Medewerker Veilig Thuis

Solliciteer op de website van de werkgever

Voor een vacature bij een meldpunt/zorgorganisatie in de regio Amsterdam, zijn wij op zoek naar een regievoerder voor 32-36 uur per week.

Op korte termijn gevraagd, een kordate regievoerder/onderzoeker. Deze slaagt er in met beperkte tijd en middelen (beeldbellen) het verschil te maken in complexe situaties met huiselijk geweld en/of (kinder)mishandeling.

Kind veiligheid is het allerbelangrijkst, maar vaak is het plaatje groter. Er zijn problemen op andere leefgebieden, die vragen om een systemische aanpak. Vanwege de beperkte middelen is het van doorslaggevend belang dat je, soms moeilijke, keuzes moet maken.

De Regievoerder voert gesprekken met de direct betrokkenen, dit zijn zowel volwassenen als kinderen, in de leeftijd van 0-100. Je overlegt intern multidisciplinair over het plan van aanpak, je regelt waar nodig hulpverlening en voert overdrachtsgesprekken;

  • Je geeft advies en ondersteuning aan burgers en collega's uit het veld (professionals) en je neemt meldingen aan;
  • Je verzamelt nauwkeurig informatie en maakt een taxatie van de veiligheid;
  • Je stelt veiligheidsvoorwaarden op met direct betrokkenen of je stelt een onderzoek in;
  • Indien nodig draag je de casus over aan een andere organisatie, bv. een wijkteam of de Jeugdzorg en bewaak je de voortgang en het vervolgtraject door de casus te monitoren;

Over de werkgever

Het betreft een zorgorganisatie in de regio Amsterdam. De organisatie richt zich op hulp, advies, en ondersteuning rondom huiselijk geweld en (kinder)mishandeling.

Zoals vanzelfsprekend is, is alertheid in deze functie belangrijk. Maar ook samenwerking is belangrijk in deze bedrijfscultuur. De verbindende factor is de zorg om en de wens voor verbetering omtrent huiselijk geweld en kindermishandeling.

De vacature van Regievoerder, is in de eerste instantie tijdelijk,  met mogelijkheid tot verlenging. De opdracht is voor 32-36 uur per week.

Je ontvangt een contract van Matchpartner voor de duur van de opdracht met een salaris conform de CAO Jeugdzorg schaal 10, met een range max.€ 4100,--, afhankelijk van kennis en ervaring.
 

Vaardigheden

Naast ervaring met werken voor Veilig Thuis, is het ook belangrijk dat je aan de gestelde functie-eisen voldoet.Functie-eisen:Je hebt een afgeronde HBO opleiding (MWD, SPH, Pedagogiek);Je bent SKJ geregistreerd;Je hebt ervaring met de meldcodes;Je hebt ervaring met systeemgericht werken;Je hebt kennis van de landelijke protocollen en richtlijnen die voor de uitvoering van de maatregelen zijn vastgesteld;.
  • Liefst HBO niveau
Nu solliciteren

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later