DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Administratief medewerker griffie 24 u/w

Standplaats: Gemeente Goirle
Duur: 03-05-2021 t/m 01-08-2021
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 21 april 2021

Organisatie omschrijving
Werken bij de gemeente Goirle betekent...
- werken in een open en informele bedrijfscultuur
- flexibiliteit en ontwikkeling
- resultaatgericht werken

Functiebeschrijving
Doel van de functie
Een correct en efficiënt verloop van het proces van bestuurlijke besluitvorming door het leveren van administratief/bestuurlijke en secretarieel/administratieve documentaire ondersteuning aan griffier, gemeenteraad, regiegroep en rekenkamercommissie bij voorbereiding, verloop en afwikkeling van raadsvergaderingen e.d.

Profiel kandidaat
We zoeken naar iemand met de nodige ervaring in de uitvoering van administratieve werkzaamheden, specifiek bij de griffie. We zoeken iemand die op korte termijn op vlieghoogte is, doordat geput wordt uit kennis en ervaring van soortgelijke werkzaamheden voor gemeenten.

Functie-inhoud:
Het verrichten van ondersteunende en administratief-organisatorische werkzaamheden:
- Verleent ondersteuning bij het opstellen van de conceptagenda's van raadsagenda's (beeld-, oordeel- en besluitvorming) van de regiegroep en andere vergaderingen van de raad (o.a. werkgroepen, audit-comité);
- Bereidt in overleg met de griffier de conceptagenda's voor;
- Draagt zorg voor de verwerking van de geluidsopnames van de raadsvergaderingen en overige vergaderingen;
- Is verantwoordelijk voor de logistieke procesgang van de raad, regiegroep en overige vergaderingen;
- Bewaakt de voortgang in het afdoen van raadscorrespondentie;
- Verzorgt de inkomende -en uitgaande post;
- Is aanspreekpunt voor de (leden van de) raad voor facilitaire zaken;
- Verleent ondersteuning bij werkbezoeken;
- Houdt de fractiekamer van de raadsleden bij.

Verzorgt de informatieverstrekking aan de gemeenteraad:
- Verzorgt ondersteuning bij besluitvorming en bestuurlijke processen;
- Monitort de uitvoering van raadsbesluiten door het college;
- Is belast met het voorbereiden en/of organiseren van onderzoeksvragen of initiatiefvoorstellen;
- Verschaft informatie over producten/diensten van de griffie aan derden;
- Organiseert en faciliteert raadsactiviteiten;
- Beheert en onderhoudt de website voor de raad en adviseert over de opzet;
- Is mede verantwoordelijk voor de communicatie m.b.t. procedures naar de organisatie.

Eisen
- Kandidaat is digitaal vaardig en heeft voldoende ervaring met softwarepakketten zoals office en outlook.
- Kandidaat is beschikbaar voor het aantal uren per week zoals in de aanvraag is aangegeven.
- Het is zeer van belang dat de kandidaat een gestructureerde werkwijze hanteert en in staat is om processen te beschrijving, in te richten en te verbeteren.

Wensen
- Kandidaat is in staat om snel tussen werkzaamheden te schakelen.
- Kandidaat heeft noemenswaardige werkervaring op het secretariaat van de grifie. Dit moet blijken uit het CV.
- Kandidaat is in staat om op (of rond) de in de aanvraag genoemde startdatum te starten met de opdracht.
- Kandidaat heeft een hoge mate van zelfstandigheid en is in staat om de werkzaamheden voortvarend op te pakken.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist