DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Projectmanager 24-32 (11) u/w

Standplaats: Utrecht
Duur: 31-5-2022, startdatum 1-6-2021
Optie tot verlenging: ja 3 x voor de periode van maximaal 12 maanden
Reageren voor: 27 april 2021

Wie zijn wij
Goedopweg (www.goedopweg.nl) is een samenwerkingsverband tussen de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat Midden Nederland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op projectniveau werken wij ook samen met andere partners.

Goedopweg is gehuisvest bij de Provincie Utrecht, en o.a. de inhuur uitvragen en andere inkooptrajecten van Goedopweg verlopen via de provincie. De provincie streeft ernaar een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving.


Wat wij doen: samen werken aan bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzame mobiliteit
Regio Utrecht is hét trefpunt van ons land. Daarom werkt Goedopweg hard aan de bereikbaarheid van onze regio. Dat is niet alleen belangrijk voor reizigers, maar ook voor de leefbaarheid en werkgelegenheid in de hele regio. Investeren in bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzame mobiliteit betekent o.a. investeren in openbaar vervoer en alternatieven zoals de fiets en e-bikes. Daarnaast zijn er tal van andere oplossingen, zoals slim reizen. Daarbij gaat het vaak om nieuwere concepten zoals het beïnvloeden van reizigersgedrag, smart mobility oplossingen en het samenwerken met werkgevers en specifieke sectoren zoals het onderwijs. Het bedrijfsleven werkt hard mee aan een betere bereikbaarheid van de regio. Zo wordt er bijvoorbeeld geëxperimenteerd met slimme manieren om winkels te bevoorraden. Veel bedrijven ontwikkelen duurzaam mobiliteitsbeleid en stimuleren b.v. ov- en e-bikegebruik bij medewerkers.

Wie zoeken wij
We zoeken een projectmanager om projecten operationeel aan te sturen binnen de volgende deelprogramma's:
- Gedragsverandering reizigers tot 15 km, waaronder bijvoorbeeld mobiliteitsmanagement op de Westelijke Stadsboulevard, fietsstimulering MBO-studenten en gebruik van deelmobiliteit voor de 'last mile'. Het gaat om het projectmatig uitvoeren van interventies en om voorbereidend verkeersonderzoek.
- 'Leuk en anders reizen' bij publiekstrekkers in de regio Utrecht. Het gaat om het werven van publiekstrekkers en vervolgens gezamenlijk uitvoeren van projecten voor duurzaam reizen.

Wat ga je doen
Als projectmanager zijn je belangrijkste taken en verantwoordelijkheden de volgende:
- Aansturen van en samenwerken met ingehuurde uitvoerende partijen.
- Betrekken van bedrijven en maatschappelijke organisaties in projecten en daarmee samenwerken.
- Bewaken van budgetten in tijd en geld, kwaliteitsbewaking en risicobeheersing binnen de projecten.
- Rapporteren voortgang projecten.
- Samenwerken met collega's binnen het team Slimme Mobiliteit van Goedopweg.
- Samenwerken met andere collega's van Goedopweg.
- Samenwerken met collega's van de moederorganisaties (Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht, Gemeente Amersfoort, Ministerie van I&W en Rijkswaterstaat).
- Adviseren ten aanzien van strategie en inhoud voor nieuw op te zetten projecten.

Functie-eisen
- in het bezit van minimaal een afgeronde Hbo of Wo-opleiding. Deze afgeronde en erkende opleiding moet duidelijk zijn benoemd in het cv van de kandidaat. Benoem bij elke opleiding waar deze is gevolgd, of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald.Bij het niet benoemen van bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.
- is akkoord met dat de definitieve startdatum na overleg door de PU wordt bepaald en dat deze door de PU kan worden opgeschort.
Dit mede afhankelijk van de ontwikkelingen met het Coronavirus. De duur van de opdracht wordt daardoor in principe niet gewijzigd, tenzij daarvoor argumenten zijn vanuit gezondheid of projectafspraken.
De PU behoudt zich het recht voor om niet te gunnen, of een gunning in te trekken, indien de kandidaat niet binnen een maand na de gewenste startdatum beschikbaar is, of indien crisismaatregelen de provincie daartoe verplichten.
- heeft de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan in rollen/functies waarin je projectmatig gewerkt hebt en verantwoordelijk was voor de totale uitvoering van de projecten. Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (smart) bij welke opdrachtgever de werkervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke onderbouwing van de eis. Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.
- heeft de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan bij één of meerdere landelijke of decentrale overheden, met projecten waar het mobiliteitsveld en/of gedragsverandering onderdeel van was. Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (smart) bij welke opdrachtgever de werkervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke onderbouwing van de eis. Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.

Functiewensen
- De aangeboden kandidaat heeft de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan in rollen/functies waarin je projectmatig gewerkt hebt en verantwoordelijk was voor de totale uitvoering van de projecten. Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (smart) bij welke opdrachtgever de werkervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke onderbouwing van het shortlistcriterium. Bij het niet duidelijk onderbouwen van het bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.
- De aangeboden kandidaat heeft de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan met projecten bij één of meerdere landelijke of decentrale overheden. Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (smart) bij welke opdrachtgever de werkervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke onderbouwing van het shortlistcriterium. Bij het niet duidelijk onderbouwen van het bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.
- De aangeboden kandidaat heeft de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in het mobiliteitsveld en/of met gedragsverandering. Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (smart) bij welke opdrachtgever de werkervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke onderbouwing van het shortlistcriterium. Bij het niet duidelijk onderbouwen van het bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.
- zzp'er of gedetacheerd/in loondienst? Dit graag vermelden in het cv.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist