Brockmeyer

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Afdelingshoofd Mens & Maatschappij

De gemeente Oss is op zoek naar een:
Afdelingshoofd Mens & Maatschappij
36 uur per week

De ca. 35 medewerkers van de afdeling Mens en Maatschappij voeren taken uit op het gebied van:
 • de beleidsontwikkeling en -advisering in het sociale domein;
 • wijkgericht werken;
 • onderzoek & statistiek.
 
Aan jou de uitdaging om, in goed samenspel met bestuurders, directeur, programmamanagers, managers van de uitvoering en natuurlijk de medewerkers, energiek en inspirerend aan deze veelzijdige afdeling leiding te geven.
 
Wat ga je doen?
De gemeente heeft een groeiende rol in het sociaal domein. Daardoor komen maatschappelijke, menselijke, bestuurlijke, financiële en organisatorische uitdagingen steeds indringender op ons lokale en regionale bord te liggen. We werken aan een goede balans tussen dienstverlening, transformatie en kostenbeheersing. Onze rollen zijn divers: van handhaver, inkoper, subsidieverstrekker, en partner tot 'niet in de weg staan bij maatschappelijke initiatieven'. We zijn soms landelijk koploper met vernieuwingen. We sturen op samenhang tussen beleid - inkoop & contractmanagement - uitvoering, met veel aandacht voor de uitvoering, en investeren in data gesteund werken.
 
Onze organisatievisie gaat uit van:
 • keigoed zijn in ons werk;
 • samenwerken is vanzelfsprekend;
 • werken vanuit de bedoeling op basis van heldere opdrachten.
 
We waarderen en verwachten:
 • eigenaarschap;
 • inlevingsvermogen;
 • vernieuwingsdrang.
 
Als ons nieuwe afdelingshoofd M&M draag je bij aan of ben je verantwoordelijk voor:
 • vakmanschapsontwikkeling;
 • teamontwikkeling;
 • matching werkopdrachten en talenten van de medewerkers;
 • de beleidsmatige koers in het sociaal domein breed;
 • budgetbeheer.
 
Ook heb je een actieve rol in de uitwerking van het nieuwe hybride werken "tOss".  
 
De afdeling Mens en Maatschappij bestaat uit 3 teams. Hieronder je bijdragen concreter per team.
 
Team Maatschappelijke Ontwikkeling
Dit is het integrale beleidsteam voor het sociale domein van de gemeente Oss. De beleidsmedewerkers werken in programma's. Drie programmamanagers zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke realisatie van de programma's. Jij bent gericht op:
 • de inzet van de juiste mensen op de verschillende dossiers van het team. Daarbij bewaak je de continuïteit van de inzet en de capaciteitsverdeling;
 • de individuele ontwikkeling van de medewerker als beleidsprofessional;
 • de professionele en informele ('thuisplaat') ontwikkeling van het beleidsteam;
 • een goede afstemming en samenwerking met de programmamanagers;
 • incidenteel ben je inhoudelijk betrokken bij of verantwoordelijk voor een dossier;
 • je bent verantwoordelijk voor het budgetbeheer van de personele kosten van de afdeling.
 
Team Wijkzaken
In dit team werken wijkcoördinatoren als regisseur in 11 wijken/dorpenclusters in de gemeente Oss. Daarin zijn de medewerkers gericht op een soepel samenspel tussen inwoners, wijk- en dorpsraden, kernteams, gemeentelijke afdelingen en het bestuur. Jij bent verantwoordelijk voor:
 • de coaching en begeleiding van de medewerkers van het team;
 • vanuit je functie lever je een actieve bijdrage aan de transformatie in het sociaal domein. Vanuit deze rol is dat het verstevigen van het gebiedsgericht werken, zowel binnen het sociaal domein alsook op de andere terreinen van de gemeente;
 • de afstemming van de ontwikkelingen binnen het team met de directeur en het bestuur (college/raad);
 • de budgetten van het team Wijkzaken.
 
Team Onderzoek en Statistiek
Dit kleine team van drie personen legt zich toe op het ondersteunen van vak-afdelingen bij het verzamelen van data, de analyse daarvan en de mogelijke toepassingen in beleid en uitvoering.  Er zijn veel ontwikkelingen in het data gesteund werken gaande binnen een aantal gemeentelijke afdelingen. We onderzoeken of dit team versterkt kan worden door een andere positionering en samenwerking binnen de gemeentelijke organisatie. Jij richt je op:
 • begeleiden en ondersteunen van de medewerkers van het team;
 • de totstandkoming van een jaarplan;
 • een soepele overgang als er een andere positionering binnen de organisatie mogelijk is.
 
Wat bieden we?
De gemeente Oss biedt volop ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers met initiatief en lef. De functie is gewaardeerd op functieschaal 13 (maximaal € 6.365,- bruto per maand) op basis van een fulltime dienstverband.
 
Wie is onze ideale kandidaat?
 • Je kunt mensen inspireren en 'empoweren'.
 • Je bent een energieke, open persoonlijkheid, gericht op samenwerking en verbinden.
 • Je hebt een goede politiek-bestuurlijke antenne.
 • Je kleurt af en toe buiten de lijntjes en draagt creatieve oplossingen en ideeën aan. Met een frisse blik op procedures en activiteiten denk je graag in mogelijkheden en ben je niet bang om de discussie aan te gaan.
 • Je geeft richting en ruimte aan je medewerkers; bent benaderbaar en stimuleert eigen verantwoordelijkheid.
 • Daarnaast heb je ervaring met bedrijfsvoeringprocessen en ben je resultaatgericht (de basis op orde).
 • Je hebt uitgebreide en diepgaande kennis van het publieke en sociale domein, maar ook van een gemeentelijke organisatie in al haar facetten.
 • Je hebt brede ervaring met het ontwikkelen van en adviseren over beleid, maar ook van uitvoering, zodat je vandaaruit kunt handelen naar de betreffende medewerkers.
 • Je hebt een academisch werk- en -denkniveau.

Competenties
Verantwoordelijkheid, creativiteit en leidinggeven.
 
Ben jij klaar om door te breken?
Kijk dan op www.werkenbijoss.nl en reageer uiterlijk dinsdag 5 mei 2021 via het sollicitatieformulier t.a.v. Simon Franssen, directeur Sociaal Domein.
 
De vacature wordt gelijktijdig in- en extern opgesteld. Geschikte interne kandidaten hebben voorrang.
 
De gesprekken vinden plaats op dinsdag 18 mei 2021 in de middag. Een eventuele tweede ronde vindt plaats op dinsdag 25 mei 2021.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vaardigheden

Opleiding

HBO