Projectleider Wet Open Overheid

Solliciteer op de website van de werkgever

Als projectleider Wet open overheid (Woo) ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding en van de implementatie van de Wet open overheid bij Agentschap Telecom. Het doel van de wet is overheden en semi-overheden transparanter te maken om zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter te dienen.
De wet wil bereiken dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Met de Woo is alle beleidsinformatie direct en actief, openbare informatie. Onder het project Woo vallen meerdere deelprojecten zoals de uitvoering van een impactanalyse, het opstellen van meerjarenplan Wet open overheid. Daarnaast behoort het opstellen van een implementatieplan en daarmee de uitvoering van de implementatie-activiteiten tot de resultaten van de opdracht. Je takenpakket is gericht op de planning, bewaking, coördinatie en deels uitvoering van activiteiten die leiden tot het behalen van de doelen en resultaten binnen het project.
Tijdens de looptijd van het project onderhoud je contacten met alle belangrijke stakeholders binnen Agentschap Telecom, relevante ketenpartners (waaronder Dictu) en andere organisaties in o.a. het domein van open data, archief en IT. Daarnaast zoek je zelfstandig en actief de verbinding tussen het project en andere (deel)projecten binnen AT. Dit geldt voor de projecten zoals Gegevensmanagement, Implementatie BIO , Actieve Openbaarheid, Digitale Archieven op orde maar ook met innovatieve ontwikkelingen.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden
* Plant en bewaakt de uitvoering van de werkzaamheden binnen de kaders van het project;* Draagt zorg voor rapportage over voortgang, besteding van (financiële) middelen en beslismomenten;• Stemt af met bij het project betrokken partijen zowel binnen Agentschap Telecom, diensten van EZK als daarbuiten;
* Draagt zorg voor de toetsing en verantwoording van behaalde resultaten;* Onderhoudt een relatienetwerk bij Agentschap Telecom maar ook bij relevante ketenpartners binnen het domein van open data, archivering en IT;
* Initieert en bevordert samenwerking met stakeholders;
* Bewaakt en beheert contacten met partijen/belanghebbenden;
* Creëert draagvlak voor het project; * Zorgt voor verbinding met doelen van andere projecten/programma’s binnen Agentschap Telecom op het gebied van open data, archivering en (wettelijke) ontwikkelingen
Uren:
36
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

Voor het Agentschap Telecom van het Ministerie van EZK zijn we op zoek naar een Projectleider Wet Open Overheid (36 uur | z.s.m. | 6 mnd., met optie tot verlenging).
Wat wij bieden

Wij kunnen je via een interim constructie (uurtarief in overleg) of detacheringsconstructie (inschaling conform cao-Rijk) door bemiddelen. Dit betreft een opdracht voor circa 6 maanden, met optie tot verlenging voor 36 uur in de week.
JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Vaardigheden

* WO-werk- en denkniveau, in de richting van bestuurskunde, informatiekunde, rechten of soortgelijk.* Meerjarige ervaring (opgedaan in de afgelopen 3 jaar) op het gebied van realisatie van oplossingen in complexe veranderingen gericht op informatievoorziening binnen de Rijksoverheid* Aantoonbare ervaring in het werken bij de rijksoverheid als adviseur of projectleider in projecten op het snijvlak van informatievoorziening, open data, digitale archivering* Aantoonbare ervaring als senior adviseur/projectleider in projecten gericht op de ondersteuning bij het implementeren van wettelijke initiatieven op het gebied van dienstverlening of informatiekundige onderwerpen

Opleiding

hbo,wo

Wat wij bieden

Ben je enthousiast geworden? Reageer dan direct. Deze procedure heeft een korte looptijd, dus stuur uiterlijk 14-4-2021 voor 12.00 je motivatie en cv op.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze recruiter Willem van Son via willemvanson@jsconsultancy.nl | 06-82929819tijdelijk
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later