Gemeente Amsterdam

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Adviseur Schuldhulpverlening

Je behandelt meldingen en aanvragen voor de schuldhulpverlening van ondernemers. Je brengt de hulpvraag goed in kaart en adviseert over passende ondersteuning/ dienstverlening. Denk hier onder meer aan budgetcoaching, financiële en administratieve ondersteuning en andere schulddienstverlening. Je voert regie over het schuldhulpverleningstraject van de zelfstandige.

Dit ga je doen

 • Informeert ondernemers over de mogelijke dienstverlening, zoals schuldhulpverlening, financiële ondersteuning (Bbz), coaching;
 • Voert (advies) gesprekken met ondernemers die ondersteuning zoeken;
 • Verwijst door naar maatschappelijk dienstverleners en/of gespecialiseerde schuldhulpverleningsbureau’s;
 • Behandelt aanvragen voor deze ondersteuning, neemt besluiten en stelt hiervoor brieven op;
 • Voert regie over het schuldhulpverleningstraject van de ondernemers;
 • Blijft op de hoogte van gebieds- en doelgroepgerichte projecten waarbij ondernemerschap wordt ingezet als instrument.
Wij vragen Ingeklapt
 • Hbo werk- en denk­ni­veau;
 • Op­lei­ding hbo SJD, Rech­ten, MER of ver­ge­lijk­ba­re aan­toon­ba­re werk­er­va­ring is een pre;
 • Cij­fer­ma­tig in­zicht;
 • Ken­nis van de van toe­pas­sing zijn­de wet- en re­gel­ge­ving (so­ci­aal recht, fis­caal recht, on­der­ne­mings­recht, fail­lis­se­ments­recht, be­slag- en exe­cu­tie­recht, Wsnp, Bbz, NVVK en Vtlb) is een pre;
 • Af­fi­ni­teit met on­der­ne­mer­schap, so­ci­a­le ze­ker­heid en/​of ar­moe­de­be­leid;
 • Een flexi­be­le werk­in­stel­ling;
 • Leer­vaar­dig;
 • Af­fi­ni­teit met on­der­ne­mer­schap.
Competenties Ingeklapt
 • Ana­ly­tisch ver­mo­gen
 • Snel­heid van be­grip
 • Klant­ge­richt­heid
 • Re­la­tie­be­heer
 • Re­sul­taat­ge­richt­heid
 • Stress­be­sten­dig
Wij bieden Ingeklapt
 • Een ar­beids­over­een­komst voor de duur van 1 jaar.
 • Je sa­la­ris is mi­ni­maal € 2.756,- en maxi­maal € 4.048,- bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 9) op ba­sis van 36 uren per week.
 • Wer­ken in een di­ver­se stad met goe­de be­reik­ba­re lo­ca­ties in Am­ster­dam en de kans je te blij­ven ont­wik­ke­len.
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, o.a. op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van jouw jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen. Voor een over­zicht van alle ove­ri­ge ar­beids­voor­waar­den, klik hier.
De organisatie Ingeklapt

Werk, Participatie en Inkomen wil iedere bijstandsgerechtigde zo goed mogelijk binnen het bereik van werk brengen. Daarbij is werken het doel en participeren de norm.

De teams ondersteunen mensen die niet op eigen kracht aan het werk of uit de uitkering komen. Het doel hiervan is de uitstroom naar zo regulier mogelijk werk op de arbeidsmarkt, zonder inkomensondersteuning.

Sollicitatieprocedure Ingeklapt

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 22 april 2021 via de sollicitatiebutton.

Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.

Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers.

Acquisitie stellen we niet op prijs.

Uren:
32 - 36 (2 fte)
Dienstverband:
fulltime, parttime
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

Opleiding

Hbo

Wat wij bieden

Salaris:
€ 4.048,-
Contract:
Parttime - Fulltime (Parttime fte)