DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Manager projectbeheersing 28-36 u/w

Standplaats: Zwolle ( en i.v.m. RIVM maatregelen voorlopig vanuit huis)
Duur: 06-05-2021 t/m 30-11-2021
Optie tot verlenging: In overleg
Reageren voor: 22 april 2021

Organisatie
De eenheid Wegen en Kanalen heeft binnen de provincie Overijssel de zorg voor de provinciale infrastructuur. De eenheid is verantwoordelijk voor het bouwen en beheren van de provinciale wegen, waterwegen en de objecten die daaraan gerelateerd zijn zoals bruggen en sluizen. De eenheid zorgt er voor dat de benodigde infrastructurele voorzieningen worden gerealiseerd en dat het benodigde onderhoud wordt uitgevoerd (in eigen beheer of via uitbesteding aan derden).
De eenheid bestaat uit de volgende teams: Investeringen, Assetmanagement, Programmamanagement, Ontwikkeling en Expertise, Vaarwegbeheer&Installaties en Wegbeheer&Verkeer.

Het team Investeringen werkt aan infrastructurele projecten die voortkomen uit de investeringsprogramma's Kracht van Overijssel en de Dynamische Beleidsagenda. Het gaat hierbij om projecten waar een verkeersveiligheid-, c.q. doorstromingsprobleem aan de orde is, of projecten die te maken hebben met de vervanging en nieuwbouw van civiele constructies zoals bruggen, sluizen en duikers.

Het team Investeringen zorgt voor het projectmanagement van verkenningstudies, planstudies, voorbereiding en realisatie op het gebied van wegen, vaarwegen en kunstwerken. Bij de grote projecten met een IPM-team is een Manager projectbeheersing verantwoordelijk voor de integrale beheersing van het project (geld, informatie, tijd, kwaliteit, organisatie en risico's). Belangrijke aandachtspunten binnen deze projecten zijn het omgevingsmanagement en het faciliteren van bestuurlijke besluitvorming.

Voor het team Investeringen zijn we voor verschillende projecten op zoek naar een tijdelijke manager projectbeheersing.

De manager projectbeheersing wordt vanuit het team Investeringen uitgeleend aan verschillende projectteams/projectleiders.

Project
Verschillende projecten
Het gaat o.a. om verschillende projecten in Twente waar in 2021 de realisatie voor staat gepland:
- Aanleg rotonde Bornsestraat bij Weerselo
- Aftakking Noordelijke lus Delden
- Groot onderhoud N343

Daarnaast maak je als manager projectbeheersing onderdeel uit van het projectbeheersingsteam. Het team ondersteunt projectleiders op inhoud, maar ontwikkelt en verbetert werkprocessen/instructies en formats.

Opdracht omschrijving
Als manager projectbeheersing ben je verantwoordelijk voor de projectbrede beheersing van het project op de aspecten tijd, geld, organisatie, kwaliteit, scope en risicobeheersing. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de projectbrede voortgangsrapportages, documentbeheersing en ben je eerste aanspreekpunt voor reviews en audits. Je bent zowel toetsend (primair op het functioneren van het systeem en de interne processen van het project) als ondersteunend en bent daarmee de belangrijkste sparringpartner voor de projectmanager en IPM-rolhouders.

Je bent in staat je onafhankelijk en als "luis in de pels" op te stellen.

Verantwoordelijkheden / Resultaten
1. Als manager projectbeheersing voor projecten:
Je bent verantwoordelijk voor de planning en het risicodossier van de projecten op orde zijn en blijvend actueel zijn. Je stelt de projectrapportages op t.b.v. voortgangsoverleg projectmanager en ambtelijke opdrachtgever, je zorgt dat er altijd een actuele baseline is op de aspecten tijd/geld/scope en dat de financiële stand wordt vertaald naar rapportages en de financiële afdeling van de provincie. Je levert een bijdrage aan de P&C rapportages aan GS en PS.

Je bent ook verantwoordelijk voor de vastlegging van de informatie binnen het project. Samen met de projectondersteuner zorg je voor een eenduidige werkwijze die door alle projectteammedewerkers wordt nageleefd.

Je bent een hands-on type die zelf ook een risicosessie kan leiden of een audit kan uitvoeren. Je bent ook in staat om medewerkers zoals een adviseur planningsmanagement, risicoadviseur, financieel adviseur/ kostendeskundige en projectondersteuner aan te sturen.

Je bent de verbinder met de financiële afdeling en de unit-controller van de organisatie.

Je rapporteert aan de projectleider.

2. Als manager projectbeheersing in het projectbeheersingsteam:
Zoals eerder aangegeven ondersteunt het projectbeheersingsteam projectleiders bij hun projecten. Daarnaast ontwikkelt het team werkinstructies en formats. Verder ondersteunt het team de programmamanagers en teamleiders met sturingsinformatie. Als manager projectbeheersing heb je hier een actieve sturing in.

Eisen
- De kandidaat heeft de afgelopen twee jaar geen arbeidsovereenkomst of geen tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de provincie Overijssel gehad.
- De kandidaat beschikt aantoonbaar over een voor de functie relevante afgeronde HBO/WO opleiding.
- De kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar werkervaring als manager projectbeheersing, binnen infrastructurele/civiele projecten en bij een overheidsinstantie in de periode 2011 tot heden.
- De kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 5 werkervaring met het uitvoeren van audits op projecten in de periode 2011 tot heden.
- Benoem 2 referenties (opdrachtgevers, functioneel of hiërarchisch) uit opdrachten van de afgelopen 3 jaar met wie we contact op kunnen nemen.

Gunningscriteria
- Beschrijf in de toelichting beknopt 2 opdrachten die u eerder heeft uitgevoerd die vergelijkbaar zijn met deze opdracht. Beschrijf per genoemde opdracht op welke manier deze vergelijkbaar is met onze opdracht, uw verantwoordelijkheden en .
- De Kandidaat heeft een IPMA diploma, is gecertificeerd auditor of heeft een vergelijkbare projectmanagement opleiding.
- De Kandidaat beschikt aantoonbaar over werkervaring in een IPM-team en het aansturen van een projectbeheersingsteam.
- Beschrijf in de toelichting beknopt waarom u deze opdracht graag wilt doen en welke aspecten deze opdracht aantrekkelijk voor u maken.

Competenties
- Pro-actieve houding en hands-on;
- Doortastend;
- Secuur en vasthoudend;
- Goede communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk;
- Teamplayer en verbinder in het projectteam en met de organisatie;
- Je laat in gedrag een duidelijke "blauwe voorkeur" zien;
- Je bent een sterke persoonlijkheid, je staat boven de materie. Je hebt een duidelijke visie op projectbeheersing en weet dit aan de andere rolhouders over te brengen.

CV
U voegt een CV van maximaal 3 pagina's A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

Interviews
De interviews zullen plaatsvinden op vrijdag 30 april 2021 tussen 09.00 en 11.30 uur. Het interview vindt plaats via TEAMS. Aanwezigheid op voornoemd tijdstip is vereist en Aanbieder/Kandidaat dient hier rekening mee te houden.

Aanleveren na gunning
VOG
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist