DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Projectleider-business consultant digitale toegankelijkheid (11) 32 u/w

Standplaats: Alphen aan den Rijn
Duur: 6 maanden, start zsm
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 14 april 2021

Organisatie
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega's en een teamleider. Een groot aantal collega's werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Opdracht
Vanaf 23 september 2020 moeten alle (semi-)overheidswebsites voldoen aan de Europese standaard voor digitale toegankelijkheid (EN 301 549). Dit gaat over techniek, vormgeving en teksten. Voldoen aan deze standaard betekent dat alle digitale informatie voor iedereen bruikbaar en geschikt is, dus voor inwoners en medewerkers met én zonder beperking. Onder deze wetgeving vallen alle websites en apps van de gemeente, en ook alle documenten en andere zaken die via deze websites en apps ontsloten worden.

Het project digitale toegankelijkheid websites vanuit de opgave Informatisering en Digitalisering heeft hiervoor, in samenwerking met het team Bestuursondersteuning & Communicatie (B&C) een inventarisatie gedaan van websites van de gemeente Alphen aan den Rijn. In de toegankelijkheidsverklaring, op 23 september gepubliceerd op onze website, zijn acht websites opgenomen met de meeste impact op de inwoners. Begin april toetst een onafhankelijk extern bureau of deze acht websites aan alle 141 criteria voldoen.

Opdracht
Stel een communicatieplan op richting de organisatie;
Inventariseer alle website uitingen door en namens de gemeente;
Analyseer het gebruik en sluit niet of nauwelijks gebruikte websites af in overleg met de businesseigenaar en verantwoordelijk team;
Maak voor de overgebleven interne en externe websites een plan om te gaan voldoen aan de wet digitale toegankelijkheid:
Rekening houdend met de noodzakelijke inspanning;
Mogelijk aflopen van contracten met externen partijen;
Dat alle websites uiteindelijk gekoppeld zijn aan de hoofdwebsite van de gemeente Alphen aan den Rijn voor optimale vindbaarheid;
En stel een beleidsplan op inclusief processen, voor de borging van de centrale regie op alle uitingen;
Neerzetten van de organisatieverantwoordelijkheid voor digitale toegankelijkheid inclusief alle andere uitingen, zoals, nieuwsbrieven, flyers en andere papieren uitingen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare kennis van- en werkervaring met digitale toegankelijkheid;
2. Aantoonbare werkervaring als projectleider;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als business consultant/adviseur in de afgelopen 8 jaar (35 punten);
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider op het gebied van digitalisering in de afgelopen 8 jaar (35 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijke instelling (10 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het opzetten van opstellen van een beleidsplan (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties:
Analytisch;
Kan de boodschap goed overbrengen;
Weet met weerstand om te gaan;
Kan hoofdzaken van bijzaken scheiden.

Overige informatie
De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 21 april 2021 van 14:00 uur tot 17:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 20 april 2021 bericht.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist