DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Regisseur assetmanagement (11) 28 u/w

Standplaats: Arnhem
Duur: t/m 15-12-2021, start z.s.m.
Optie tot verlenging: Nee, geen optie tot verlening mogelijk
Reageren voor: 22 april 2021

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland

Regisseur assetmanagement
Opdrachtomschrijving
Als regisseur assetmanagement lever jij een bijdrage aan de ontwikkeling van onze infrastructuur in de regio Oost Nederland. Je taakaccent ligt hierbij op de zorg voor het Hoofdwegennetwerk (HWN), maar indien nodig spring je ook bij in het Hoofdvaarwegennetwerk (HVWN) en het Hoofdwatersysteem (HWS).

Bij de afdeling
Je komt te werken bij de Afdeling Samenwerking Landelijke Uitvoeringsorganisaties (SLU). SLU is de (gedelegeerd) opdrachtgever naar de interne opdrachtnemer en beheert hierbij het portfolio van opdrachten. Bij SLU gaat het om het realiseren van de productie op en aan de netwerken van de regio en zorgt de afdeling voor de verbinding tussen de regio en de landelijke uitvoeringsdiensten GPO, PPO en CIV of externe partners, zoals medeoverheden. Dit doen we door eisen te stellen vanuit het gebruik, de omgeving en assets. In de mixed realisatie en aanleg- en onderhoudsteams leveren wij de input vanuit omgevingsmanagement en assetmanagement.

Je verbindt
Je wordt de verbinding tussen de regio en de landelijke uitvoeringsdiensten. Als zelfstandig werkend regisseur begeleid je projecten van planstudie tot uitvoering. Hierbij behartig je de belangen van de verschillende organisatie onderdelen. Je bent verantwoordelijk voor de tot standkoming van afgewogen projectscopes en hebt een signaleringsrol ten aanzien van de budgettering. Na interne opdrachtverlening aan de uitvoerende afdelingen zie je er op toe dat de gevraagde producten conform afspraken geleverd worden. Je vormt je een beeld van de geleverde kwaliteit en stuurt bij indien nodig. Jouw werk is pas gedaan als een opgeleverd project overgedragen is aan een tevreden beheerder en het toekomstig onderhoud is geregeld. Tot slot geef je een advies aan de intern opdrachtgever over de decharge. Je draagt actief bij aan de invulling van professioneel opdrachtgeverschap aan projecten en adviseert de gedelegeerde opdrachtgever en je collega regisseur assetmanagement hierin. Je hebt daarbij de operationele doelen scherp voor ogen.

Samen met anderen
Je vervult een spilfunctie binnen Rijkswaterstaat met betrekking tot aanleg en onderhoudsprojecten. Je geeft vanuit een regisserende rol samen met andere regisseurs assetmanagement invulling aan assetmanagement door diverse partijen bij verschillende (deel) producten, adviezen en diensten te betrekken. Je regelt daarnaast op een toegewezen procesonderdeel in projecten en programma's de inbreng vanuit assetmanagement in de regio. Dit kan zowel in projecten als bij projecten van derden zijn. Continu heb je hierbij aandacht voor mogelijke verbeteringen van de (werk)processen. Je zorgt voor goede communicatie en effectieve afstemming gericht op de gewenste resultaten. Je onderhoudt als teamplayer 'pur sang' een relevant netwerk en zoekt in de keten de juiste mensen op om gezamenlijk de adviesproducten en -diensten met elkaar te verbinden.

Elke dag beter
In jouw werk zoek je steeds naar verbetermogelijkheden. Je zorgt er persoonlijk voor dat er meerwaarde wordt toegevoegd aan de procesonderdelen en aan regiospecifiek kennismanagement. Ook draag je bij aan actieve kennisontwikkeling in de plan-do-check-act (PDCA-) cyclus.

Organisatieonderdeel RWS Oost-Nederland
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

RWS Oost-Nederland is een organisatieonderdeel met een grote bestuurlijke omgeving en een groot nat en droog areaal. Bovendien is RWS Oost-Nederland een echte 'grote rivierendienst' met een aantal bovenregionale taken, zoals waterverdeling, internationale scheepvaart, waterkwantiteit en -kwaliteit. In de regio krijgen de nationale netwerken hun betekenis voor gebruikers en omgeving, in nauwe samenhang met de regionale en lokale netwerken. RWS in de regio is daarmee integraal verantwoordelijk voor een deel van de landelijke netwerken en integreert de aspecten die nodig zijn voor optimaal beheer, gebruik en ontwikkeling van deze netwerken.

De Regionale onderdelen van Rijkswaterstaat zijn integraal verantwoordelijk voor de bij RWS in beheer zijnde netwerken en voor het optimaal beheer, gebruik en de ontwikkeling van deze netwerken. Hier moet ook het spanningsveld gemanaged worden tussen Regionaal maatwerk enerzijds en Landelijke Prestaties en Uniformiteit anderzijds. De processen in de Regionale onderdelen van Rijkswaterstaat zijn vormgegeven vanuit het Assetmanagement en Omgevingsmanagement. Bij omgevingsmanagement staat niet zozeer het managen van de omgeving centraal, maar vooral vanuit goed relatiebeheer en klantencontact samenwerken met onze partners in de regio. Assetmanagement wordt strategisch en risicogestuurd ingevuld op basis van de hele levenscyclus van de assets. Naast Assetmanagement en Omgevingsmanagement wordt vanuit Vergunningverlening & Handhaving de initiatieven gereguleerd op de drie netwerken en houdt RWS integraal toezicht op de deze netwerken.

Eisen
- De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde HBO opleiding, in de richting van civiele techniek of technische bedrijfskunde.
- De aangeboden kandidaat heeft kennis van en minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met assetmanagement / beheer en onderhoud assets.
- De aangeboden kandidaat heeft kennis van en minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met opstellen klanteisen ten behoeve van projecten.
De aangeboden kandidaat heeft kennis van en minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met beoordelen areaalgegevens en opleveringen
- In verband met de werkzaamheden dient de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag te kunnen overleggen binnen 4-6 weken na start van de opdracht.
- De aangeboden kandidaat werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten). De aangeboden kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).
De aangeboden kandidaat verklaart, dit geldt ook op het moment dat hij/zij reeds een lopende opdracht binnen Rijkswaterstaat heeft, dat hij of zij rekening houdend met de geldende opzegtermijn beschikbaar is binnen 1 maand na gunning.

Wensen
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met omgevingsmanagement en/of bestuurlijke invloeden
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met in projectteam / afdeling samenwerken met andere vakgebieden
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met verbinden van (tegengestelde) belangen tussen project - opdrachtgever, tussen RWS - stakeholder, tussen projecten en tussen stakeholders onderling.

CV
Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring en opleidingen van de kandidaat. Dit is in het Nederlands opgesteld en in een Word-formaat van maximaal 7 pagina's A4.
- In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum [mm-jjjj] van de werkzaamheden te zijn vermeld.
- Benoem bij elke opleiding of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald.
- De werkervaring/ kennis zoals gevraagd in de eisen moet middels concrete voorbeelden en toelichting duidelijk zijn benoemd.
- De werkervaring/kennis zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn.

Aanleveren na gunning
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) met screeningspunten 11, 12, 13 en 41
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist