DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Projectleider Business Implementatie 36 u/w

Standplaats: Rotterdam, Timmerhuis
Thuiswerkbeleid: De opdracht zal conform het huidige Covid-19 beleid niet vanuit een gemeentelijk kantoor kunnen worden uitgevoerd. Dit kan veranderen indien het beleid wordt aangepast.
Duur: 12 maanden, start naar verwachting mei 2021
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden
Reageren voor: 26 april 2021

Een implementatie begeleiden schrikt jou niet af. Sterker nog, jij stroopt de mouwen al op! Klaar om van start te gaan met het implementeren van nieuwe digitale oplossingen en bijbehorende nieuwe werkwijzen, die bijdragen aan het vergroten van de inkomenszekerheid van de Rotterdammer.

Jouw opdracht
Voor het implementeren van nieuwe digitale oplossingen en automatisering, bijbehorende nieuwe werkwijzen in onze business en verdere professionalisering van de dienstverlening zijn wij op zoek naar een projectleider Business Implementatie.
Je coordineert het business implementatie team bestaande uit product- en procesmanagers en business analisten. Ook werk je nauw samen met de transitiemanagers en onze communicatie-adviseur.

Als projectleider Business Implementatie opereer je vanuit de kaders van het bredere digitaliseringsprogramma ZekeR. Het programma levert een belangrijke bijdrage aan het vergroten van de inkomenszekerheid van onze kwetsbare Rotterdammers zodat zij weer actief mee kunnen doen. Met digitale oplossingen en automatisering verbeteren we de inzet en uitvoering van onze inkomensondersteunende regelingen en kunnen wij onze kwetsbare Rotterdammers helpen om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. We ontwikkelen hiervoor het informatiesysteem 'Thomas' waarmee de Rotterdammer (burger en ondernemer) vanuit één plek toegang heeft tot alle regelingen.

De introductie van Thomas leidt tot verandering in werkzaamheden van de professional (nieuw systeem, nieuw proces) en tot verandering in de relatie tussen de professional en de Rotterdammer gezien het feit dat de Rotterdammer in toenemende mate zijn zaken digitaal zal regelen en zaken daarmee transparanter zullen worden. Dit gaat ook andere eisen stellen aan de communicatie tussen professional en de Rotterdammer (meer gelijkwaardig).

Om een zo optimaal mogelijk resultaat te kunnen behalen, is het belangrijk dat de teams goed voorbereid worden op het nieuwe systeem en de nieuwe werkwijzen. Zij worden hierin ondersteund door het business implementatie team met jou als verantwoordelijke voor de business implementatie.

Jouw profiel
Als projectleider Business Implementatie ben jij de schakel tussen Business en Ontwikkeling (digitale oplossingen). Je schakelt moeiteloos met ontwikkelaars enerzijds en de uitvoerende medewerkers en teammanagers in de business anderzijds. Hierbij zoek je de verbinding en samenwerking en weet je jouw team van proces- en productmanagers en business analisten moeiteloos te coachen en sturen.

Om de implementatie en hiermee gepaard gaande verandering goed te realiseren toon je initiatief, maak je gebruik van bestaande kennis in de organisatie en ga je creatief om met uitdagingen. Jouw organisatie- en omgevingsbewustzijn helpen je hierbij.

Planning en voorbereiding is essentieel en je werkt dan ook planmatig toe naar het realiseren van doelen en resultaten. Dat doe je bijvoorbeeld met impact- en/of risicoanalyses, implementatieplannen of input voor de communicatieplannen.

De afdeling
De afdeling Clusterondersteuning & Ontwikkeling (C&O) biedt cluster specifieke ondersteuning. Deze ondersteuning bestaat onder meer uit beleidsuitvoering, proces- en projectmanagement, contractmanagement, financiële transacties en -verantwoording, functioneel beheer, dienstverlening en klantcontact (klachten, bezwaar, telefonie, etc.). De afdeling vertaalt de clusterstrategie naar ondersteuning en uitvoering. De afdeling ondersteunt de lijn bij vraagarticulatie, prioriteitstelling en waar nodig bij de juiste verwijzing naar andere ondersteunende serviceorganisatie(s) en leveranciers. De afdeling werkt continu aan:
- Verbetering van de kwaliteit van het primaire proces;
- Verhoging van de efficiency en verlaging van kosten;
- Verbeteren van planning, control en sturing.

Het is de ambitie van C&O om de lijn te laten excelleren door efficiënte en innovatieve ondersteuning van de uitvoeringsorganisatie en directie. C&O wil een compacte, flexibele, professionele, vernieuwende en dienstverlenende afdeling zijn.

De projectleider wordt vanuit C&O, team projecten, ingezet als Business Implementatiemanager voor het digitaliseringsprogramma ZekeR.

Eisen
- Je hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding;
- Je hebt minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van digitalisering en professionalisering van dienstverlening voor een (middel)grote organisatie (+250 medewerkers) binnen het sociaal domein, opgedaan in de afgelopen 5 jaar;
- Je beschikt over kennis en ervaring op het gebied van het managen van projecten met behulp van gemeentelijke projectmethodieken en/of Agile.

Wensen
- Je hebt ervaring met het werken binnen het Inkomensdomein;
- Je hebt ervaring met verander- en transitiemanagement;
- Je hebt ervaring in implementaties die samen hangen met de introductie van nieuwe systeemondersteuning;
- Je bent gecertificeerd Black Belt, Lean Six Sigma practitioner.

Verificatiegesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Dit zijn maximaal 3 kandidaten.
Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten. Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 18. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist