitkeringen.

Wij vragen Ingeklapt
  • Laat­ste jaar MBO ni­veau 4 ju­ri­disch ad­mi­ni­stra­tief dienst­ver­le­ner of ge­lijk­waar­dig.
Competenties Ingeklapt
  • As­ser­ti­vi­teit, em­pa­thisch ver­mo­gen en tac­tisch ge­drag;
  • Com­mu­ni­ca­tief vaar­dig en ana­ly­se­rend ver­mo­gen;
  • Sa­men­wer­ken en klant­ge­richt han­de­len;
  • Fi­nan­ci­eel be­wust­zijn en plan­nen & or­ga­ni­se­ren.
Wij bieden Ingeklapt

Wij bieden een stageplek in een afwisselende omgeving, waarbij proactiviteit een belangrijke competentie is. Daarnaast kun je rekenen op een prettige werksfeer. De stagevergoeding is conform de regelgeving die geldt voor de gemeente Amsterdam.

De organisatie Ingeklapt

De gemeente Amsterdam heeft grote verantwoordelijkheden op het terrein van onder andere zorg, jeugd en werk, participatie, armoedebestrijding, schuldhulpverlening, onderwijs, gezondheid, diversiteit, anti-discriminatie, jeugdwerkloosheid, sport en nog veel meer.

Cluster Sociaal is zo ingericht dat het daarnaast optimaal de wetten op die terreinen kan uitvoeren. De gemeente streeft daarbij naar een excellente en eenduidige dienstverlening aan alle Amsterdammers, waaronder ook de kwetsbare Amsterdammers, in verschillende fasen en facetten van hun leven. Het cluster Sociaal is een complex domein met een grote diversiteit aan onderwerpen en aan maatschappelijke partners. Om succesvol te kunnen zijn in haar taakuitvoering en haar maatschappelijke opgave, is nauwkeurige samenwerking en betrokkenheid noodzakelijk.

De afdeling
De afdeling Handhaving bestaat uit de afdelingen Terugvordering, Verhaal, Controle & Opsporing en het secretariaat. De kerntaak van Controle & Opsporing is het controleren van de rechtmatigheid van bijstandsuitkeringen en het opsporen van bijstandsfraude. Controle & Opsporing handhaaft wet- en regelgeving, met respect voor de klant en met oog voor de gevolgen. Daarnaast ondersteunt Controle en Opsporing de klantmanagers en inkomensconsulten bij het realiseren van handhaving als logisch onderdeel van de dienstverlening van Werk, Participatie & Inkomen (WPI). Handhaving is van iedereen.

Binnen de afdeling Controle & Opsporing zijn de controleteams verantwoordelijk voor de bestuursrechtelijke handhaving van de rechtmatigheid van bijstandsuitkeringen en het team Opsporing (de Sociale Recherche) voor de strafrechtelijke handhaving ervan. De afdeling Controle bestaat uit vier teams die op basis van doelgroepen gekoppeld zijn aan klantenteams. Dit zijn Werk, Participatie, Projecten en Intake.

Sollicitatieprocedure Ingeklapt

Geïnteresseerd? Reageer uiterlijk 7 mei op deze vacature door op de blauwe knop te drukken. De gesprekken voor deze stageplek vinden plaats in de week van 31 mei.

Uren:
Stageplaats voor de periode van september 2021 t/m juni 2022, 24 - 36 uur per week
Dienstverband:
stage, fulltime, parttime
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

Opleiding

Mbo

Wat wij bieden

Contract:
Stageplaats voor de periode van september ParttimeParttime t/m juni ParttimeParttime, Parttime - Fulltime uur per week