DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Projectleider operationele migratie IV (informatievoorziening) 36 u/w

Standplaats: Drachten
Duur: 05-07-2021 t/m 30-06-2022
Optie tot verlenging: Optioneel
Reageren voor: 20 april 2021

Opdracht omschrijving
Politie, Brandweer, Ambulance en de Koninklijke Marechaussee werken aan de meldkamer van de toekomst, de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). LMS is een nieuw, zelfstandig onderdeel binnen de politie en beheert vanaf 1 januari 2020 voor alle hulpdiensten de meldkamers. Zij zorgt voor een netwerk van 10 (voorheen 26) operationeel en technisch geschakelde meldkamers met één beheer. Deze meldkamers staan in Drachten, Apeldoorn, Hilversum, Haarlem, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Bergen op Zoom, Den Bosch en Maastricht. Elke hulpdienst blijft in de meldkamer verantwoordelijk voor de uitvoering van de eigen taak.

Binnen LMS is het domein Informatie Management (IM) en ICT verantwoordelijk voor het ontwerpen en realiseren van de landelijke Informatie voorziening (IV) en ICT voorzieningen voor deze 10 nieuwe meldkamers. Realiseren van de landelijke ICT voorzieningen gebeurt in samenwerking met meldkamer diensten centrum (MDC). Het MDC ondersteunt het primaire (multidisciplinaire) proces van de Openbare Orde en Veiligheidinstanties (OOV), Brandweer, Ambulance, Defensie (Kmar) en Politie met tijdkritische meldkamer- en (mobiele) communicatiesystemen: GMS, C2000, 112 en NL Alert. Het MDC is belast met het tactisch en operationeel beheer van deze systemen. Regionale kwartiermakers en hun projectteams worden ondersteund door het MDC bij het voorbereiden op de aansluiting op deze landelijke voorzieningen. Tevens wordt in samenwerking met MDC de beheerorganisatie ingericht.

Voor de realisatie van de landelijke IV en ICT voorzieningen voor deze 10 nieuwe meldkamers binnen de daarvoor afgesproken kaders is Nationale Politie op zoek naar een Senior Projectleider implementatie IV. Als Senior Projectleider implementatie IV ben je verantwoordelijk voor de migratie en implementatie van een aantal applicaties waaronder GEO en manualmaster.

Doelstelling
Zorgdragen voor de juiste implementatie van applicaties in de huidige meldkamer Drachten binnen de daarvoor afgesproken kaders;

Verantwoordelijkheden
- ​​Verantwoordelijk voor de implementatie en migratie van applicaties;
- Verantwoordelijk voor de aansturing van het regionaal projectteam (max.15 medewerkers). Dit team bestaat uit o.a. functioneel beheerders, technisch beheerders en senior users ;

Dit alles in goed overleg met de business projectleiders, de opdrachtgever, de gebruikers en externe partners,om de implementatie- en migratie activiteiten op elkaar af te stemmen.

Vakmatige taken
- Het ondersteunen van de aan te sluiten meldkamer bij het voorbereiden van de aansluiting op de landelijke IV en ICT voorzieningen;
- Het optreden als projectmanager voor de verschillende ICT projecten die in dit kader zullen worden uitgevoerd, zowel landelijk als regionaal;
- Het aansturen van het projectteam.

Leidinggevende taken
Het operationeel leidinggeven plus het coachen en begeleiden van collega's binnen je project in hun vakinhoudelijke expertise.

Contacten
Contacten worden onderhouden met:
- Projectleiders meldkamerlocatie;
- Verschillende oplosgroepen LMS/MkNN;
- Externe partijen (ketenpartners);
- Verschillende afdelingen van MDC en LMS ( Beheer, Architectuur, IM).
Inzet in de lijn of project
Inzet is op tijdelijke en/of projectmatige basis.

Opleiding
Minimaal HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur aantoonbaar met een volwaardig erkend HBO diploma.

Werkervaring
- In de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met projectmanagement methodieken (zoals Prince2/IPMA-C);
- Kennis van en aantoonbare werkervaring met IV-middelen binnen het meldkamer domein
- In de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar kennis van en ervaring met implementatieprojecten in een veranderende omgeving;
- Heeft kennis van het meldkamerdomein en bijbehorende processen.
- Heeft bij voorkeur kennis van het meldkamerdomein in Noord-Nederland.
- Heeft kennis van en ervaring met samenwerkingsrelaties in het veiligheidsdomein.

Eisen
- Je hebt minimaal een volwaardig MBO diploma.
- Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar werkervaring als Projectleider implementatie IV (informatie voorziening) gewerkt of als Verandermanager IV.
- Je bent in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar verantwoordelijk geweest voor de aansturing van een projectteam.

Gunningscriteria
- Bij voorkeur heb je in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met projectmanagement methodieken, te denken valt aan o.a. Prince2, IMPA-C.
- Bij voorkeur heeft de kandidaat aantoonbare werkervaring in het migreren en implementeren van applicaties.
- Je bent in het bezit van een erkend, volwaardig HBO diploma.
- Bij voorkeur heb je kennis van- en aantoonbare werkervaring met IV-middelen binnen het meldkamer domein.

Competenties
- Maatschappelijke oriëntatie; Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.
- Organisatiesensitiviteit; Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
- Overtuigingskracht; Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
- Coachen; Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
- Organisatievermogen; Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
- Klantgerichtheid; Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
- Netwerkvaardigheid; Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
- Systeemdenken; Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.

CV
Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat.
U voegt een cv van maximaal 7 pagina's A4 toe.

Screening
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de Externe het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist