Uitzendbureau.nl

Uitzendbureau.nl is Nederlands grootste banensite voor uitzendwerk. Werkzoekenden vinden via Uitzendbureau.nl snel een leuke baan.

Onze visie
Mensen zien steeds meer in dat ze gelukkig worden van een baan die bij ze past. Technologie kan ervoor zorgen dat de juiste match ontstaat. Werk wordt steeds flexibeler, het wordt steeds makkelijker om van job te wisselen. Een droombaan zoeken is als het leven, veel trial and error! De uitzendbranche speelt hierin een belangrijke rol.


Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Pracownik produkcji

Jako pracownik produkcyjny jeste? odpowiedzialny za jak najbardziej efektywne prowadzenie procesu produkcyjnego. W jakim celu? Gwarantowaniu ci?...g?o?ci procesu produkcyjnego. Oczywi?cie zawsze przestrzegasz wymaga? pod wzgl?dem jako?ci, ilo?ci i bezpiecze?stwa. Twoje dzia?ania jako pracownika produkcyjnego obejmuj?...:

  • Pakowanie produktów rybnych.
  • Sortowanie ryb.
  • Przetwarzanie z?o?onych zamówie?.
  • Sprawdzanie ryb i podejmowanie dzia?a? w przypadku odchyle?.
Uren:
40
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

Szukasz nowego wyzwania? Praca w funkcji Pracownika produkcji w Urk jest dla Ciebie dobrym wyzwaniem? Na tym stanowisku odgrywasz wa?n?... rol? w ca?ym procesie produkcyjnym. Od sortowania i pakowania produktów rybnych po kontrol? dostaw ryb. Krótko mówi?...c: dbasz o to, aby ca?y proces przebiega? wydajnie od pocz?...tku do ko?ca. Maj?...c na celu zapewnienie ci?...g?o?ci procesu produkcyjnego. Czy to brzmi jak co? dla ciebie? Aplikuj szybko!

Ryby s?... nieodzownym sk?adnikiem naszej diety. W rzeczywisto?ci sk?adniki od?ywcze s?... niezb?dne dla zbilansowanej diety. Przekonanie, które ta firma z przyjemno?ci?... przekazuje. Firma ta istnieje od 1929 roku. Kiedy? zosta?a za?o?ona w Katwijk do po?owów ?ledzia na Morzu Pó?nocnym. Obecnie dostarczaj?... szerok?... gam? ?wie?ych, mro?onych i wst?pnie przetworzonych ryb i produktów rybnych. Produkcja ryb idzie w parze z poszanowaniem przyrody, morza i ludzi. Prowadzi to do tworzenia wyj?...tkowych produktów, takich jak nadziewane, niskot?uszczowe, nadaj?...ce si? do pieczenia jak i przek?...ski oraz gotowe do spo?ycia, w których najwa?niejsza jest fachowo??. Firma robi to wspólnie z zespo?em zmotywowanych i entuzjastycznych pracowników, którzy tak jak oni chc?... by? liderem w danej dziedzinie.

Wat wij bieden

Je?li jeste? Pracownikiem Produkcyjnym, którego szukamy, oferujemy Tobie: Praca na pe?ny etat z 38-godzinnym tygodniem pracy. Stawka godzinowa brutto w wysoko?ci od 11,50 EUR ??...cznie z dodatkiem za prac? zmianow?.... Perspektywa sta?ej pracy przy dobrym funkcjonowaniu. 26 dni urlopu. Zwrot kosztów podró?y w wysoko?ci 0,19 EUR za kilometr. Rozwój oraz mo?liwo?ci szkolenia. Wskazówki od firmy Dujob dotycz?...ce przygotowania CV i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej.

Vaardigheden

Poszukiwany Pracownik Produkcji posiada: Znajomość języka angielskiego/niderlandzkiego w stopniu średnim. Ważne prawo jazdy B i własny transport. Adres zamieszkania w pobliżu Urk, Emmeloord, Kampen, Genemuiden, Lelystad lub Luttelgeest. Będziesz pracować na 3 zmiany, dlatego wymagany jest minimalny wiek 18 lat.

Ervaring

2 jaar

Opleiding

MBO