DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Financieel Adviseur (11) 32-36 u/w.

Standplaats: Het Timmerhuis, Halvemaanpassage, Rotterdam. De opdracht zal conform het huidige Covid-19 beleid niet vanuit een gemeentelijk kantoor kunnen worden uitgevoerd. Dit kan veranderen indien het beleid wordt aangepast.
Duur: 01-05-2021 t/m 31-12-2021
Optie tot verlenging: Ja, 1x 2 maanden
Reageren voor: 12 april 2021

De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond Jeugdhulp is in het nieuws, elke week! Opinies over het al dan niet geslaagd zijn van de decentralisatie, budgettaire problematiek en veel aandacht voor goede zorg aan kwetsbare jongeren zorgen voor blijvende aandacht.
In Rijnmond werken 15 gemeenten samen met betrekking tot de (inkoop van de)
specialistische Jeugdhulp in een Gemeenschappelijke Regeling om deze maatschappelijke opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Het bestuur van de GR wordt ondersteund door een uitvoeringsorganisatie die o.a. de volgende taken uitvoert:
- betalingen van facturen en administreren daarvan;
- contractmanagement, toekennen subsidies, uitvoeren aanbestedingen;
- opmaken begroting, jaarverantwoording en control daarop;
- coördinatie, voorbereiding en organiseren bestuurlijke en ambtelijke vergadercyclus;
- ondersteuning secretaris GR;
- vormgeven monitoring en sturing op werking bekostiging, zorgkosten, aantallen cliënten en KPI's.

De uitvoeringsorganisatie wordt vormgegeven binnen de gemeente Rotterdam en is verspreid over een aantal afdelingen. De opdracht valt binnen het team Gezondheid & Hulp van de afdeling Jeugd/GRJR.

Pas jij je gemakkelijk aan bij snel veranderende omstandigheden, ben je stressbestendig en relativeer je goed, dan kan dit jouw nieuwe uitdaging zijn.

Jouw opdracht
Het bereiken van een goed functionerende en gedeelde financiële informatiehuishouding door het ontwikkelen, optimaliseren, organiseren en implementeren van processen en systemen.
De opdracht heeft betrekking op de realisatie van de geformuleerde knel- en verbeterpunten door de (externe) accountant van het financieel administratief (bedrijfs)proces. De accountant formuleert 4 verbeterdimensies binnen het bedrijfsproces in de Management Letter 2020. Het is de taak van de financieel adviseur om dit op orde te brengen:
a. Budgetbeheer (financiële informatievoorziening)
b. Mandaten en procedures
c. Declaratieregels (zorgvuldig omgaan met zorgkostendeclaraties)
d. Administratieve organisatie en Interne Beheersing

Jouw profiel
Wij zijn op zoek naar een financieel adviseur die een resultaatgerichte, procesmatige en
besluitvaardige instelling heeft en een sterk gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en politieke processen. Het werk vraagt een zekere mate van zelfstandigheid, flexibiliteit en integraliteit.
Binnen deze rol voer je overleg met diverse partijen, zo ook zorgaanbieders en bestuurders.
Het is daarom ook van belang dat jij communicatief sterk bent en daarnaast stevig in je
schoenen staat. Daarnaast bezit een financieel adviseur over organisatorisch vermogen en politieke sensitiviteit.

Verder moet je zeker solliciteren als je....
- Iemand bent die niet bang is om te pionieren;
- Creatief bent in het zoeken naar oplossingen;
- Niet alleen regels maakt, maar ook graag meedenkt;
- Een zakelijke en klantgerichte houding hebt;
- Snel kunt schakelen, want je hebt veel plannen waar je een bijdrage aan levert;
- Wordt gewaardeerd om je sociale vaardigheden;
- Kan adviseren als de beste.
Kortom, herken jij jezelf hierin? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Eisen
- Minimaal een hbo-opleiding;
- Minimaal 3 jaar relevante werkervaring is vereist (functies waarbij financiële
afwikkelingen en jaarrekeningen processen aan de orde was), opgedaan in de
afgelopen 6 jaar;
- Minimaal drie jaar werkervaring met project of procesmanagment, opgedaan in het
afgelopen acht jaar
- Minimaal vijf jaar ervaring binnen de publieke sector

Wensen
- Ervaring met financiële eindafrekeningen bij zorgaanbieders binnen de jeugdhulp;
- Kennis en ervaring met het sociaal domein/Jeugdhulp;
- Ervaring als contractmanager in Jeugdhulp/Wmo;
- Kennis en ervaring met projectmanagement conform Prince 2 of RSPW;
- Werkervaring binnen gemeenschappelijke regelingen;
- Ervaring met het ophalen van stakeholdersbehoeftes en deze behoeftes weten te
vertalen binnen de organisatie;

CV
Het CV is in het Nederlands opgesteld, maximaal 5 A4 enkelzijdig groot.

Data voor verificatiegesprek
De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 15. Inschrijver dient de beschikbaarheid van de aangeboden kandidaat/kandidaten in deze periode te waarborgen.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist