DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

1-2x Coach Hulpteam Toeslagen (9) 32-36 u/w

Standplaats: Coolhaven 40 / Thuiswerken i.v.m. RIVM richtlijnen. De opdracht zal conform het huidige Covid-19 beleid niet vanuit een gemeentelijk kantoor kunnen worden uitgevoerd. Aangezien HTT010 de classificatie heeft van "vitaal beroep" kunnen we, veiligheidsmaatregelen in acht nemend, indien noodzakelijk afwijken door bij de client thuis en op kantoor af te spreken.
Duur: 12 maanden, start z.s.m. naar verwachting medio mei 2021
Optie tot verlenging: Ja, 2x 6 maanden
Reageren voor: 21 april 2021

Onze organisatie
Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling
Werken voor de gemeente Rotterdam is werken voor een stad die zichzelf steeds opnieuw uitvindt. Die bekend staat als innovatief en internationaal. Een stad ook met complexe vraagstukken en grote maatschappelijke opgaven. In deze voorhoede werk jij, voor en samen met meer dan 620.000 Rotterdammers. Bij zo'n stad hoort een eigentijdse overheid. Wij bieden je ruimte en kansen om Rotterdam en daarmee jezelf vooruit te blijven helpen. Met arbeidsvoorwaarden die dat mogelijk maken.
Het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling stimuleert maximale ontplooiing van talent in een gezond lichaam. Daarbij gaan we uit van de kracht van de Rotterdammers, ook als zij niet op eigen benen kunnen staan. Het streven is dat iedereen zijn talent ontwikkelt, leert en/of werkt, maatschappelijk actief is als leren of werken niet kan en zorgt voor de eigen gezondheid. Sport, cultuur, onderwijs en basale zorg dragen daaraan bij. We bieden lichte ondersteuning als de omgeving die niet kan bieden. Of intensievere zorg waar echt noodzakelijk. Dat doen we in opdracht van het college en gebiedscommissies en samen met maatschappelijke partners.

De afdeling
Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst/Toeslagen zal hen daar financieel voor compenseren. Helaas is dit voor veel gedupeerden nog geen feit. Voor wie in de problemen is geraakt is financiële compensatie echter niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, psychisch welbevinden, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Rotterdam kent 3000 gedupeerden. Zij kampen heeft met problemen op meerdere leefgebieden, zo is gebleken.

Het hulpteam heeft als doel een vangnet te creëren voor de Rotterdamse gedupeerde van de kinderopvangtoeslag-affaire. Tevens is er extra aandacht voor de kinderen van gedupeerde ouders. Rotterdam heeft er voor gekozen om hierin samen te werken met de Ombudsman door een aparte, laagdrempelige 'ingang' te creëren, de samenwerkingsafspraken met Belastingdienst te vergemakkelijken en gedupeerde ouders de kans te geven hun verhaal te doen. Desgewenst krijgen gedupeerden extra ondersteuning.

Wil jij een bijdrage leveren aan het herstel van het geschonden vertrouwen van 3000 gedupeerde van de kinderopvangtoeslagaffaire? Prikkelt dit jouw rechtvaardigheidsgevoel, dan hebben we een een unieke uitdaging voor jou.

Jouw functie
Voor het Hulpteam Toeslagen 010 zoeken wij een Coach Hulpteam Toeslagen. De aanleiding van deze nieuwe functie is de nieuw aangenomen motie "Een frisse en eerlijke start". Deze motie draagt het college op om een gemeentelijk vangnet voor in de toeslagenaffaire gedupeerde ouders te organiseren, te onderzoeken hoe de gemeentelijke ombudsman hier een rol in kan hebben en ook om een lokale oproep te doen om zo (meer) gedupeerde ouders te bereiken.

De doelgroep waarop je je gaat richten zijn ouders die gedupeerd zijn geraakt door de toeslagenaffaire. Gedupeerde ouders hebben, naar verhouding vaker dan andere Rotterdammers, te maken met wantrouwen tegenover lokale en landelijke overheidsinstanties en de Belastingdienst in het bijzonder. Ook hebben zij, vaker dan andere Rotterdammers, te maken met zwaardere financiële- en andere (multi)problematiek waardoor veelal intensievere en langduriger begeleiding dan gemiddeld nodig is. Dit vraagt om een specifieke aanpak in begeleiding, casusregie, aanvullende voorzieningen en additionele financiering van maatwerkvoorzieningen die niet in alle gevallen binnen de reguliere kaders valt. Denk bijvoorbeeld aan specialistische juridische ondersteuning, schuldhulpverlening en bemiddeling met schuldeisers en niet in de laatste plaats de Belastingdienst. Er is, zeker in het begin van het contact, een langere tijd nodig om vertrouwen (terug) te winnen zodat er een grotere kans is dat de aangeboden ondersteuning wordt geaccepteerd. Daarbij ben je het vaste aanspreekpunt voor de gedupeerde ouders waarbij je op een empathische manier casusregie voert.

