DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Privacy functionaris 32-36 u/w

Standplaats: Rotterdam
Duur: 14-06-2021 t/m 17-12-2021
Optie tot verlenging: Optioneel
Reageren voor: 15 april 2021

Opdracht omschrijving
De Politie is een informatie organisatie die op het juiste moment en op een veilige manier over de juiste gegevens van juiste kwaliteit moet kunnen beschikken. Dit dient niet alleen een praktisch belang, maar ook een maatschappelijk belang: de integriteit van de gegevens die de politie beheert is cruciaal voor opsporing, vervolging en bescherming, en de legitimiteit van de politie staat of valt met het vertrouwen in de informatieverwerking.

Wij zoeken een ervaren en klantgerichte privacy functionaris met een actieve houding die ingezet kan worden op verschillende onderwerpen binnen het thema privacy, die snel het speelveld overziet en daarbij de juiste mensen kan betrekken.

Deze opdracht wordt uitgevoerd binnen het programma Privacy Compliance van het Politie Diensten Centrum(PDC).

Doelstelling
Op het gebied van privacy wet- en regelgeving (AVG) draagt het programma Privacy Compliance bij aan de implementatie van- en het compliant worden van alle bedrijfsvoeringsdiensten binnen het PDC. HIertoe draagt zij onder andere zorg voor planvorming, beschikbaarheid van specialisten, Register Gegevensverwerkingen, uitvoering van DPIA's, uitvoeringsrichtlijnen, handleidingen etc.

De Privacy Functionaris heeft een uitvoerende taak ten aanzien van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zodat de bedrijfsvoering diensten binnen het PDC aan de AVG voldoen en dat dit geborgd is in de diverse bedrijfsvoering onderdelen.

Verantwoordelijkheden
- Advisering en juridische toetsing van processen en contracten binnen de bedrijfsvoering;
- Advisering en juridische toetsing van gegevensverwerkingen binnen de bedrijfsvoering;
- Verhogen van de bewustwording bij medewerkers op het thema Privacy;
- Advisering en ondersteuning van het management van de diverse bedrijfsvoering onderdelen op het gebied van risico management en andere privacy beheersing aspecten;

Vakmatige taken
- De Privacy Functionaris is een baken van kennis op het gebied van de privacy wet- en regelgeving en kan dit feilloos verbinden aan het dagelijks werk binnen de verschillende bedrijfsvoering onderdelen.

De primaire werkzaamheden van de Privacy Functionaris bestaan uit het vergroten van het inzicht op de gegevensverwerkingen, de bijbehorende beheersaspecten en de uitvoering van de DPIA's binnen de Diensten.

- Signaleren van risico's en knelpunten op het gebied van de verwerking en/of verstrekking van persoonsgegevens en draagt hiervoor oplossingen aan;
- Toetsing en advisering binnen het juridisch domein van het verwerken en verstrekken van persoonsgegevens is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden;
- Het geven (gevraagd en ongevraagd) van advies over de verwerking van persoonsgegevens en maakt een verslag op van de bevindingen;
- Rapporteren aan het management;
- Het geven van workshops en/of presentaties binnen de diensten om de bewustwording van het privacy gerelateerde beleid alsmede de gestelde wet- en regelgeving bij medewerkers te vergroten.

De werkzaamheden spelen zich af in een politiek-bestuurlijke omgeving. Je bent in staat om snel een functioneel netwerk op te bouwen ten gunste van de werkzaamheden en participeert in diverse overleggen. Tenslotte bevorder je de deskundigheid en vakvolwassenheid van collega's door jouw kennis en vaardigheden aan hen over te dragen.

Leidinggevende taken
Niet van toepassing.

Contacten
Contacten bestaan onder andere uit:
- De programma organisatie;
- De projectorganisatie;
- Medewerkers binnen de bedrijfsvoeringdiensten;
- Het team Privacy binnen de Staf van het PDC;
- De Gegevensautoriteit van de Directie IV.

Inzet in de lijn of project
Inzet is op projectmatige basis.

Opleiding
- Minimaal een afgeronde, volwaardige en erkende juridische HBO-opleiding;
- Gecertificeerd op het terrein van de privacy wet- en regelgeving (CIPP/E).

Werkervaring
- Minimaal 5 jaar werkervaring als Adviseur Privacy in grote organisaties (>1000 medewerkers);
- Aantoonbare werkervaring met het adviseren binnen een complexe organisatie, bij voorkeur in het juridi­sche werkveld;
- Aantoonbare werkervaring op het gebied van gegevensverwerkingen(AVG) en de uitvoering van DPIA's;
- Aantoonbare werkervaring op het gebied van risicomanagement en privacy compliance vraagstukken;
- Aantoonbare werkervaring met personeelsprocessen op de terreinen veiligheid en gezondheid is een pré;
- Bekend zijn met de politieorganisatie, de werkprocessen en/of haar informatievoorziening is een pré.
- Aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen van beleid, procedures en werkinstructies op het gebied van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG).

Eisen
- Minimaal een afgeronde, erkende en volwaardige (vierjarige) opleiding HBO-rechten of gelijkwaardig.
- Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur privacy in grote organisaties (>1000 medewerkers).
- Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van behandelen en/of uitvoeren van gegevensverwerkingen en de uitvoering van DPIA's (Data Protection Impact Assessment) in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG).

Gunningscriteria
- Aantoonbare werkervaring met advisering omtrent informatiedeling en/of implementatie werkzaamheden op het gebied van risicomanagement.
- Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het afhandelen van juridische vraagstukken op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
- Ervaring met personeelsprocessen (HR) op de terreinen Veiligheid en Gezondheid.
- Ervaring met het ontwikkelen van beleid, procedures en werkinstructies op het gebied van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
- In het bezit van een certificaat CIPP/E.

Competenties
- Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
- Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
- Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
- Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico's te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
- Klantgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
- Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
- Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

CV
Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat.
U voegt een cv van maximaal 7 pagina's A4 toe.

Screening
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de Externe het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist