Senior adviseur bedrijfsvoering 20 u/w

Solliciteer op de website van de werkgever

Standplaats: Venray
Duur: 28-4-2021 t/m 31-10-2021
Optie tot verlenging: 2 x 3 maanden
Reageren voor: 15 april 2021

Opdrachtomschrijving
De Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord zoekt een Juridisch Adviseur.

Zeven gemeenten in de regio Limburg-Noord (Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray) werken samen op het gebied van inkoop van participatie, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning.

Inkoop sociaal domein
De gemeenten hebben de inkoop van diensten in het sociaal domein centraal belegd bij de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord. Deze organisatie sluit voor de regiogemeenten raamovereenkomsten met aanbieders en faciliteert de ontwikkeltafels, een overlegstructuur waarin gemeenten en aanbieders de overeenkomsten vanuit de innovatiegedachte doorontwikkelen.

Doelstelling
Vanuit de dialoog met aanbieders willen de gemeenten komen tot innovatie binnen de verschillende domeinen. Innovatie betekent onder meer nieuwe producten, diensten en samenwerkingsverbanden en het vergroten van effectiviteit en efficiëntie.

Opdrachtomschrijving
De Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord, hierna te noemen MGR, gaat uitbreiden. Naast de module "opdrachtgeven in het sociaal domein" wordt aan de MGR per 1 januari 2022 een tweede module toegevoegd. Deze module heeft de werknaam "beschermd wonen / maatschappelijke opvang".

In deze module worden activiteiten zoals het bevoorschotten en afrekenen van zorgkosten met zorgaanbieders en gemeenten, de monitoring, financiële rapportages, het contractmanagement en -beheer ondergebracht.

Deze uitbreiding van de MGR vraagt om een stevige adviseur bedrijfsvoering die naast het ontwerp van een stuk van onze organisatie ook de implementatie ervan voor zijn/haar rekening kan nemen. Daarbij gaat onze gedachte uit naar een specialist met veel relevante werkervaring bij gemeenten en/of gemeenschappelijke regelingen.

Concreet gaat het om:
Het ontwerpen van werkprocessen;
In kaart brengen benodigde capaciteit en bijbehorende kennis en vaardigheden;
Uitwerken welke activiteiten in eigen beheer moeten en welke moeten worden uitbesteed aan een hostende partij;
In samenwerking met een jurist uitwerken van de benodigde mandaten;
Uitwerken van functieprofielen;
Opzetten van de treasury: treasurystatuut, liquiditeitenplanning, werkproces;
In samenwerking met een financieel adviseur aanpassen van de begroting;
Afstemming van deze werkzaamheden met de deelnemende gemeenten en het voorbereiden van besluitvorming door het bestuur hierover.

Kandidaatomschrijving
Conceptueel denker;
Bouwer;
Organisatie- en politieke sensitiviteit;
Hands-on;
Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in de bedrijfsvoering/ bedrijfskunde/gemeentefinanciën bij gemeenten en/of gemeenschappelijke regelingen;
Een afgeronde HBO of WO opleiding op bedrijfskundig of bedrijfseconomisch terrein;
Werkervaring als adviseur bij of voor een gemeente of een gemeentelijk samenwerkingsverband;
Minimaal 4 jaar aantoonbare inhoudelijke kennis en ervaring met het opzetten en door-ontwikkelen van de bedrijfsvoering en de advisering daarover in de afgelopen 10 jaar;
Volwaardige gesprekspartner voor projectleider en directie van de MGR en adviseurs van de deelnemende gemeenten, gevoel voor politieke verhoudingen en overige externe partijen.

Eisen
- Op CV aantoonbaar tenminste 5 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 7 jaar in de bedrijfsvoering, bedrijfskunde, gemeentefinanciën bij gemeenten en/of gemeenschappelijke regelingen. Dit moet duidelijk en meetbaar blijken uit de functie, werkzaamheden, gewerkte periodes en werkgevers/ opdrachtgevers die op het CV vermeld staan.
- Op CV aantoonbaar tenminste een afgeronde HBO opleiding op bedrijfskundig of bedrijfseconomisch terrein.

Gunningscriteria
- Op CV aantoonbaar tenminste 4 jaar werkervaring opgedaan in de afgelopen 10 jaar met het opzetten en door-ontwikkelen van de bedrijfsvoering en de advisering daarover binnen een gemeente en/of gemeentelijk samenwerkingsverband.
- Op CV aantoonbaar per direct, toch uiterlijk 28 april 2021 inzetbaar voor gemiddeld 20 uur per week, gedurende de periode van deze opdracht. Vermeld dit duidelijk op het CV!

Aanleveren bij offerte
Diploma opleiding

Interviewplanning
De Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord nodigt 3 kandidaten uit voor een gesprek. De gesprekken zullen plaatsvinden op woensdagochtend 21 april 2021. Wij verzoeken de kandidaten hier uitdrukkelijk rekening mee te houden.

Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Volwaardige gesprekspartner voor projectleider en directie van de MGR en adviseurs van de deelnemende gemeenten, gevoel voor politieke verhoudingen en overige externe partijen, weging: 10%
comptabiliteit met het team 5%
gestelde eisen in de opdracht 10%
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later
Contactgegevens

Mandy Blokhuis
085-0201022
mandy.blokhuis@dcengineers.nl

DC Engineers B.V.
Chroomstraat 36
2718RR,  Zoetermeer