Omdat het een nieuwe functie betreft is de werkwijze niet in beton gegoten. Naast het uitvoeren van casusregie, zul je ook een essentiele rol vervullen bij de ontwikkeling van het projectteam. Omdat het een project betreft, heb je te maken met minder vastigheid, minder structuur en meer ontwikkelingen. Je denkt daarom mee in het maken van werkinstructies, samenwerkingsverbanden en zoekt de verbinding met de Belastingdienst.

De fases van de werkwijze zijn globaal:
- Aanmelding van de gedupeerde ouders; (via ombudsman, UHT of intern)
- Intakegesprek met de gedupeerde ouders:
- Hulp- en dienstverlening aan de gedupeerde ouders.

Tijdens deze fases werk je nauw samen met de gemeentelijke ombudsman. De ombudsman heeft een monitorfunctie daar waar de aanmelding via de ombudsman is verlopen. In de eerste twee fases stem je per casus af wie welke taken oppakt. Tijdens de ondersteuning ben jij de casusregisseur en doe jij waar je goed in bent; hulp- en dienstverlening bieden aan de gedupeerde ouders, samenwerken en afstemmen met je collega hulp- en dienstverleners en oog houden voor de verschillende belangen. De ombudsman blijft wel betrokken en monitort het verloop van de contacten en trajecten.
Je komt te werken binnen een team van dedicated medewerkers dat bestaat uit experts op diverse uitvoeringsgebieden. Je kunt denken aan deskundigen op het gebied van juridische, psycho-sociale en financiële vraagstukken.

Jouw profiel
Jij bent een professional binnen het sociaal domein die het leuk en uitdagend vindt, om te werken zonder te veel vaste kaders, maar wel met veel verantwoordelijkheid. Jouw analyse skills is hierbij niet weg te denken. Dit is nodig omdat het een nieuwe functie betreft, die mogelijk met de tijd zich verder ontwikkelt. Je werkt in een dynamische omgeving waarbinnen jij je proactief opstelt, de uitdaging niet schuwt en meewerkt aan de voortdurende doorontwikkeling van het dedicated team. Op projectmatige- en resultaatgerichte wijze, bouw je het project op van de grond. Multidisciplinair samenwerken is voor jou geen probleem. Je bent empatisch en je hebt een sociale instelling. Tevens ben je sterk in je communicatie. Mede hierdoor bouw je een netwerk op en is het coachen jou op het lijf geschreven.

Eisen
- Je hebt een hbo-diploma in de richting van Social Work;
- Je hebt minimaal 1 jaar relevante werkervaring, in de rol van maatschappelijk werker met problematiek op meerdere leefgebieden met in het bijzonder financiën;
- Je hebt kennis van de sociale kaart in Rotterdam, door eerdere opgedane werkervaring, stages, curssusen, etc;
- Je hebt ervaring met uitvoering van begeleidingstrajecten, waarbij je als hulpverlener een eigen caseload hebt gedraaid .

Wensen
- Je hebt ervaring met het werken onder een hoge werkdruk in politiek bestuurlijke omgeving, waarbij jij als professional streeft naar duurzame samenwerking en belang behartigen;
- Je hebt affiniteit hebt met stress sensitieve hulp- en dienstverlening, d.m.v. stages, trainingen, minor, vrijwilligerswerk, nevenactiviteiten, etc;
- Je hebt ervaring met regie voeren in een nauwe en complexe samenwerking met andere hulp en dienstverlenende organisaties;
- Je hebt affiniteit met projectmatig werken door eerdere werkervaring(en) met projecten.

Afwijkende werktijden
Ja, flexibele werktijden (start na ongeveer 17:00 uur)

CV
Het CV is in het Nederlands opgesteld, maximaal 5 A4 enkelzijdig groot.

Data voor verificatiegesprek
De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in de periode van week 17/18. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist