Programmamanager integrale KRW opgave 32 u/w

Solliciteer op de website van de werkgever

Standplaats: Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2, 7006 GG Doetinchem
Duur: 01-06-2021 t/m 31-05-2022
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 12 mei 2021

Beschrijving context en behoefte
Het waterschap zal de komende jaren tot 2027, 4 RWZI's gefaseerd ombouwen. In 2027 dient de emissie vanuit de 4 RWZI's te zijn gereduceerd t.b.v. de KRW opgave voor het watersysteem. Uitgangspunten: snelheid maken en realisatie in samenhang met de ontwikkelingen in onze omgeving.
Naast de inhoudelijke en procesmatige opgave voor de 4 RWZI's, willen we leren; leren door te doen. We zien dit ook als organisatie ontwikkelvraagstuk. We vragen een kandidaat die het vermogen heeft om dat gesprek te faciliteren en dit verder uit te werken en uitkomsten te borgen. Rollen van kandidaat: "goed" neerzetten van de opdrachten op projectniveau en verbinder tussen de programma's watersysteem en waterketen en externe stakeholders.

De Unit Programma Waterketen is op zoek naar een Programmamanager integrale KRW opgave:
Je hebt regie op het geheel en overziet de opgave.
Je vervult namens de programmamanagers keten en systeem de rol van opdrachtgever en maakt onderdeel uit van de regiegroep, je bent de linking pin tussen regiegroep en projectteams.
Je realiseert samen met projectmanagers langs vastgestelde projectmanagementprocedures, de opgaves van verkenning tot en met overdacht aan de beheerorganisatie.
Je hebt een stevigheid waarin je het bovengeschetste spel/ proces doorgrondt en in staat bent sturing te geven. Je kunt verbinden en stuurt op rolduidelijkheid; legt de bal neer waar deze zou moeten liggen.
Je hebt het vermogen om de losse elementen die bepalend zijn voor het behalen van het doel, te over- en doorzien en het samenspel van de losse elementen te sturen. Denk hierbij aan (lopende) gebiedsprocessen, vergunningverlening, rolverdeling met zakelijke dienstverleners, visie waarde van de waterketen 2050, droogteopgaven etc).
Je bent is staat te sturen binnen de kaders van tijd en geld en escaleert wanneer nodig.
Je organiseert ambtelijke afstemming o.a. Programma managementteam en regie-/stuurgroep.
Je weet het ambtelijk bestuurlijke spel te doorzien en te organiseren.
Je kunt adviseurs, managers en directie in positie zetten of helder maken als dat onvoldoende gebeurt c.q. doorziet het ambtelijke spel en leert dat anderen te spelen.
Je bent in staat om mensen in hun kracht te zetten.
Kernwoorden: ervaren, overzicht en regie, proces, uitlijnen en samenhang, ambtelijk-bestuurlijk slim

Uit het curriculum vitae blijkt dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar beschikt over:
• HBO+/ WO niveau;
• recente ervaring als programmamanager gedurende de afgelopen 8 jaar met projecten met een minimale looptijd van 2 jaar en een minimale omvang van 5 M euro;
• ervaring met minimaal één project waarbij ook organisatie-ontwikkelingsgroei vraagstukken aan de orde waren, gedurende de afgelopen vijf jaar gerekend vanaf de uiterlijke datum van aanmelding.

Wensen
U dient aan te geven of en in hoeverre de door u aangeboden kandidaat aan onderstaande wensen voldoet. Per wens motiveert u waarom kandidaat aan deze wens(en) voldoet (middels het uploaden van een motivatiedocument - maximaal 1 A4 - per wens).
1. De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring in complexe planvormingstrajecten binnen de watersector. In de motivatie dient verbinding te worden gemaakt met de context die in de inleiding is beschreven, waaronder het ambtelijk-bestuurlijk samenspel.
2. De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring binnen de overheid op het gebied van organisatieontwikkeling. In de motivatie dient de ervaring beschreven te worden aan de hand van een voorbeeld en de aanpak van kandidaat.

De juiste kandidaat beschikt in de hoogste mate over de volgende kenmerken:
- Je kunt zowel vanuit dienend leiderschap opereren als mensen in hun kracht te zetten;
- Je kunt resultaatgericht en daadkrachtig optreden vanuit het realiseren van doelen;
- Je bent in staat te verbinden en past in het team;
- Je hebt gevoel voor organisatorische verhoudingen en creëert draagvlak.

U dient een referentie toe te voegen met vermelding van contactdetails.

Geplande datum matchgesprek:
Woensdag 26 mei 2021 en/ of donderdag 27 mei 2021 worden de betreffende kandidaten digitaal gezien. In verband met Covid19 vinden de matchgesprekken via MS Teams plaats.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later
Contactgegevens

Maya Toekoen
085-0201022
maya.toekoen@dcengineers.nl

DC Engineers B.V.
Chroomstraat 36
2718RR,  Zoetermeer