DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Senior Inkoopadviseur Vastgoed (11) 36 u/w

Standplaats: Utrecht
Duur: start z.s.m. t/m 28-2-2022
Optie tot verlenging: Ja, 2 x maximaal 6 maanden na afloop initiële opdracht.
Reageren voor: 15 april 2021

Opdracht: (senior) Inkoopadviseur Vastgoed
Opdrachtomschrijving
Binnen een organisatie met bijna negenduizend medewerkers, zes landelijke en zeven
regionale organisatieonderdelen is een goede bedrijfsvoering essentieel.

Ons Inkoopuitvoeringscentrum Bedrijfsvoering streeft naar de meest duurzame inkoop
van bedrijfsvoering. Als (senior) inkoopadviseur bedrijfsvoering ben jij specialist op het
gebied van aanbestedingsprojecten volgens de (Europese) aanbestedingsregelgeving.
Denk daarbij aan aanbestedingen voor communicatie, beheer en onderhoud panden,
kantoorartikelen, HR-dienstverlening en opleidingen. Het IUC is verantwoordelijk voor
alle Bedrijfsvoerings-inkopen van Rijkswaterstaat en de Rijksoverheid (d.m.v.
categoriemanagement). Dit is zeer divers en kan gaan om kantoorartikelen of Catering
maar ook de auto's van onze weginspecteurs. Actuele projecten voor Rijkswaterstaat zijn de aanbesteding voor het programma Steunpunten. Dit programma kent diverse clusters van aanbestedingen voor de nieuwbouw en renovatie van steunpunten.

Je bent verantwoordelijk voor de strategische en tactische inkoopaspecten, zoals de
vorming van de inkoopstrategie, het voorbereiden van de aanbestedingsstukken, het
uitvoeren van de (Europese) aanbesteding en de contractering. Jouw doel: optimalisatie
van de aanbestedingstrajecten in de gehele keten. Je verkent en consulteert de markt en weet kansen goed te benutten. Dit doe je samen met collega's binnen verschillende
teams, die bestaan uit zowel tactisch en operationeel inkopers als contractmanagers.

Je adviseert over inkoop in het algemeen, formuleert verbetervoorstellen en ondersteunt
het management. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het op richtinggevende en
integrale werkwijze vormgeven en vertalen van wensen van opdrac htgevers. Je doet dat in nauwe samenwerking met de lijnmedewerkers van de Corporate Dienst van
Rijkswaterstaat.

Naast het ontwikkelen van instrumenten voor het aanbestedingsbeleid en inkoopproces, draag je als (senior) inkoopadviseur vastgoed bij aan de verdere professionalisering van onze inkoopfunctie. Ook ben je sparringpartner voor je collega's. Je zoekt actief de verbinding met inkoopcollega's binnen je eigen en andere organisatieonderdelen. Zo kom je, met de mensen om je heen, tot meer stroomlijning, standaardisatie en uniformiteit. En tot een inkoopproces dat past bij Rijkswaterstaat: duurzaam en van hoge kwaliteit.

Eisen
- Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit is in het Nederlands opgesteld en in Pdf-formaat of Word-formaat van maximaal 7 pagina's A4.
- De aangeboden kandidaat werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten).
Kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde Hbo-opleiding in een relevante richting, zoals Bedrijfskunde, Bedrijfseconomie of Recht en aanvullend een vakinhoudelijke opleiding afgerond op het gebied van aanbesteden, zoals NEVI.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en ervaring met het zelfstandig uitvoeren van Europese Aanbestedingen binnen de Rijksoverheid.
- De aangeboden kandidaat dient uiterlijk 1 mei 2021 beschikbaar te zijn voor deze opdracht.
- Rijkswaterstaat* behoudt zich het recht voor om personen die naar het oordeel van Rijkswaterstaat* een risico vormen op het gebied van belangenverstrengeling of voorkennis indien zij door Rijkswaterstaat* worden ingehuurd, af te wijzen.
Rijkswaterstaat: kan ook Aanbesteder of Opdrachtgever zijn
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en ervaring met inkoop, aanbestedingen en contractmanagement in de rol van inkoopadviseur of aanbesteder. Deze ervaring moet volledig zijn opgedaan in de afgelopen 7 jaar.

Wensen
- Kandidaat verklaart, op het moment dat hij/zij reeds een lopende opdracht binnen Rijkswaterstaat heeft, dat hij of zij rekening houdend met de geldende opzegtermijn beschikbaar is binnen één maand na gunning
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met duurzaam inkopen in de rol van inkoopadviseur. De ervaring is opgedaan in de afgelopen 5 jaar voorafgaand aan deze uitvraag.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met het aanbesteden van bouwkundige werken; nieuwbouw, renovatie, verduurzaming gebouwen, etc.
en/of de aangeboden kanidaat heeft ervaring met het aanbesteden van bouwkundige werken door middel van diverse wijze van uitvragen; UAV-gc, Design & Build, etc.
Ervaring moet zijn opgedaan in de afgelopen 5 jaar voorafgaand aan deze uitvraag.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist