DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Coordinator Thuiszitters 32 u/w

Standplaats: Amersfoort, maar op dit moment vanuit huis
Duur: 1-6-2021 t/m 1-4-2022
Optie tot verlenging: 1 x 7 maanden
Reageren voor: 7 mei 2021

Opdrachtomschrijving
Waar ga je werken
In Amersfoort -een stad met ruim 155.000 inwoners- is het belangrijk dat inwoners, ondernemers en de gemeente samen optrekken voor een fijne en veilige stad. Zeker ook in deze tijd waarin activiteiten niet of anders doorgaan, zetten we alle zeilen bij om de anderhalve meter samenleving goed te laten verlopen. Belangrijke inhoudelijke aandachtsgebieden binnen de afdeling Samen Leven zijn welzijn, sport, armoede, arbeidsmarkt, onderwijs, diversiteit en (jeugd)zorg.

Jij gaat werken binnen de afdeling Samen Leven werken in de themagroep die zich vooral bezighoudt met kwetsbare jeugd. Wij willen dat kinderen en jongeren die dat nodig hebben goed ondersteund worden om veilig op te groeien tot volwassen individuen met uitzicht op een zelfstandige toekomst. Dat doen wij door de nodige ondersteuning te organiseren en het stimuleren van samenwerking en verbinding tussen betrokken partijen om de kinderen en jongeren heen, met aandacht voor betaalbaarheid. Zodat zij in hun eigen omgeving mee kunnen doen.

Wat ga je doen
In 2016 hebben de Ministeries van OCW en VWS een Thuiszitterspact gesloten met de PO-Raad, de VO-Raad, het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en VNG om het aantal thuiszitters omlaag te brengen. Ook in onze regio hebben wij een 'Thuiszitterspact'. Tot op heden hebben verschillende initiatieven niet geleid tot een substantiële daling van het aantal thuiszitters en is het aantal kinderen dat langer dan drie maanden thuis zit zelfs gestegen, zowel landelijk als in de regio Amersfoort. Om ons te ondersteunen bij het waarmaken van onze ambities zoeken wij een Coördinator Thuiszitters.

De Coördinator Thuiszitters trekt samen op met de regionale coördinator OOGO Passend Onderwijs, en de programmamanager VSV programma en de regionale programmamanager gebiedsteams die ook onderdeel zijn van het team. Ook werkt de coördinator nauw samen met leerplichtambtenaren in de regio. Elke gemeente wijst een leerplichtambtenaar als contactpersoon aan. Externe partners zijn de GGDrU (staf en jeugdartsen verbonden aan de beoordelingstafels), onderwijs (SWV De Eem en Eemland en de MBO's) de wijkteams en de Breed Spectrum Aanbieders.

Taken:
Vertaling landelijk convenant naar de regio
Voorbereiden besluitvorming convenant
Ontwikkelt een sluitend registratiesysteem zodat elk kind in beeld is
Houdt (anoniem) bij hoeveel thuiszitters er zijn, wat de knelpunten zijn en succesfactoren
Vraagbaak voor professionals en kan onderzoeken of ouders geholpen kunnen worden die zijn vastgelopen.
Afstemming en bewaken voortgang van de boordelingstafels PO, VO/MBO
Trekker regionale werkgroep thuiszitters

Kandidaatomschrijving
Je denkt en werkt op minimaal Hbo niveau, bent no-nonsense, kritisch, professioneel, pro-actief en betrokken. Kennis van en ervaring met het sociaal domein binnen een gemeentelijke organisatie is een voorwaarde, dit geldt ook voor kennis van de problematiek rond 'thuiszitters'. Je hebt ervaring met regionale samenwerking rond complexe vraagstukken. Je kunt omgaan met tegenstrijdige belangen en zoekt daarin naar verbindingen.

Eisen
- Minimaal drie jaar ervaring bij een gemeente op het gebied van thuiszitters. Aantoonbaar met CV (blauw gearceerd). Referentie vereist
- Ervaring met regionale samenwerking met betrekking tot complexe vraagstukken. Aantoonbaar met CV (geel gearceerd). Referentie vereist
- Kennis van de keten van partijen waarmee wordt samengewerkt op het gebied van thuiszitters. Aantoonbaar met CV (groen gearceerd)

Gunningscriteria
- Minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van thuiszitters bij een 100.000+ gemeente.
- Kennis van en ervaring met Agile werken in een bestuurlijke omgeving.

Interviewplanning
De (telefonische) gesprekken zullen plaatsvinden in week 20.

Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
- denkt en werkt de kandidaat op minimaal Hbo niveau
- blijkt de kandidaat in het gesprek no-nonsense, kritisch, professioneel, pro-actief en betrokken.
- laat de kandidaat kennis en ervaring zien met betrekking tot regionale samenwerking aan complexe vraagstukken.
- laat de kandidaat kennis er ervaring zien op het gebied van de problematiek van thuiszitters.
- kan de kandidaat omgaan met tegenstrijdige belangen en zoekt de kandidaat daarin naar verbindingen
Uren:
40
Dienstverband:
parttime

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist