DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Regiocoordinator Projectmanagement Huisvesting 36 u/w

Standplaats: Rotterdam
Duur: 01-08-2021 t/m 31-12-2021
Optie tot verlenging: Verlenging is optioneel
Reageren voor: 12 mei 2021

Opdracht omschrijving
Als Coördinator Projectmanagement bij de sector Huisvesting ben je verantwoordelijk voor:
- de hiërarchische en operationele aansturing van 15 a 20 medewerkers in een regionaal team van Projectmanagement (regio midden Nederland);
- sturen op voortgang van de besluitvorming van de projecten inclusief een eerstelijns kwaliteitscontrole;
- diverse thema's en deelname aan werkgroepen binnen PM en de sector.

Binnen het regio team Projectmanagement geef je sturing op het gebied van organisatieontwikkeling, draag je verantwoordelijkheid voor een optimale uitvoering van de interne Bedrijfsvoering, P&C cyclus en P-zorg en capaciteitsplanning op basis van de nieuwe en lopende projecten. Namens het team Projectmanagement ben je MT-lid van de afdeling Projectmanagement en neem je als Senior Supplier deel aan de verschillende stuurgroepen. Debouwprojecten worden gerealiseerd conform Prince 2 waar het managen van de besluitvorming in een politiek bestuurlijk speelveld een belangrijk onderdeel van je rol vormt.

Je stuurt en adviseert op het juiste gebruik, toepassing en voortgang van beleids(producten) binnen de gehele Huisvestingsorganisatie en in het bijzonder op de huisvestingsprojecten van de afdeling PM. Je bent verantwoordelijk voor kennisdeling & ontwikkeling binnen het team, en het participeren in netwerken en bevorderen van samenwerkingen. Professionaliseren van de afdeling en de sector waardoor er veel verandermanagement vraagstukken spelen.

Je bent dus zelf geen projectmanager meer, maar meerjarige ervaring in deze rol is een pré. Het is een leidinggevende rol zonder inhoudelijke projectverantwoordelijkheid maar je hebt veel kennis van bouwprojecten, zodat de juiste vragen gesteld kunnen worden en het juiste klankbord geboden kan worden.

Doelstelling
De sector Huisvesting valt onder het Politiedienstencentrum en maakt deel uit van de dienst Facility Management. De sector Huisvesting bestaat uit vijf onderdelen: Ruimtemanagement (assetmanagement), Projectmanagement, Technisch beheer, Beleidsimplementatie&Ontwikkeling en Programmeren. De sector Huisvesting faciliteert alle eenheden van de politie bij de realisatie van haar huisvestingsbehoefte op zowel functioneel, financieel als technisch gebied.

Je werkt in een grote organisatie en realiseert je dat een korte klap soms een lange afstand moet afleggen. Jouw hands-on mentaliteit en je ervaring in het kunnen om gaan met weerstand en complexiteit is hierbij van essentiële waarde. Evenals het goed kunnen samenwerken, gevoel hebben voor de omgeving en het maatschappelijk belang waarvoor de Politie werkt.

Je draagt graag bij aan de grote opgave waarvoor we staan omtrent onze huisvestingsportefeuille in de projecten, en aan het opbouwen van onze organisatie en in het bijzonder het team Projectmanagement. Wij zoeken professionals die onder hoge druk snel het dynamische speelveld kunnen overzien, zich onderwerpen vlot eigen weten te maken, en met een passende tactiek de juiste mensen weten te betrekken om voortgang en besluitvorming te realiseren. Als coördinator Projectmanagement straal je natuurlijk overwicht en leiderschap uit en kan je omgaan met weerstand en complexiteit. Je hebt gevoel voor de omgeving en het maatschappelijk belang waarvoor de politieorganisatie werkt. Daarnaast beschik je over een sterk analytisch vermogen, ben je resultaatgericht, flexibel, beschik je over een gezonde dosis humor en ben je een volhouder.

Jij maakt deel uit van het Team Projectmanagement binnen de Dienst Facility Management. Als coördinator rapporteer je aan de Teamchef Projectmanagement. Vanuit de formele standplaatsen Rotterdam en Zwolle realiseren we met ongeveer 70 collega's complexe huisvestingsprojecten voor politie eenheden die zijn verdeeld in teams door het hele land. Het team Projectmanagement bestaat uit vier subteams, namelijk: Team Amsterdam, Rotterdam, Zwolle of Eindhoven. Met de komst van een nieuwe Coördinator willen we graag een 5e team in het midden van het land opzetten gezien de groei van de portefeuille en het team. Gezien de geografische spreiding van de projecten en het team wordt er van je verwacht dat je regelmatig op locatie zal zijn voor diverse overleggen.

Vakmatige taken
De vakinhoudelijke taken betreffen onder meer:
Besluitvorming - sturen, analyseren, monitoren en evalueren van de voortgang van de projecten en indien nodig bijsturen conform Prince 2.
Uitvoeren van ontwikkel-, functionerings- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers van het team Project Management.
Deelnemen in stuurgroepen huisvesting per eenheid als senior supplier.
MT PM lid en daarmee sturing geven aan het professionaliseren van de afdeling en de sector
Bevorderen van de deskundigheid van de medewerkers van Team Projectmanagement door specialistische kennis en vaardigheden over te dragen en kennisontwikkeling binnen het team te stimuleren. Uniformiteit en efficiency slagen doorvoeren
Initiëren, onderhouden en regisseren van relevante interne en externe netwerken. Een bruggenbouwer, verbinder naar andere afdelingen binnen de sector en binnen de politie.
Capaciteitsmanagement.
Aansturen van team zoals interne als externe medewerkers.
Afleggen van verantwoording over de behaalde teamresultaten.

Leidinggevende taken
Leidinggeven aan de medewerkers van het team Projectmanagement.

Contacten
Belangrijkste stakeholders:
MT Sector Huisvesting;
Medewerkers binnen team Projectmanagement
Stuurgroep Huisvesting per Eenheid;
Advisory Board;
Overige onderdelen binnen dienst Facility Management waaronder Inkoop Management en Producten en Diensten Management en Facilitaire Services;
HRM.

Inzet in de lijn of project
Het betreft een tijdelijke lijnfunctie binnen het team Projectmanagement.

Eisen
Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe.
Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4.
Eis 2. Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal WO niveau. Losse (deel)certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien.
Eis 3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als leidinggevende, met het aansturen van een team bestaande uit minimaal 15 personen.
Eis 4. Kandidaat kan tijdens een eventueel verificatiegesprek, minimaal 1 referentie overleggen van een gelijkwaardige opdracht (= zoals beschreven in het functieprofiel van deze aanvraag).

Gunningscriteria (wensen)
Wens 1. Aantoonbare werkervaring met het managen van besluitvormingsprocessen, binnen grote (1000+), politiek-bestuurlijke organisaties. 30 %
Wens 2. In de afgelopen 10 jaar, meerjarige aantoonbare werkervaring als projectleider, met het zelfstandig realiseren en aansturen van complexe (= bestaande uit meerdere locaties) huisvestingsprojecten, vanaf €10 miljoen. 30%
Wens 3. Je bent, en houdt jezelf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van vastgoed, organisatie-, bedrijfskundige- en verandervraagstukken. 10%
Wens 4. De afgeronde opleiding zoals gevraagd bij eis 2 (een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal WO niveau), is bij voorkeur in de richting van (Technische) Bedrijfskunde, Bouwkunde, Civiele Techniek of inhoudelijk gelijkwaardig. Losse certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien. 10%
Wens 5. Aantoonbaar cursussen en/of trainingen gevolgd op het gebied van coachen en leidinggeven. 10%
Wens 6. Aantoonbare werkervaring met projectmatig werken conform Prince2. 10%

Vereiste (gedrags)competenties:
Politiekbestuurlijke sensitiviteit; Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiek-bestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie.
Visie; Vormt zich een beeld van de toekomstige ontwikkelingen. Concentreert zich op de hoofdlijnen en formuleert de langere termijn doelstellingen en de strategische planning om in te spelen op de ontwikkelingen.
Organisatievermogen; Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
Organisatiesensitiviteit; Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
Resultaatgerichtheid; Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.
Besluitvaardigheid; Neemt eigenstandig beslissingen of spreekt zijn mening uit, ook wanneer zaken onzeker zijn of risico's inhouden. Toont zich op zijn handelen aanspreekbaar.
Netwerkvaardigheid; Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
Samenbinden leiding geven; Geeft richting en sturing aan een groep, onder meer door het stellen en het verbinden van mensen aan doelen en het tot stand brengen en handhaven van doeltreffende samenwerkingsverbanden.
Coachen; Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
Probleemanalyse; Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
Flexibel gedrag; Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.

Bovenstaande competenties moeten middels concrete voorbeelden duidelijk uitkomen tijdens het verificatiegesprek.

Het verificatiegesprek zal z.s.m. na het beoordelen van de ontvangen offertes plaatsvinden.

Screening
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de Externe het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist