Projectleider uitvoering quick scan ventilatie (12) 36 u/w

Solliciteer op de website van de werkgever

Standplaats: diverse locaties door land - standplaats Utrecht
Duur: t/m 01-08-2021, start z.s.m.
Optie tot verlenging: Ja, 1 x maximaal 12 maanden na afloop initiële opdracht
Reageren voor: 15 april 2021

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Opdrachtomschrijving
Wil jij een tastbare bijdrage leveren aan een veilig binnenklimaat kantoren en vastgoedobjecten van Rijkswaterstaat?

Kantoren, verkeerscentrales, steunpunten, loodsen en vuurtorens; al deze objecten bevinden zich in de strategische vastgoedportefeuille van Rijkswaterstaat. We hebben ze hard nodig om onze werkzaamheden voor de Nederlandse infrastructuur goed uit te kunnen voeren. Een deel van onze collega's werkt vanuit een kantooromgeving.
Deze werkomgeving is van essentieel belang en moet veilig zijn zeker gezien COVID-19.

Veel gebouwenbeheerders zijn daarom momenteel bezig met onderzoek naar ventilatie in gebouwen in verband met COVID-19'. Zo ook Rijkswaterstaat. Nu er een vaccinatie aan komt, ontstaat de mogelijk dat panden op termijn open gaan. Voordat het zo ver is, moet inzichtelijk zijn of het ventilatie systeem in de panden niet tot een verhoogd risico leidt mbt COVID 19.
Daarom heeft het RVB een methode opgesteld om snel tot inzicht te komen of ruimtes en de ventilatie voldoet aan de 'RIVM-richtlijn voor ventilatie en COVID-19' en aan de norm uit de Arbocatalogus. De methode - de quick scan ventilatie, hebben wij toegepast voor 14 panden die naar alle waarschijnlijkheid als eerst open gaan. De scan is uitgevoerd door een adviseur klimaatinstallatie.

De eerste 14 panden zijn voorzien van een quick scan. De volgende fase (2) behelst circa 35 panden die van een quick scan moeten worden voorzien.
Deze laten wij uitvoeren door een adviseur klimaatinstallaties

Opdrachtomschrijving
Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de quick scan conform bijgevoegde bijlagen. Je plant de afspraken in samenspraak met de projectmanager vanuit Rijkswaterstaat en onderhoud daarmee de voortgang.
Je verstrekt informatie aan de locatiemanagers en koppelt terug aan de projectmanager. Je voert de werkzaamheden (de quick scan) zelfstandig uit en maakt per locatie een rapportage en van alle gebouwen een overall overzicht inclusief een toelichting.
Je adviseert tevens Rijkswaterstaat over de staat van de aangetroffen installaties.

Competenties die van belang zijn:
- Je beschikt over de noodzakelijke ervaringen en vaardigheden op het gebied van onderzoeken, adviseren, evalueren, presenteren, mondeling en schriftelijk rapporteren;
- Je bent collegiaal en gericht op samen werken;
- Je heb een proactieve werkhouden, bent pragmatisch, klantegericht, communicatief, analytisch en je bent in staat om ontwikkelingen en knelpunten tijdig te signaleren en analyseren

Organisatieonderdeel RWS Corporate Dienst
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.
Onze Corporate Dienst (CD)vervult een prominente rol in de bedrijfsvoering van Rijkswaterstaat. De CD zorgt voor ondersteuning bij de uitvoering van primaire werkprocessen van het Bestuur, de Bestuursstaf en de RWS-organisatieonderdelen. Dit gebeurt door het leveren van excellente diensten tegen zo laag mogelijke kosten op het gebied van HRM, communicatie, facilitaire en financiële dienstverlening en bestuurlijke juridische zaken en vastgoed.

De afdeling - Vastgoedmanagement
De afdeling Vastgoedmanagement is proactief en aanspreekbaar op het zakelijk en efficiënt inzetten van gronden en gebouwen, met als doel het bijdragen aan het optimaal presteren van het primair proces van RWS. De afdeling heeft een omvang van 35 - 40 fte en verzorgt strategische adviezen op portefeuilleniveau voor zowel gebouwen als gronden aan het bestuur van Rijkswaterstaat en aan de andere organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Voor de gebouwenportefeuille is de afdeling ook verantwoordelijk voor het asset- en propertymanagement.

Eisen
- De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde HBO opleiding, in de richting van installatie techniek.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en werkervaring met advisering over klimaatinstallaties.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en werkervaring met het uitvoeren van technische inspecties en/of keuringen.
De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en werkervaring met overheden (gemeente, Provincie of Rijksoverheid).
- In verband met de werkzaamheden dient de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag te kunnen overleggen binnen 4-6 weken na start van de opdracht.
- De aangeboden kandidaat werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten). De aangeboden kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).
De aangeboden kandidaat verklaart, dit geldt ook op het moment dat hij/zij reeds een lopende opdracht binnen Rijkswaterstaat heeft, dat hij of zij rekening houdend met de geldende opzegtermijn beschikbaar is binnen 1 maand na gunning.

Wensen
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met het uitvoeren van inspecties en het adviseren over de uitkomsten van deze inspecties
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met de werking van klimaatinstallaties, werking van deze installaties met betrekking tot gezondheidsrisico's.
- De aangeboden kandidaat is in het bezit van een VCA-certificaat 'Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCU' (VOL-VCA).

CV
Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring en opleidingen van de kandidaat. Dit is in het Nederlands opgesteld en in een Word-formaat van maximaal 7 pagina's A4.
- In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum [mm-jjjj] van de werkzaamheden te zijn vermeld.
- Benoem bij elke opleiding of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald.
- De werkervaring/ kennis zoals gevraagd in de eisen moet middels concrete voorbeelden en toelichting duidelijk zijn benoemd.
- De werkervaring/kennis zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn.

Aanleveren na gunning
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) met screeningspunten 11, 12, 13 en 41
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later
Contactgegevens

Cheyenne Locadia
0850201022
Cheyenne.locadia@dcengineers.nl

DC Engineers B.V.
Chroomstraat 36
2718RR,  Zoetermeer