Adviseur omgeving baggeren en bergingen (10) 18 u/w

Solliciteer op de website van de werkgever

Standplaats: Middelburg
Duur: t/m 31-03-2022, start z.s.m.
Optie tot verlenging: Ja, 2 x maximaal 12 maanden na afloop initiële opdracht.
Reageren voor: 15 april 2021

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Opdrachtomschrijving
Baggeren en Bergingen is een landelijk onderhoudsproject waarbinnen al het zoute onderhoudsbaggerwerk op Rijkswaterstaat areaal wordt uitgevoerd. Onder dit areaal vallen bijvoorbeeld de Eemsgeul, de Waddenzee, grote geulen op de Noordzee, de Oosterschelde- en Westerscheldehavens en de havens van IJmuiden en Rotterdam.

Met een klein team worden verschillende aannemers over het gehele land aangestuurd zodat havens en vaargeulen voldoen aan de gestelde dieptes en breedtes. Het team Omgevingsmanagement van het project richt zich voornamelijk op het conditioneren van het onderhoudsbaggerwerk, contact met het Bevoegd Gezag en het onderhouden van de relaties met alle regio's van Rijkswaterstaat die opdrachtgever zijn voor dit project.

Om dit centraal aan te kunnen sturen vanuit Rotterdam heeft het project in iedere regio ondersteuning van een regionale Omgevingsmanager. Voor deze rol is het ongeveer 1x per maand nodig een dag op ons kantoor in Rotterdam aanwezig te zijn.

Wat ga je doen
Jij bent de regionale omgevingsmanager voor de bagger en bergingen werkzaamheden in Zeeland. Voor het landelijk project ben je het aanspreekpunt binnen de regio, maar voor de regio ben je ook het aanspreekpunt voor het project.

Jij bent als regionale Omgevingsmanager verantwoordelijk voor
- Het raakvlakmanagement van alle regionale projecten
- Stakeholdermanagement binnen de regio Zeeland
- Beheren en opstellen van convenanten en overeenkomsten met derden
- Conditionering met regionale aspecten, zoals bijvoorbeeld het vaststellen van
verspreidingslocaties, de Wet Natuurbescherming en Beheerplannen van N2000 gebieden.

Eisen
- De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde Hbo-opleiding in een van de volgende richtingen: planologie, ruimtelijke ordening, milieukunde, bestuurskunde of bedrijfskunde.
- De aangeboden kandidaat beschikt over minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van omgevingsmanagement binnen een overheidsorganisatie.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar ervaring op het gebied van stakeholdermanagement (verzamelen issues per stakeholder en voeren gesprek).
- De aangeboden kandidaat heeft werkervaring in het vertalen van klanteisen naar een KES en gewerkt met het systeem Relatics.
- De aangeboden kandidaat heeft kennis van relevante wet- en regelgeving zoals vergunningen, natuurbescherming, kabels en leidingen).
- In verband met de werkzaamheden dient de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag te kunnen overleggen binnen 4-6 weken na start van de opdracht.
- De aangeboden kandidaat werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten). De aangeboden kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).
De aangeboden kandidaat verklaart, dit geldt ook op het moment dat hij/zij reeds een lopende opdracht binnen Rijkswaterstaat heeft, dat hij of zij rekening houdend met de geldende opzegtermijn beschikbaar is binnen 1 maand na gunning.

Wensen
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met conditioneringen als adviseur omgevingsmanagement (zoals kabels & leidingen, archeologie, niet gesprongen explosieven, flora en fauna etc).
- De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het inventariseren welke vergunningen nodig zijn en het aanvragen van vergunningen (bijv. Wnb, Waterwet, Wro) en minimaal 1 jaar ervaring met het verzamelen en verwerken van klanteisen.
- De aangeboden kandidaat heeft ervaring bij Rijkswaterstaat opgedaan in de afgelopen 5 jaar.
- De aangeboden kandidaat heeft kennis van het (Delta)areaal in Zeeland, binnen of buiten RWS.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar kennis van en ervaring met hedendaagse organisatieprincipes als Lean, agile, scrum.

Essentiele Competenties:
- samenwerken (teamplayer) en goede communicatieve- en sociale vaardigheden;
- zelfstandig werken, goed overzicht kunnen houden over lopende vragen en acties;
- durf en lef om van elkaar te leren en elkaar aan te spreken;
- bestuurlijke sensitiviteit;
- omgevingsbewustzijn;
- ondernemend/denken in kansen;
- empathisch vermogen;
- klant- en resultaatgericht.

CV
Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring en opleidingen van de kandidaat. Dit is in het Nederlands opgesteld en in een Word-formaat van maximaal 7 pagina's A4.
- In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum [mm-jjjj] van de werkzaamheden te zijn vermeld.
- Benoem bij elke opleiding of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald.
- De werkervaring/ kennis zoals gevraagd in de eisen moet middels concrete voorbeelden en toelichting duidelijk zijn benoemd.
- De werkervaring/kennis zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn.

Aanleveren na gunning
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) met screeningspunten 11, 12, 13 en 41
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later
Contactgegevens

Cheyenne Locadia
0850201022
Cheyenne.locadia@dcengineers.nl

DC Engineers B.V.
Chroomstraat 36
2718RR,  Zoetermeer