DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Rentmeester Gelderland 24 u/w

Standplaats: Deventer/Ugchelen (gedurende Corona veelal vanuit thuis werken)
Duur: start zsm t/m 31-12-2021
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 3 mei 2021

Binnen deze opdracht zal je als Rentmeester de volgende werkzaamheden uitvoeren binnen de gestelde functie:
•Voert werkzaamheden uit op het gebied van aankoop, ruilingen, pacht(beëindiging), erfpacht(beëindiging) in de provincie Gelderland binnen het handelingskader zoals deze geldt bij Staatsbosbeheer;
•Stelt overeenkomsten op en begeleidt het opstellen van overeenkomsten met wederpartijen op het gebied van pacht(beëindiging), aankoop en ruilingen;
•Begeleidt opdrachten voor het leveren van externe diensten zoals het uitvoeren van taxaties en bodemonderzoeken;
•Begeleidt subsidieaanvragen bij de provincie Gelderland;
•Begeleidt de logistieke, notariële, kadastrale en financiële afwikkeling van transacties;
•Begeleidt correspondentie en kan deze zelfstandig uitvoeren;
•Voert intern overleg met betrokkenen;
•De werkzaamheden worden uitgevoerd onder regie van de Rentmeester Gelderland .

Tevens dient de kandidaat binnen deze opdracht over de volgende kennis en competenties te beschikken en toe te kunnen passen.
•Kennis van relevante wet- en regelgeving van grondzaken, pachtzaken, erfpacht;
•Kennis van taxatieleer landelijk vastgoed;
•Algemene theoretische en praktisch gerichte administratieve kennis;
•Inzicht en ervaring in de structuur van de administratieve processen en beleidsterreinen van de organisatie;
•Vaardigheid in het verstrekken van informatie en administratief begeleiden van medewerkers;
•Vaardigheid in het opstellen van adviezen over grond aankoop, ruilingen, pacht en erfpacht
•Vaardigheid in het opstellen van overeenkomsten voor aankoop, ruilingen, pacht(beëindiging) en erfpacht(beëindiging);
•Vaardigheid om de werkzaamheden in teamverband met rentmeesters en medewerkers te verrichten;
•Vaardigheid in het voeren van onderhandelingsgesprekken;
•Komt bij een patstelling in een gesprek of onderhandeling zelf als eerste met een nieuw voorstel;

Uit het curriculum Vitae blijkt dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar beschikt over:
-Minimaal HBO denk- en werkniveau
-Lid Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR)

Wensen
U dient onderstaande wensen te beantwoorden.
1.Aantoonbare werkervaring in grondaankopen, grondverkopen, ruilingen en (erf)pacht
2.Aantoonbare werkervaring in het voeren van onderhandelingsgesprekken
3.Aantoonbare (werkervaring) werken bij overheid
4.Aantoonbare werkervaring met opdrachten voor Staatsbosbeheer
5.Aantoonbare werkervaring binnen de provincie Gelderland
6.Kan aantoonbaar maken dat hij/zij over goede administratieve vaardigheden beschikt
7.Kan middels de CV en de ingevulde referentie duidelijk maken aan de gevraagde werkzaamheden in "beschrijving opdracht" te voldoen.

De juiste kandidaat beschikt over de volgende kenmerken:
•Je bent ondernemend, communicatief sterk en in staat zowel interne als externe (strategische) relaties te onderhouden;
•Je hebt inzicht in (de ontwikkeling van) maatschappelijke verhoudingen en de positie van Staatsbosbeheer in de zakelijke en politiek bestuurlijke context;
•Je ben een teamplayer waarbij het teambelang belangrijker is dan het eigenbelang en draagt bij aan een tijdige en open communicatie;
•Je beschikt over een ruime mate van inzicht, creativiteit, en je neemt het initiatief.
•Je beschikt over de vaardigheden die vereist zijn voor het inschatten, oplossen en evalueren van in aard en inhoud sterk uiteenlopende, in de (onderlinge) belangensfeer conflicterende problemen;
•Kandidaat beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
•Je bent passend binnen het team;
•Je hebt ervaring met opdrachten voor Staatsbosbeheer;
•Je hebt ervaring met de positie van Staatsbosbeheer in de provincie Gelderland.

U dient een referentie (maximaal 5 jaar oud) met een opdracht-omschrijving toe te voegen en de vermelding van contactdetails.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist