DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Procesmanager Digitaal Omgevingsbeleid en Vergunningen 40 u/w

Standplaats: Den Haag
Duur: 01-06-2021 t/m 31-12-2021
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 29 april 2021

De afdeling Informatisering & Automatisering van de provincie Zuid-Holland heeft behoefte aan de inzet van een externe kandidaat voor de opdracht/functie Procesmanager Digitaal Omgevingsbeleid en Vergunningen. Graag nodigen wij u uit om hiervoor een aanbieding te doen.

Omschrijving van de opdracht
De provincie werkt samen met een groeiend aantal andere overheden en partijen uit de samenleving aan maatschappelijke opgaven, die complex en onderling verweven zijn: het vergroten van de economische concurrentiekracht van de Zuidelijke Randstad via innovatiebevordering, energietransitie, verbetering van de bereikbaarheid, zorg voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat door een gevarieerde verstedelijking, het
werken aan een vitaal platteland, en het realiseren van natuur- en recreatiegebieden. Data, informatie en kennis zijn anno 2021 een belangrijk productiemiddel voor het realiseren van deze opgaven.

De afdeling Informatisering & Automatisering faciliteert de organisatie bij het realiseren van haar opgaven door de volgende producten en diensten te leveren:
- Een gegevenspakhuis voor de opslag van data (enterprise datawarehouse);
- Gereedschap (applicaties) om met data te kunnen werken;
- Portalen om data en (geo)-informatie toegankelijk te maken en te kunnen vinden;
- Informatieproducten zoals: dashboards, storyboards, rapportages en atlassen;
- Advies en ondersteuning.

De afdeling is gestart deze producten en diensten te vernieuwen om beter op de veranderende behoefte van de organisatie aan te sluiten. Onderdeel hiervan is het (door)ontwikkelen van een oplossing om het omgevingsbeleid te digitaliseren met daarin kwalitatief hoogwaardige en toegankelijke informatieproducten en portalen. Deze producten dienen goed aan te sluiten bij de belevingswereld van de gebruikersorganisatie en hebben daarom specifieke eisen ten aanzien van de gebruiksvriendelijkheid.

De afdeling zoekt daarvoor een projectleider om de genoemde producten te optimaliseren. Bij de opdrachtgever lopen verschillende programma's en projecten voor de implementatie en doorontwikkeling van een nieuwe omgevingen.


In voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet, en tegemoetkomend aan een nieuwe manier van opgavegericht werken binnen de organisatie zijn applicaties ontwikkeld in voor het opstellen, muteren en publiceren van beleid betreffende de fysieke leefomgeving. Één wet, één loket en duidelijke procedures. Dat is wat de overheid met de invoering van de Omgevingswet wil voor iedereen. Op dit moment zijn 26 wetten op het gebied van onze fysieke leefomgeving samengevoegd tot 1 omgevingswet. Denk aan milieuregels over: geluid, bodemkwaliteit, externe veiligheid, bouwen etc.. Deze nieuwe wet zorgt daarmee voor: minder en overzichtelijkere regels; balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving; ruimte voor lokaal maatwerk en ruimte voor betere en snellere besluitvorming.

De programmateams zijn ingericht binnen het opgavegericht werken als interdisciplinair teams, bestaande uit een kern van senior beleidsspecialisten, IT-adviseurs, juridisch adviseurs en ondersteuning. Het digitale spoor bestaat uit een projectteam van geo-specialisten, database specialisten, backend en front-end ontwikkelaars, testers, business analisten, technisch- en functioneel beheerders. Binnen het digitaliseringsspoor wordt Agile gewerkt, waarbij de product-owner rol wordt ingevuld door behandelend ambtenaars en IT-adviseurs in goed overleg met de projectleider.

Het betreft hier een fulltime functie waarbij de inzet over twee programma's is verdeeld:
Circa twintig uur per week - Team Omgevingsbeleid
Circa twintig uur per week - Team Altijd Actuele Digitale Vergunningen

Wat ga je doen?
• De voorbereiding, planning en begeleiding van alle activiteiten die nodig zijn voor de realisatie en implementatie van de digitale Portalen om data en (geo)-informatie toegankelijk te maken en informatieproducten te leveren.
• Doorontwikkelen webapplicatie digitaal omgevingsbeleid: Vernieuwde en verbeterde functionaliteit van de huidige webapplicatie waarin het Omgevingsbeleid van Provincie Zuid-Holland opgevraagd en getoond kan worden aan iedereen die daar behoefte aan heeft.
• Doorontwikkelen van applicatie (Digi-V) voor het opstellen, muteren en publiceren van digitale vergunning. De vergunningprocedure stroomlijnen en verbeteren waarbij voor bevoegd gezag en bedrijfsleven lastenreductie en optimalisatie van procedures wordt bereikt.
• Ontwikkelen van een register voor publieke controle op Algoritmes: De ontwikkeling van een algoritme register maakt het mogelijk te onderzoeken welke informatiebehoefte er precies is rond algoritmes. We ontwikkelen we een eerste prototype van een register, waarbij het essentieel is dat overheden onderling kennis en ervaringen delen en de krachten bundelen.
• Ontwikkelen van werkingsgebieden: Ontwikkelen van een omgeving waarin werkingsgebieden van het omgevingsbeleid en omgevingsdiensten gemuteerd en bewerkt kunnen worden. Meerdere werkingsgebieden ontwikkelen, visuele zichtbaarheid van het beleid op een kaart.
• Het aansturen van het realisatieteam. voor het inrichten omgevingsbeleid indicatoren voor dataanalyse: Ingericht omgevingsbeleid monitoringsindicatoren (data en algoritmen/bewerkingen) en dataflow. Conform het advies van de commissie m.e.r. is het van belang om de staat van de leefomgeving systematisch, op een herleidbare manier en op transparante wijze bij te houden.
• Hergebruik opensource bouwstenen: Toepassen van requirement voor het ontwikkelen en onderhouden van de bouwstenen van het digitale omgevingsbeleid applicatie.
• Inrichten data infrastructuur: Een robuuste infrastructuur en werkwijze voor het beheer van de omgevingsbeleid omgevingen (Beleid database en Geo-Datawarehouse voor indicatoren). Bouwen van de databases, generieke workflow en generieke workbenches. Bedenken en afstemmen over architectuur, metadata en de kwaliteitsmethodiek.
• Ontwikkelen Raadpleegomgeving Monitor Leefomgeving: Een digitale raadpleegomgeving van de Monitor Leefomgeving als uiteindelijk onderdeel van beleidsinformatie onder omgevingsbeleid.
• Ondersteunen producten digitale lange termijn agenda (DLTA) omgevingsbeleid: Beleidsproducten zijn o.a.: tekstuele verbeteringen, actualisaties en verbeteringen in opbouw, structuur en leesbaarheid van de Omgevingsvisie.
• Voorbereiden, plannen en begeleiden van de overdracht van het systeem naar de interne en externe beheerorganisaties.
• Het begeleiden en ondersteunen van de bij het project betrokken functionarissen zoals functioneel beheerders, applicatiebeheerders, ontwikkelaars, business analiseten en designers.

De afdeling Informatisering & Automatisering kent vijf specifieke aandachtsgebieden:
- Bureau Infrastructuur & Support (BIS). BIS zorgt voor een optimale beschikbaarheid van de ICT infrastructuur (computers, tablets, telefoons) en beheert alle applicaties, het netwerk, de gegevensopslag en de telecommunicatie van de provincie Zuid-Holland.
- Bureau Bedrijfsinformatie (BBI). De provincie Zuid-Holland verwerkt en produceert bij de uitvoering van haar kerntaken heel veel digitale geo- en bedrijfsinformatie. BBI helpt
provinciale collega's bij het beheer en gebruik hiervan. Daarnaast beheert BBI applicaties die door de organisatie worden gebruikt.
- Bureau Documentaire Informatie (BDI). BDI ondersteunt het werk van provinciale
medewerkers met middelen om documentaire informatie digitaal te ontsluiten en te beheren. Vindbaar en toegankelijk zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Ook ondersteunt BDI digitale bedrijfsprocessen.
- Bureau Advies & Beleid (BAB). Informatisering & Automatisering is een integraal onderdeel van ieders werk geworden. BAB kijkt samen met provinciale medewerkers hoe alle taken nog beter uitgevoerd kunnen worden en hoe nieuwe IT-oplossingen en innovaties binnen het totaalplaatje van de provincie Zuid-Holland passen.
- Portfoliomanagement (PM). Portfoliomanagement heeft als doel om enerzijds de beschikbare ICT-middelen in te zetten op de, vanuit organisatieperspectief gezien, meest cruciale projecten en anderzijds om de projecten op een zo goed mogelijke manier en conform afspraak uit te voeren.

Eisen:
- Minimaal een HBO-diploma behaald;
- Minimaal vijf (5) jaar aantoonbare werkervaring met ICT projecten binnen de overheid,
waarvan minimaal twee (2) jaar aantoonbare werkervaring met digitaal omgevingsbeleid en omgevingswet;
- Minimaal twee (2) jaar aantoonbare werkervaring met agile werken en scrumteams;
- Minimaal twee (2) jaar aantoonbare werkervaring met het leiden van projecten;
- Minimaal twee (2) jaar aantoonbare werkervaring met de uitrol en in beheer name van
complexe ICT systemen;
- Minimaal twee (2) jaar aantoonbare werkervaring met projectmatig werken binnen
Prince2 gestuurde projecten;
- Aantoonbare werkervaring met het opstellen van agile planningen;
- Aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen van digitale producten zoal, digitaal
beleid, digitale vergunningen, algoritmes en leefomgevingsmonitoring;
- Gecertificeerd in Prince2 of Scrum Master of TOGAF architectuur;
- Kennis van en aantoonbare werkervaring met de volgende gebieden:
?-? Webapplicatie digitaal omgevingsbeleid;
?-? Webapplicatie t.b.v. het publiceren van en digitale vergunning;
?-? Opensource bouwstenen / applicaties;

Wensen:
- Een HBO of WO diploma behaald in de richting van bedrijfskunde, ICT of vergelijkbaar.
- Aantoonbare werkervaring met agile werken en scrumteams.
- Aantoonbare werkervaring met het leiden van projecten.
- Aantoonbare werkervaring met het opstellen van agile planningen.

- Gecertificeerd in Prince2 of Scrum Master of TOGAF architectuur
- Aantoonbare werkervaring met de uitrol en in beheer name van complexe ICT
systemen.

Verificatie tijdens een eventueel interview heeft betrekking op de volgende vereiste bewijsstukken:
• Diploma;
• Getuigschrift;
• Certificaat.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist