Senior Beleidsmedewerker Participatie en Onderwijs (12) 32 u/w

Solliciteer op de website van de werkgever

Standplaats: Naaldwijk
Duur: 9 maanden, start z.s.m.
Optie tot verlenging: Ja, 1x 6 maanden
Reageren voor: 13 april 2021

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met bijna 110.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve organisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We werken opdrachtgericht en sturen op resultaten waarbij het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Beleid
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster signaleren en initiëren ontwikkelingen in de maatschappij, om deze vervolgens te vertalen naar visie en strategie om de doelen te bereiken. Het gaat daarbij om alle beleidsdomeinen van de gemeente, denk aan economie, ruimte, veiligheid, onderwijs, zorg, sociale zaken, etc. Het cluster beheert hierbij de middelen en voert op hoofdlijnen regie op de realisatie. Collega's werken op een interactieve manier met de stakeholders in de maatschappij, met de collegae binnen de gemeentelijke organisatie en met het bestuur. Het cluster bestaat uit 3 teams: Samenleving, Economie Ruimte en Mobiliteit, Veiligheid en Duurzaamheid.

Opdracht
Wij zijn op zoek naar een collega die tot het einde van het jaar aan de slag gaat met participatie en onderwijs. Dit in samenwerking met je collegae van team Samenleving.

- Je brengt in beeld wat er op het gebied van onderwijs moet gebeuren en vertaalt dit naar de Lokale Educatieve Agenda (LEA). Hierin incorporeer je het Nationaal Programma Onderwijs. Dit in overleg met het onderwijsveld.
- Je lijnt samen met de collega's op het gebied van onderwijs de werkzaamheden uit en zorgt voor prioritering hierin resulterend in een werkplan 2021. Een aantal urgente zaken zal je zelf oppakken.
- Je lijnt de aanpak uit van de gemeentelijke onderwijstaken zoals onderwijs & zorg, thuiszitters en aantakking onderwijs bij de jeugdhulp.. Dit in overleg met betrokken collegae en strategisch regisseurs.
- Je helpt de collegae met het opstarten van nieuwe werkzaamheden.
- Je adviseert collega's over beleid, uitvoering en de besluitvorming. Zoals bij het door ontwikkelen van de integrale aanpak voor sociale problematiek waarbij we de sociale wetgeving als middel gebruiken om gezamenlijk tot een oplossing te komen;
- Je schrijft beleidsplannen en beleidsnotities waarbij je de kaders van de gemeente bewaakt en invulling geeft aan de strategische doelen van de gemeente;
- Je participeert actief in de transformatie van het sociaal domein waarbij het integraal werken centraal staat. Je kijkt dus verder dan de participatiewet en de verantwoordelijkheden van de gemeente;
- Je bent medeverantwoordelijk voor de nieuwe wet inburgering.
- Je vertegenwoordigt de gemeente in de arbeidsmarktregio. Je levert een actieve inhoudelijke bijdrage aan de regionale beleidsontwikkeling en de vertaling hiervan naar het Westland. Je zorgt ervoor dat de belangen van Westland geborgd zijn en je bewerkstelligt dat de samenwerking het resultaat versterkt.

In deze functie werk je in een politiek bestuurlijke omgeving. Daarom stem in je in deze functie voortdurend af met College en Raad. Niet alleen mondeling maar ook via college- en raadsvoorstellen. Je draagt tevens bij aan de P&C.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een gevolgde wo bachelor opleiding.

Gunningscriteria
2. Een afgeronde wo bachelor opleiding.
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de rol van Beleidsmedewerker /- Adviseur in de afgelopen 10 jaar.
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen de overheid binnen het Sociaal Domein op strategisch niveau in de afgelopen 7 jaar.
5. Aantoonbare werkervaring met de gemeentelijke onderwijs taken in de afgelopen 7 jaar (duidelijk weergegeven in het cv).
6. Aantoonbare werkervaring binnen het werkveld participatie in de afgelopen 7 jaar (duidelijk weergegeven in het cv).
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 3 jaar.

Competenties
- Je bent strategisch onderlegd en in staat om op een inspirerende manier beleid uit te lijnen naar programmering.
- Je weet collega's te betrekken, enthousiasmeert en legt uit over het hoe en waarom.
- Je bent doortastend, hebt het vermogen om breed te kijken (en te doen!) en beschikt over een flinke dosis creativiteit.
- Je werkt graag en goed samen met anderen.
- Je bent resultaatgericht en communicatief vaardig.
- Je werkt planmatig.
- Je kunt schakelen tussen abstract denken en praktisch handelen.
Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: ma - vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 19 april 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 16 april 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later
Contactgegevens

Cheyenne Locadia
0850201022
Cheyenne.locadia@dcengineers.nl

DC Engineers B.V.
Chroomstraat 36
2718RR,  Zoetermeer