DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Bouwkundige 24-36 u/w

Standplaats: Zwolle/ Vroomshoop ( en i.v.m. RIVM maatregelen voorlopig vanuit huis)
Duur: 01-06-2021 t/m 30-11-2021
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 30 april 2021

Organisatie
Je gaat aan de slag binnen het team PPM, waarvan programmaleiders, omgevingsmanagers, projectleiders, projectsecretarissen en -ondersteuners binnen de gehele organisatie worden ingezet. Zij doen dit door het verbinden van de juiste partners, hun expertise en diverse belangen. Benutten hierbij de aanwezige talenten zowel intern als extern. Zij helpen de organisatie met het proces om samen sneller het gewenste resultaat te bereiken

Project
Provincie Overijssel heeft in de periode tussen eind 2011 en begin 2016 werkzaamheden verricht aan kanaal Almelo-De Haandrik. In het najaar van 2018 ontving de provincie in korte tijd veel schademeldingen.

Op een plek waar mensen zich juist veilig moeten voelen - het eigen huis - hebben bewoners van huizen langs kanaal Almelo de Haandrik te kampen met schade. De omvang en ernst van de schades is heel verschillend. Voor inzicht in de oorzaak is er een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak van de schades. Hieruit blijkt dat slechts een beperkt deel van de schade veroorzaakt kan zijn door de werkzaamheden aan het kanaal. De meerderheid van de schades is niet te relateren aan de werkzaamheden. Hier is geen eenduidige oorzaak aan te wijzen.

De provincie en gemeenten hebben de afgelopen periode bewoners langs het kanaal zo goed als mogelijk bijgestaan en geholpen. Bijvoorbeeld waar dat nodig was om de veiligheid te garanderen en eventueel tijdelijke woonruimte te verzorgen. Samen zetten wij ons ook in om sociaal emotionele ondersteuning te bieden, waar dat nodig is.

Momenteel worden de schades getaxeerd. Bewoners komen in aanmerking voor schadevergoeding of voor subsidie als tegmoetkoming in de kosten. Zie voor meer informatie: Aanpak schades langs kanaal Almelo-De Haandrik - Provincie Overijssel

Opdracht omschrijving
In eerste plaats dient kandidaat te zorgen voor het ingang zetten, coördineren en het realiseren van een kwalitatief tijdige uitvoering/opvolging van verschillende bouwkundige, constructie technische en bouw-gerelateerde werkzaamheden, in de breedste zin van het woord.

Een onderdeel van/zijn haar werkzaamheden kan verder bestaan uit het ondersteunen van Contract-management en het ondersteunen van Planningsactiviteiten welke noodzakelijk zijn binnen het project.

Voorbeelden van werkzaamheden kunnen zijn:
Noodzakelijke onderzoeken en/of veiligheidstellingen van panden regelen
Afstemmen met constructie bureau(s)
Afstemmen met aannemer(s) en betrokken derde partijen
Afstemmen met bureau(s) voor schimmel onderzoek/aanpak
Afstemmen met zaakbegeleiders en soms met bewoners
Ondersteuning inkooptrajecten en contractbeheer.

Verantwoordelijkheden / Resultaten
Rapporteren aan manager techniek en contractmanagement. Verantwoordelijk voor alle noodzakelijke werkzaamheden en de begeleiding hiervan om te komen tot een kwalitatieve en tijdige uitvoering waarbij aandacht voor het aspect kosten.

Eisen:
- De kandidaat heeft de afgelopen twee jaar geen arbeidsovereenkomst of geen tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de provincie Overijssel gehad.
- De Kandidaat beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde MBO/HBO opleiding.
- De Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar technische werkervaring in de periode 2011 tot en met 2021.
- De Kandidaat beschikt aantoonbaar over technische werkervaring op minimaal 3 projecten.

Gunningscriteria Kwaliteit:
- De kandidaat heeft kennis van / ervaring met bouwkundige/technische schades aan panden, omgaan met diverse schadebeelden aan panden en (in)veiligheid stellingen van/aan panden.
- De Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring opgedaan met minimaal 5 technische projecten.
- De Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar werkervaring bij of voor een overheidsorganisatie in de periode: 2015- 2021. Ervaring met het werken met een kleine planningsafdeling en met zaakbegeleiders is een pre. Ervaring in het omgaan met bewoners van de provincie Overijssel is een pre.
- De Kandidaat beschikt over een afgeronde technische opleiding bij voorkeur in de bouwkundige richting op minimaal MBO niveau of een vergelijkbare opleiding aan te tonen met certificaten.
- EXTRA'S
Mogelijk beschikt u over aanvullende 'toegevoegde waarde' voor de opdracht of de opdrachtnemer. In dat geval kunt u die in de toelichting beknopt beschrijven.
- MOTIVATIE
Beschrijf in de toelichting beknopt waarom u deze opdracht graag wilt doen en welke aspecten deze opdracht aantrekkelijk voor u maken.

De competenties waar de Kandidaat in het interview op wordt getoetst zijn:
Resultaatgericht;
Goed kunnen samenwerken met interne en externe partijen;
Communicatief sterk (in woord en geschrift);
Empatisch vermogen;
Organisatie sensitiviteit.

De interviews zullen plaatsvinden met Susanne Nolten (programmaleider) en Auke Jan Venema (manager techniek en contractmanagement ) op dinsdag 11 mei 2021 tussen 11:00 en 13:00 uur. Het interview vindt plaats via TEAMS. Wilt u bij aanbieding van uw kandidaat/ of uzelf het emailadres vermelden zodat bij eventuele uitnodiging voor het interview wij de link naar de kandidaat of naar uzelf kunnen mailen. Aanwezigheid op voornoemd tijdstip is vereist en Aanbieder/Kandidaat dient hier rekening mee te houden.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist